Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 31 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 2. Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. prof. UŁ Edward Zenon Stawasz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 3. Związki pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wynikami moderowane wzajemnym zaufaniem i zaangażowaniem: poziom indywidua...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jarosław Karpacz

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 4. Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywności organizacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Zbierowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 5. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Iwona Monika Staniec

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 6. Innowacje społeczne w spółdzielniach socjalnych jako mechanizmy zmian społeczno-ekonomicznych w obszarze pracy i zatrudn...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Juliusz Sławecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 7. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Marek Mickiewicz

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny

 8. Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mariola Halina Łaguna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 9. Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Piotr Czesław Kordel

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 10. Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Adam Wach

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 11. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 12. Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Głód

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 13. Charakterystyka przedsiębiorcy a decyzje inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Rafał Morawczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 14. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie pomorskim.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marzena Starnawska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 15. Przedsiębiorczość indywidualna mikroprzedsiębiorstw typu spin off

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Korpysa

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 16. Konsolidacja teorii współzarządzania publicznego w badaniach nad polityką publiczną. Perspektywa krytyczna.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 17. Intercyza europejska jako metoda umownego kształtowania małżeńskich stosunków majątkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Sokołowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 18. Centra usług wspólnych jako źródło wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: Prof. nzw. dr hab. Piotr Niedzielski

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 19. Gdy wiara we własne umiejętności może przynieść porażkę. Znaczenie różnych determinant poczucia samoskuteczności początk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Grzegorz Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 20. Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Zbierowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 21. Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Eugeniusz Kąciak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 22. Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ruxandra Ana

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej_x000D...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adam Zadroga

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 24. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mirosława Janoś-Kresło

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 25. Nowe spojrzenie na teorię przedsiębiorczości Lazeara w kontekście powodzenia i porażki przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kurczewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 26. Skala i formy przedsiębiorczości destruktywnej w podmiotach gospodarczych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Olimpia Bielenia

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 27. Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska-Kubiak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 28. Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 29. Przedsiębiorczość pracownicza w regionie łódzkim i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dorota Maria Pałubska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 30. Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Anna Glinka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 31. Samozatrudnienie w Polsce i na świecie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego