Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 146 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Składniki olejków eterycznych czynnikiem podnoszącym efektywność działania insektycydów z grupy karbaminianów.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Milena Jankowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Opracowanie i ocena efektywności nowych algorytmów identyfikacji i modelowania tłumienia konstrukcyjnego na poziomie lok...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Jankowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 3. Identyfikacja i analiza wpływu technologii społecznych oraz mobilnych na kształt współczesnych modeli marketingowych...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Łysik

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 4. Szacowanie efektu edukacji zróżnicowanej na wyniki szkolne uczniów w gimnazjach

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maciej Koniewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Określenie zależności między zawartością domieszek krzemu i tytanu a efektywnością modyfikacji związkami samoorganizując...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Michał Cichomski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 6. Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywności organizacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Zbierowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 7. Koszty a sprawność postępowania karnego

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Orfin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 8. Efektywność systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Łukaszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 9. Ocena wpływu podciśnienia na bakterie, osad czynny i efektywność oczyszczania ścieków

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anna Gnida

  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii

 10. Efektywność obowiązkowych funduszy emerytalnych - wnioski dla Polski

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Kurach

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Eutrofizacja wód w rejonie szelfu jako mechanizm osłabiający efektywność pompy biologicznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 12. Ocena potencjału epidemicznego szczepów Bordetella pertussis w warunkach obniżonej odpowiedzi poszczepiennej jako elemen...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Lutyńska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 13. Wpływ funduszy private equity na wzrost i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw portfelowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 14. Paradygmat rozwoju a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 15. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Kulikowska-Pawlak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 16. Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Marzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 17. Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie, jako nośników miRNA o działaniu...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Ewa Zuba-Surma

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 18. Molekularna i fizjologiczna ocena wpływu mikoryzy arbuskularnej na efektywność asymilacji azotu u kukurydzy (Zea mays) w...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Władysław Polcyn

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU

 19. Ocena efektywności działań młodych krajów donatorów w wpieraniu demokracji w krajach demokratyzujących się

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paulina Pospieszna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 20. Ocena efektywności rehabilitacji słuchu u dzieci korzystających z implantu ślimakowego w odniesieniu do osiągnięć szkoln...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Zgoda

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 21. Zaburzenia metaboliczne a efektywność pracy mięśni szkieletowych u mężczyzn z zaawansowaną, skurczową niewydolnością ser...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Lek. Michał Tkaczyszyn

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 22. Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Andrzej Pisulewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 23. Wpływ orientacji strategicznej organizacji na efektywność jej funkcjonowania na przykładzie publicznych podmiotów leczni...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Szymaniec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 24. Efektywność nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi w województwie dolnośląskim

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Żabski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 25. Wpływ źródła węgla na efektywność i parametry symultanicznie zachodzących procesów hydrogenotroficznej denitryfikacji i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Izabella Kłodowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 26. Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Musiał

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 27. Funkcjonalizacja związków fotouczulających za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efekty...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Nakonieczna

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 28. Badanie fotosensybilizującej efektywności pochodnych bakteriochlorofilu A oraz mechanizmów fotogenerowania przez te barw...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Oleś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-kompu...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 30. Znaczenie polimorfizmów genów kodujących TNF alfa, TNFR1, TNFR2, TRAF1, TRAF6 i TACE oraz parametrów klinicznych i bioma...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Świerkot

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 31. Efektywność inwestycji rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urban Pauli

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 32. Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizyczneg...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Barbara Zarzecka

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 33. Badania skuteczności i efektywności funkcjonowania Systemów Ekozarządzania i Audytu EMAS w przedsiębiorstwach na terenie...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Beata Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 34. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Trąpczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 35. Badania wpływu procesów dynamicznych na efektywność sezonowego magazynu energii słonecznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Bujalski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 36. Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Piotr Kordel

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 37. Nowoczesny kapitalizm państwowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - efektywność przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Pań...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szarzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 38. Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej na efektywność działalności przedsiębiorstw na rynku międzynar...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 39. Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 40. Badania nad wpływem struktury polikationów na efektywność oddziaływania z kwasami nukleinowymi w kontekście ich zastosow...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Magdalena Wytrwał

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 41. Wpływ kinaz S6K1 oraz S6K2 na efektywność degradacji struktur komórkowych przez lizosomy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aleksandra Hać

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 42. Fotosensybilizujące właściwości i fotodynamiczna efektywność funkcjonalizowanych fulerenów w liposomach i komórkach nowo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Kozińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 43. Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Emilia Zabielska-Mendyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 44. Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do poprawy efektywności hipertermii ultradźwiękowej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Józefczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 45. Ocena efektywności punktu kontrolnego wrzeciona (Spindle Assembly Checkpoint) podczas mejozy oocytów myszy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Polański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Analiza efektywności operacyjnej przedsiębiorstw osiąganej w procesie prywatyzacji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wiktor Patena

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

 47. Wpływ usieciowania chitozanu na efektywność usuwania barwników i metali ciężkich z roztworów wodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Jóźwiak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 48. Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektryc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Kamil Kutorasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 49. Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Zbigniew Gliwicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Wpływ gęstości fingerprintów molekularnych na efektywność rozpoznawania chemicznych wzorców strukturalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Rafał Kurczab

  Instytut Farmakologii PAN