Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola acetylacji białek w procesie powstawania komórek Escherichia coli typu persisters charakteryzujących się tolerancją na antybiotyki

2011/03/B/NZ1/01206

Słowa kluczowe:

N-acetylacja lizyny agregacja białek Escherichia coli octan stres komórki persisters

Deskryptory:

 • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Laskowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 522 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2016-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z wytrząsaniem Incu-Shaker Mini, Benchmark. Za kwotę 17 000 PLN
 2. Spektrofotometr UV-VIS. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Zasilacz niskonapięciowy. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Mikroskop fluoorescencyjny Axio Scope A1 firmy Zeiss, z kamerą i oprogramowaniem. Za kwotę 120 000 PLN
 5. Homogenizator ultradźwiękowy (sonikator), model Omni Ruptor 400.
 6. Inkubator -cieplarka. Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Lack of intracellular trehalose affects formation of Escherichia coli persister cells IF: 2,835
  Autorzy:
  Dorota Kuczynska-Wisnik, Karolina Stojowska, Ewelina Matuszewska, Daria Leszczyn ska, Marıa Moruno Algara, Mateusz Augustynowicz, Ewa Laskowska
  Czasopismo:
  Microbiology (rok: 2015, tom: 161, strony: 000-000), Wydawca: Society for General Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1099/mic.0.000012 - link do publikacji
 2. The effect of protein acetylation on the formation and processing of inclusion bodies and endogenous protein aggregates in Escherichia coli cells IF: 3,74
  Autorzy:
  Dorota Kuczyńska-Wiśnik, María Moruno-Algara, Karolina Stojowska-Swędrzyńska, Ewa Laskowska
  Czasopismo:
  Microbial Cell Factories (rok: 2016, tom: 15, strony: 189), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12934-016-0590-8 - link do publikacji