Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 83 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Teresa Kamińska

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 2. Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Nierówności z wagą dla klasycznych operatorów

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Osękowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 4. Analiza operatorów nielokalnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 5. Od molekularnej rotacji do splątania atomów: wiązka naddźwiękowa a testy nierówności Bella dla atomów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Koperski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Rejchel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Mirosław Baran

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 9. Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 10. Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym.

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iga Magda

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 11. Geometria rozwiązań równań i układów równań różniczkowych typu eliptycznego.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Adamowicz

  Instytut Matematyczny PAN

 12. Badania termodynamiczne cieczy jonowych w zastosowaniu do odsiarczania paliw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 13. Znaczenie społecznej wartości pracy w decyzjach zawodowych ludzi

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Andrałojć

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 14. Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej - koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julia Włodarczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 15. Nierówności ekonomiczne, nierówności polityczne i wyniki gospodarcze: próba spojrzenia z perspektywy Polski lokalnej okr...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Mobilność zdrowotno-dochodowa, nierówności zdrowotne i dobrobyt społeczny: analiza teoretyczna i empiryczna

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Martyna Kobus

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 17. Analiza wpływu posiadania dzieci na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy: znaczenie polityki prorodzinnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Cukrowska-Torzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Nierówność dla danych porządkowych: kryteria dominacji oraz podejście aksjomatyczne

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Wąsiewicz

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 19. Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

  Akademia Leona Koźmińskiego

 20. Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Rafał Zalas

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 21. Konstruktywne metody znajdowania równowag w dużych gospodarkach

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Balbus

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 22. Zaburzenia schroedingerowskie jąder całkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Sebastian Sydor

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Migórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Jarosz

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 25. Krajobraz nierówności społecznych. Analiza przestrzenna dawnego i współczesnego osadnictwa w rejonie V Katarakty Nilu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 26. Metody i zagadnienia geometryczne w nieliniowych eliptycznych równaniach różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Zatorska-Goldstein

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowania w nieliniowych równaniach różniczkowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Rybicki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Zastosowania teorii zbiorów subanalitycznych i definiowalnych do nierówności wielomianowych i aproksymacji wielomianowej...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Rafał Pierzchała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Stobińska

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 30. Procesy stochastyczne z dryfem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Karol Szczypkowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 31. Nieliniowe zagadnienia własne

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Iwona Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Kusiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 33. Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatk...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Joanna Mazur

  Instytut Matki i Dziecka

 34. Nowe koncepcje równowagi w grach dynamicznych z niepełną informacją i ich ekonomiczne zastosowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 35. Ubóstwo i nierówność w różnych wymiarach dobrobytu - badanie rozkładów dochodów, zadowolenia z życia i zadowolenia ze st...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce na tle Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Witkowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 37. Nierówności probabilistyczne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Seksizm ambiwalentny w Polsce: mechanizmy legitymizacji nierówności płciowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. Wielowymiarowe indeksy nierówności dla danych porządkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Martyna Kobus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 40. Optymalne nierówności koncentracyjne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Nayar

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 41. Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Poniat

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 42. Wpływ identyfikacji społecznej na oceny sprawiedliwości nierówności międzygrupowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Nieliniowe formy całkowe związane ze skokowymi procesami Markowa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Nierówności dla nieprzemiennych martyngałów

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Osękowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Nierówności z wagą dla operatorów maksymalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Rapicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. Nierówność typu Hardy'ego związana z rozwinięciami ortogonalnymi

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Plewa

  Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 47. Wpływ zmian podatkowo-świadczeniowych na zróżnicowanie dochodu i finansową motywację do pracy w kontekście wieloletnich ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 48. Elastyczność relacji pracodawca-pracownik a nierówności na rynku pracy

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 49. Mądrość czy bogactwo? Rola dziedziczenia i jego opodatkowania w analizach z wykorzystaniem modeli OLG

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magda Malec

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 50. Regularność i asymptotyka dla wielowymiarowych ewolucji markowskich

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki, Wydział Matematyki