Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena dopasowania zadań w jednowymiarowych modelach teorii odpowiedzi na pozycje testowe uwzględniająca stochastyczną na...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Bartosz Kondratek

  Instytut Badań Edukacyjnych

 2. Dyskontowanie jako cecha: konstrukcja i walidacja Inwentarza Dyskontowania (ID), ze szczególnym uwzględnieniem badań nad...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Malesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 3. Szacowanie rzetelności oceniania za pomocą modelu statystycznego z użyciem jednokrotnej oceny i oszacowań cechy ukrytej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Filip Kulon

  Instytut Badań Edukacyjnych

 4. Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej z kontekstem zdarzeniowym i radzenia sobie z przerwani...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Albiński

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii, i, Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS)

 5. Modelowanie interakcji sytuacji i cechy z zastosowaniem Item Response Theory

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Fronczyk

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 6. PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 7. Kompetencje diagnostyczne w obszarze psychologicznej diagnozy klinicznej - uwarunkowania rozwoju

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Zalewski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 8. Rola mechanizmu wiązania oraz integrowania struktur relacyjnych w procesie abstrakcyjnego myślenia i rozumowania: badani...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Chuderski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Słysz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 10. Katalog terminów emocji podstawowych w języku polskim i angielskim

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Halszka Bąk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 11. Ewolucja ujęcia procesów nieświadomych w teoriach poznawczo-behawioralnych. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Romanowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 12. Metodologiczne aspekty analiz głosowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 13. Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Wojna przeżywana i opowiadana od nowa. Interpretacja polskiego zapisu indywidualnych doświadczeń traumatycznych pierwsze...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Jarząbek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 15. Pojęcie normy w seksuologii - analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Grunt-Mejer

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 16. Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Leśnierowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 17. Medykalizacja kategorii fenomenologii hermeneutycznej w praktyce psychoterapii. Niemcy i USA 1913 - 1980.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Moskalewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 18. Połączenie podejścia emic i etic w badaniu zachowań rodzicielskich i przywiązania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Lubiewska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii