Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzega...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 2. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 3. Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Bogdan Wojciszke

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 4. Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne, źródła i konsekwencje na przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 5. Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Kryś

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 6. Poznawcze konsekwencje gniewu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kinga Szymaniak

  Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 7. Poznawcze konsekwencje gniewu jako stanu: Rola kierunku i intensywności motywacji

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kinga Szymaniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 8. Fuzja tożsamości osobistej i grupowej oraz jej konsekwencje dla postaw i zachowań jednostki.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 9. W jakich okolicznościach efekt konformizmu pamięciowego ma pozytywne konsekwencje? Czynniki zwiększające trafność relacj...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Aleksandra Krogulska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegani...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii

 11. Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i proc...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zofia Wodniecka-Chlipalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Roczniewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 13. Potrzeba poczucia sensu - wyznaczniki i konsekwencje

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Cantarero

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie