Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 65 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 2. Reminiscencje kultu "kozła ofiarnego" w greckiej tradycji epickiej. Studium komparatystyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Zieliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 3. Tradycje technologiczne i stylistyczne a organizacja produkcji w Imperium Wari

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 4. Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 5. Dekorowane zwoje Estery (megilot Ester) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji zdobienia zwojów ...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dagmara Budzioch

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 6. Tradycja' z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian More z Amazonii boliw...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Chyc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 7. Recepcja francuskiego konwencjonalizmu w polskiej tradycji filozoficznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Szlachcic

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 8. Przypomnienie, powtórzenie, tworzenie. Problematyka tradycji i pamięci kulturowej wobec sposobów konstruowania poetyk pa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Justyna Tabaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 9. Pamięć o dynastycznym pochodzeniu litewskich rodów książęcych: pisemne i wizualne formy jej utrwalania od XV do XVIII wi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Rogulski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 10. Transformacja tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście przemian socjokulturowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Skiba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Tradycje i widowiska pasyjne na Filipinach

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Delimata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Kultura muzyczna Sumatry w świetle źródeł historycznych i terenowych badań współczesnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Szymańska-Ilnata

  Instytut Sztuki PAN

 13. Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Kudelska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Tradycja, stereotyp, manipulacja. Postać kurtyzany w indyjskiej literaturze i ikonografii kina popularnego.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Tatiana Szurlej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 15. Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Świerkosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 16. Starożytne manuskrypty Odysei

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Mirończuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 17. Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 18. Miasta znaczeń: wizerunki polskich miast oraz społeczna recepcja ich promocji a przekształcenia wątków tradycji i treści...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Aleksandra Wycisk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 19. Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Syliwoniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 20. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 21. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 22. Tubylcze społeczności i ich współczesne przeobrażenia. WSPÓLNOTA-PRZYWÓDCY-WŁADZA LOKALNA na przykładzie grupy Tzotzil w...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Kozłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 23. Przeduniwersyteckie tradycje literaturoznawstwa polskiego. Przypadek poznański

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adela Kobelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 24. Między tradycją a nowoczesnością: kopernikanizm, idea wielości światów i astrologia w traktacie Astrostereon Edwarda Gre...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 25. Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Zagadka Sfinksa: kulturowe reprezentacje starości

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Serkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 27. Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Wiszniowski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 28. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 29. Aleksander Wielki i Wschód: historia i tradycja

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka

  POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

 30. Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Sroka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 31. Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Ziółkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 32. Izates i Helena z Adiabene. Orientalni królowie i królowe pomiędzy rodzimą tradycją a judaizmem.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Marciak

  Uniwersytet Jagielloński

 33. Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Wydział Filozofii

 34. Polska Szkoła Plakatu - geneza, ewolucja, kontynuacja, tradycja

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mateusz Bieczyński

  Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

 35. Pomiędzy rzymską kulturą a lokalną tradycją. Polityka mennicza w Bitynii i Poncie w okresie rządów Trajana (98-117 po Ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Barbara Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 36. Przestrzenny wymiar transmisji kulturowej melodii ludowych - analiza statystyczna i obliczeniowa melodii ze zbiorów Oska...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Rafał Miśta

  Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 37. Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Dominika Gapska

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 38. Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 39. Toposy kulturowe w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej tradycji oralnej Centralnego Meksyku

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Szoblik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Wydział Neofilologii

 40. Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako stre...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Kośko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 41. Śladami Śankary: regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty w topografiach hagiografii keralskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Olga Nowicka

  Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 42. Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej: symbolika i dynamika tradycji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rozwadowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 43. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paulina Pustułka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 44. Tajemnice salonu tawaif. Tradycje kulturowe indo-muzułmańskich kurtyzan w społeczeństwie Awadhu i Bengalu w XVIII-XIX w....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny

 45. Ze stepów na Bałkany. Kultura jamowa w Tracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowoż...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Joanna Sobiesiak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 47. Fenomen maranizmu. Żydowska 'tradycja ukryta' i nowoczesność

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Bielik-Michalska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 48. Gry jako palimpsesty tradycji literackiej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Michał Żmuda

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny

 49. Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

  Collegium Civitas

 50. Żydzi Drugiej Świątyni - między tradycją a światem greckim. Wpływ kultury greckiej na Żydów epoki Drugiej Świątyni oraz ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny