Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 72 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Muzyka Witolda Lutosławskiego w "teatrze wyobraźni"; jej funkcja i znaczenie w słuchowiskach radiowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Małgorzata Sułek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 2. Słuch muzyczny a akwizycja wymowy języka angielskiego jako języka obcego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Mateusz Jekiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Wydział Anglistyki

 3. Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja - reminiscencje - rewizje teoretycznoliterackie (na mat...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Bogalecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 4. Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 5. Muzea historyczne jako miejsca pamięci: reprezentacje komunizmu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Ziębińska-Witek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 6. Faktura utworu muzycznego: ogólne ujęcie teoretyczne i adekwatna metoda analizy

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marcin Krajewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Edukacja w muzeum sztuki. Wpływ współczesnych studiów muzealnych oraz teorii i metodologii historii sztuki na formy eduk...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Szeląg

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 8. Fuga jako figura podmiotowości w literaturze nowoczesnej (Joyce, Cortazar, Szostak)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Joanna Barska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Stworzenie metody kształcenia słuchu w oparciu o percepcję różnic stroju i brzmienia podstawowych interwałów za pomocą n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marek Toporowski

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 10. Muzyka w Polsce okupowanej 1939-1945

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 11. Opera w kulturze

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Sokalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 12. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michalina Kmiecik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 13. Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Marek Bebak

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 14. Kultura muzyczna Sumatry w świetle źródeł historycznych i terenowych badań współczesnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Szymańska-Ilnata

  Instytut Sztuki PAN

 15. Tematyka polska w europejskiej twórczości muzycznej w okresie od I rozbioru do odzyskania niepodległości (1772-1918)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Golianek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 16. Wczesna twórczość użytkowa i działalność Witolda Lutosławskiego w kontekście audiosfery XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Wioleta Muras

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 17. Muzyka filmowa jako przedmiot badań naukowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Piotrowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 18. Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, p...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Helena Hryszko

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 19. Polifonia. Od muzyki do literatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Tomasz Górny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 20. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyz...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Gamrat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. "Księga Judyty" w oratoriach włoskich epoki baroku (1621-ok.1750)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Ryszka-Komarnicka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 22. Muzyczno-literackie perspektywy intermedialności

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Reimann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 23. Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii i budowania auto...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Adamczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 24. Algorytmy nowej demokratyzacji. Polska sztuka ery cyfrowej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Jelewska-Michaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 25. Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą daru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 26. Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny

 27. Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grzegorz Mania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Monografia "Adolf Chybiński w kręgu lwowskich muzykologów"

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Piekarski

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 29. Z badań nad recepcją włoskiej "musica moderna" w Europie Północnej: koncert kościelny w twórczości kompozytorów gdańskic...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Justyna Szombara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 30. Tytuł projektu badawczego: "Widmontologie nowoczesności. Genezy". Tematem projektu jest pojęcie widma, które stanowi jed...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Momro

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 31. "Z metodologii badań nad źródłami twórczości: figura muzy i współczesne formy jej (nie)obecności"

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Bogna Obidzińska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie, Wydział Filozoficzny UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 32. Twórczość Amanda Ivanschiza (1727-1758) w kontekście przemian stylistycznych na przełomie baroku i klasycyzmu - monograf...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Jochymczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Ucieleśnienie poznania muzycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jakub Matyja

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 34. Opracowanie i druk naukowej edycji pieśni z serii polskich drukowanych katechizmów ok. 1560-1600

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Kubieniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 35. Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Konik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 36. Rozpoznawanie dźwięków środowiska naturalnego przez muzyków i osoby niebędące muzykami

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Andrzej Miśkiewicz

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku

 37. Sytuacje muzyczne w poezji polskiej XX wieku.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Puchalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 38. Petrus Wilhelmi de Grudencz i kultura muzyczna Europy Środkowej XV wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Gancarczyk

  Instytut Sztuki PAN

 39. Kultura muzyczna w klasztorach dominikańskich w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Patalas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 40. Teoria muzyki J. Hoene Wrońskiego - C. Durutte'a

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Bristiger

  Instytut Sztuki PAN

 41. Osiągnięcie realizmu brzmieniowego w samplingowej syntezie dźwięku grupy dętej orkiestry symfonicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Delekta

  Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

 42. Badanie mechanizmów uszkodzeń leżących u podstaw wykonania wokalnego osób bez formalnego wykształcenia muzycznego pod wz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Magdalena Berkowska

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 43. Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Wyrzykowska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 44. "Cztery Pory Roku" - poszukiwanie formy audiowizualnej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Mateusz Bednarz

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 45. Oświeceniowa koncepcja muzeum na przykładzie donacji Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszaws...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jolanta Czerzniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 46. Nowe polskie muzea historyczne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Kobielska

  Wydział Polonistyki, Wydział Polonistyki

 47. Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena w kontekście teorii i estetyki muzyki XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Grajter

  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

 48. Kolekcja malarstwa Madhubani w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Barbara Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Wydział Orientalistyczny

 49. Festiwalizacja wartości. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 50. Muzyka w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: źródła, repertuar, konteksty

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Gancarczyk

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk