Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Reakcje wobec ekstremizmu politycznego w państwie demokratycznym - "walcząca demokracja" w działaniu. Analiza na przykła...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 3. Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów - Żydowskiej Partii Robotniczej Bund - w latach 1939-1957.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Martyna Rusiniak-Karwat

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 4. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928-1939)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aneta Dawidowicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 5. Ruchy dysydenckie w Gruzji sowieckiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Gryźlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 6. Rewizjoniści marksizmu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1956-1968.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartłomiej Kapica

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 7. Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Cianciara

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 8. Sprawa "taterników": śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej "Kultury" i ich proces (1968-1970). Aspekty polityczn...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Kaliski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 9. Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Myśliwiec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 10. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Beata Kosowska-Gąstoł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 11. Zmiany w procesie decyzyjnym za rządów Partii Demokratycznej w Japonii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Żakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Azji Wschodniej

 12. Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jan Iwanek

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Nauk Społecznych

 13. I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Jarosz

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 14. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 15. Włoska Partia Komunistyczna wobec wydarzeń w Polsce 1980-1989

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartosz Gromko

  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 16. Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją

 17. Badanie chwiejności wewnątrzparlamentarnej w wybranych państwach Europy. Perspektywa krytycznej analizy systemowej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 18. Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych - przypadek Polski

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Gagatek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 19. Wpływ ideologii partii i charakterystyk parlamentarzystów na działania ustawodawcze w sprawie wojny, korupcji i nierówno...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Nika Palaguta

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Relacje pomiędzy partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paula Wiśniewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 21. Od polityki partyjnej do antypolityki. Katolicka myśl i aktywność polityczna w Polsce od 1945 do 1948 r. Perspektywa por...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Przemysław Pazik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 22. Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zuba

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 23. Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Żerkowska-Balas

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 24. Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zeland...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 25. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 26. Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich - p...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominika Mikucka-Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych