Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 2. Metodologiczne podstawy wnioskowań w badaniach prowadzonych metodami mieszanymi

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Stanisław Kawalec

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 3. Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li_x000D_

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Adam Kazimierz Dębski

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 4. Mechanizm wymiany masy w układach dwufazowych ciecz-ciecz: nowe modele i weryfikacja doświadczalna.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Robert Bałdyga

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 5. Olbrzymy w układach zaćmieniowych jako doskonałe laboratorium astrofizyczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Pietrzyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Symulacje wielkowirowe złożonych procesów chemicznych przebiegających w reaktorach zderzeniowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Henryk Makowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 7. Próba wyjaśnienia mas i macierzy mieszania kwarków i leptonów.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Zdzisław Zrałek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Rola czynnika transkrypcyjnego SNAIL1 w patogenezie nowotworów nie-epitelialnych.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Marek Majka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 9. Mikrodynamika chmur

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Mikrostrukturalne aspekty zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału w zastosowaniu do różnoimiennych stopów aluminium...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Izabela Kalemba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 11. Badania zjawiska parowania i mieszania podczas wtrysku paliwa w warunkach nadkrytycznych oraz gwałtownego wrzenia

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Roman Teodorczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 12. 2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostnia...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Woźniak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 13. Badanie przemian geochemicznych w strefie mieszania wody podziemnej i wody morskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: Mgr Beata Szymczycha

  Instytut Oceanologii PAN

 14. Charakterystyka ładowania i zachowania skorelowane w dziurowych sztucznych atomach

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Julian Pasek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 15. Rola procesów mieszania i transformacji mas wodnych w wymianie masy i ciepła w obszarach granicznych prądów morskich Oce...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Ilona Anna Goszczko

  Instytut Oceanologii PAN

 16. Numeryczna i eksperymentalna analiza procesów przenoszenia w mieszalniku z niecentrycznym mieszadłem szybkoobrotowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marek Michał Domański

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 17. Nowe lasery ciała stałego z samo-adaptującymi rezonatorami wykorzystujące efekt cztero-falowego mieszania w ośrodku czyn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Żendzian

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 18. Wpływ środowiska na poziom ekspresji i zróżnicowanie izoform akwaporyn u wybranych przedstawicieli mięczaków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Romana Pieńkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 19. Właściwości strukturalne i elektryczne kompozytów na osnowie tetragonalnego ditlenku cyrkonu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Rękas

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 20. Geochemiczny zapis wahań klimatyczno-środowiskowych interglacjału mazowieckiego w muszlach ślimaka Viviparus diluvianus ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marcin Szymanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 21. Śledzenie pseudo-orbit, mieszanie i chaos.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Maciej Oprocha

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 22. Ciecze jonowe jako nowe materiały w chłodnictwie absorpcyjnym - badania fizykochemiczne i termodynamiczne.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marta Królikowska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 23. Kompozyty o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w gradientowych tlenkowych ogniwach paliwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Maria Bochentyn (nazwisko panieńskie: Riegel)

  Politechnika Gdańska

 24. Stabiliność hydrodynamiczna oraz intensyfikacja mieszania laminarnego w kanale poprzecznie pofalowanym do przepływu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Nikesh Nikesh

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 25. Sejsmiczne ograniczenia na budowę wewnętrzną gwiazd typu widmowego A i F

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 26. Asterosejsmiczne ograniczenia na procesy mieszania w gwiazdach typu B

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST9

  Kierownik: dr Przemysław Walczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 27. Dynamika i termodynamika skorelowanych układów z mieszanymi kwantowo-klasycznymi stopniami swobody - nowe metody oblicze...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Marcin Maśka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 28. Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka pr...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Marek Majka

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 29. Sarmackie miecze i sztylety. Typologia, chronologia, rozprzestrzenienie (od kultury prochorowskiej do późnego okresu sar...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sylwester Rafał Sadowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 30. Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg zło...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Elżbieta Jasińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 31. Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Józef Nowak

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 32. Rozpad beta w modelu mieszania zdeformowanych konfiguracji jądrowego funkcjonału gęstości z uwzględnieniem przywracania ...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Maciej Konieczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Modulacja odpowiedzi komórkowej inicjowana pulsowym polem elektrycznym i zmiennym stężeniem jonów wapnia w komórkach mię...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Maria Szewczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 34. Badanie właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów z cieczami jonowymi do zastosowań ekstrakcyjnych i roz...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 35. Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

  Konkurs: UNISONO , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 36. Wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego na przykładzie akumulacji w utworach górnego pal...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jerzy Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 37. Zaawansowane formaty modulacji w obszarze zera dyspersji chromatycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: inż. Łukasz Chorchos

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 38. Właściwości termodynamiczne i struktura stopów z układu Ge-In-Li.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Andrew R. Dzialowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 40. Optymalizacja jakości obrazów o dużej głębi ostrości tworzonych przez elementy o modulowanej kątowo mocy optycznej....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Karol Kakarenko

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 41. Zastosowanie stabilizowanych glutationem nanocząstek złota w połączeniu z doksorubicyną w mięsakach poiniekcyjnych kotów...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. wet. Katarzyna Agnieszka Zabielska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 42. Wpływ SNAIL na transkryptom mikroRNA w mięsaku prążkowanokomórkowym: znaczenie dla przerzutowania nowotworów pochodzenia...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Klaudia Skrzypek

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 43. Miniaturowy hybrydowy układ bioreaktorowy z mieszaniem typu wave: badania i modelowanie wzrostu komórek zwierzęcych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Pilarek

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 44. Dynamika na zbiorze Cantora, odwzorowania odcinka i mieszanie.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Maciej Oprocha

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej