Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Psychologiczne konsekwencje dopasowania regulacyjnego w kontekście organizacji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Anna Roczniewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 2. Potrzeba poczucia sensu - wyznaczniki i konsekwencje

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Cantarero

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 3. Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzega...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 4. Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne, źródła i konsekwencje na przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 5. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Konrad Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 6. Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Bogdan Wojciszke

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 7. Fuzja tożsamości osobistej i grupowej oraz jej konsekwencje dla postaw i zachowań jednostki.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 8. Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Kryś

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 9. W jakich okolicznościach efekt konformizmu pamięciowego ma pozytywne konsekwencje? Czynniki zwiększające trafność relacj...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Aleksandra Renata Krogulska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 10. Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegani...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu

 11. Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i proc...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zofia Wodniecka-Chlipalska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny