Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synchroniczne kultury Chlamydomonas reinhardtii jako narzędzie w badaniach toksyczności antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska

2016/23/B/NZ9/00963

Słowa kluczowe:

Chlamydomonas zanieczyszczenia antropogeniczne szacowanie tosyczności cykl komórkowy

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Aksmann 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 076 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-05

Zakończenie projektu: 2021-01-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. System analizy białek. Za kwotę 190 000 PLN
 2. System do pomiaru tlenu w fazie wodnej. Za kwotę 40 000 PLN
 3. Wirówka stołowa. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Termocykler do reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Za kwotę 200 000 PLN
 5. Wyparka próżniowa.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Zanieczyszczenie środowiska niesteroidowymi lekami przeciwzapalnym na przykładzie diklofenaku – przyczyny, skutki, bioidnykacja.
  Autorzy:
  Harshkova D., Aksmann A.
  Czasopismo:
  Kosmos, ISSN 0023-4249 (rok: 2019, tom: 322, strony: 185-194), Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Does diclofenac act like a photosynthetic herbicide on green algae? Chlamydomonas reinhardtii synchronous culture-based study with atrazine as reference IF: 4,872
  Autorzy:
  Majewska M., Harshkova D., Pokora W., Baścik-Remisiewicz A., Tułodziecki S., Aksmann A.
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2021, tom: 208, strony: 111630), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoenv.2020.111630 - link do publikacji
 3. Optimization of a microplate reader method for the analysis of changes in mitochondrial membrane potential in Chlamydomonas reinhardtii cells using the fluorochrome JC-1. IF: 2,635
  Autorzy:
  Harshkova D., Zielińska E., Aksmann A
  Czasopismo:
  Journal of Applied Phycology (rok: 2019, tom: 31, strony: 3691–3697), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10811-019-01860-3 - link do publikacji
 4. Phytotoxic activity of diclofenac: Evaluation using a model green alga Chlamydomonas reinhardtii with atrazine as a reference substance. IF: 4,427
  Autorzy:
  Majewska M., Harshkova D., Guściora M., Aksmann A.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2018, tom: 209, strony: 989-997), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2018.06.156 - link do publikacji
 5. Exogenously applied hydrogen peroxide modifies the course of the Chlamydomonas reinhardtii cell cycle. IF: 2,833
  Autorzy:
  Pokora W., Aksmann A., Baścik-Remisiewicz A., Dettlaff-Pokora A., Tukaj Z.
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2018, tom: 230, strony: 61-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2018.07.015 - link do publikacji
 6. Diclofenac and atrazine restrict the growth of a synchronous Chlamydomonas reinhardtii population via various mechanisms IF: 4,344
  Autorzy:
  Darya Harshkova, Monika Majewska, Wojciech Pokora, Agnieszka Baścik-Remisiewicz, Szymon Tułodziecki , Anna Aksmann
  Czasopismo:
  Aquatic Toxicology (rok: 2021, tom: 230, strony: 105698), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aquatox.2020.105698 - link do publikacji
 1. Czy cykloheksymid zaburza procesy fotosyntetyczne i oddechowe w komórkach Chlamydomonas reinhardtii?
  Autorzy:
  Majewska M., Aksmann A.
  Konferencja:
  III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Naukowo-organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Does cycloheximide affect the efficiency of photosynthesis and respiration in Chlamydomonas reinhardtii cells?
  Autorzy:
  Majewska M., Aksmann A.
  Konferencja:
  9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
  Data:
  konferencja 9-12 września
  Status:
  Opublikowana
 3. NO/H2O2 ratio shift as a tool for the microalgae growth control
  Autorzy:
  Pokora W., Majewska M., Harshkova D., Baścik-Remisiewicz A., Aksmann A.
  Konferencja:
  9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
  Data:
  konferencja 9-12 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Potencjał błony mitochondrialnej jako wskaźnik toksyczności diklofenaku względem jednokomórkowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii
  Autorzy:
  Harshkova D., Zielińska E., Aksmann A.
  Konferencja:
  III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Naukowo-organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza wydajności procesów fotosyntetycznych w komórkach Chlamydomonas reinhardtii traktowanych cykloheksymidem
  Autorzy:
  Majewska M., Aksmann A.
  Konferencja:
  II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 19-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Optymalizacja metody oznaczania mitochondrialnego potencjału błonowego w komórkach Chlamydomonas reinhardtii.
  Autorzy:
  Harshkova D., Zielińska E., Aksmann A.
  Konferencja:
  II Konferencja Doktorantów Pomorza "BioMed Session" (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 7 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 7. A rapid and simple method for estimation of chemically-induced mitochondrial toxicity in Chlamydomonas reinhardtii cells
  Autorzy:
  Harshkova D., Zielińska E., Aksmann A.
  Konferencja:
  CECE 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Naukowy Konferencji CECE 2019
  Data:
  konferencja 24-26 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Diklofenak jako potencjalny bloker kanałów wapniowych w komórkach Chlamydomonas reinhardtii.
  Autorzy:
  Harshkova D., Aksmann A.
  Konferencja:
  II Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 19-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Wrażliwość aparatu fotosyntetycznego na działanie metali ciężkich w trakcie rozwoju ontogenetycznego Chlamydomonas reinhardti.
  Autorzy:
  Aksmann A., Baścik-Remisiewicz A., Knioła P., Pokora W.
  Konferencja:
  "Fotosynteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych" (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 2 lipca
  Status:
  Opublikowana
 10. Mitochondrial membrane potential as an indicator of diclofenac toxicity towards unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii
  Autorzy:
  Harshkova D., Zielińska E., Kapusta M., Aksmann A.
  Konferencja:
  ICPMB 2019 "MITOCHONDRIA - THE ENERGY HUBS OF LIVING ORGANISM" (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet Naukowy Konferencji
  Data:
  konferencja 12-15 marca
  Status:
  Opublikowana
 11. Podwyższony poziom H2O2 modyfikuje wydajność fotosyntezy w trakcie cyklu komórkowego Chlamydomonas reinhardtii.
  Autorzy:
  Pokora W., Baścik-Remisiewicz A., Kobierzyński M., Aksmann A.
  Konferencja:
  "Fotosynteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych" (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 2 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. Susceptibility of Chlamydomonas reinhardtii developmental stages to atrazine - cell cycle studies
  Autorzy:
  Aksmann A., Majewska M., Harshkova D., Baścik-Remisiewicz A., Pokora W.
  Konferencja:
  9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
  Data:
  konferencja 9–12 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Challenges in sample preparation for HPLC determination of diclofenac in microalgae cells
  Autorzy:
  Harshkova D., Aksmann A., Wielgomas B.
  Książka:
  Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2020: Nauki przyrodnicze i medyczne (rok: 2020, tom: 1, strony: 52-61), Wydawca: Idea Knowldge Future
  Status:
  Opublikowana