Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 2. Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Programy teatralne w archiwach wileńskich...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Okoń

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

 3. Stawanie się obywatelami Europy, 'bycie nowoczesnym' i praktyki konsumpcji. Materialne wyposażenie gospodarstwa domowego...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Patryk Wasiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 4. Społeczne i polityczne uwarunkowania zachowań obywatela w miejscach publicznych Aten okresu klasycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Matuszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 5. e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mariusz Luterek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 6. Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Wiszniowski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 7. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Jurek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 8. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Instytucja wyborów niekonkurencyjnych jako aberracja demokracji proceduralnej: dlaczego obywatele nie chcą kandydować w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paweł Stępień

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 10. Liberalny vs komunitarny wzorzec relacji pomiędzy obywatelem i wspólnotą polityczną. Psychologiczne reprezentacje, uwaru...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Radkiewicz

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Problem tożsamości prawa i wspólnej kultury prawnej w teorii prawa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji