Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 2. Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 3. Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demok...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Zgiep

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 4. Reakcje wobec ekstremizmu politycznego w państwie demokratycznym - "walcząca demokracja" w działaniu. Analiza na przykła...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 5. Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza polit...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, Wydział Politologii

 6. Koniec partycypacji, koniec deliberacji? Krytyka i obrona demokracji przedstawicielskiej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Janusz Grygieńć

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 7. Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Radosław Markowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 8. Partycypacja polityczna Polaków - nowe wyzwania i formy aktywności

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Garlicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 9. Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Aleksander Kopka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Wiedza polityczna w Polsce

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Cześnik

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 11. Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej demokracji parlamentarnych Azji Południowo-Wschodniej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Michalak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 12. Ocena efektywności działań młodych krajów donatorów w wpieraniu demokracji w krajach demokratyzujących się

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paulina Pospieszna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 13. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawc...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Augustyniak

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 14. Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywnościi i czynników ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

  Instytut Psychologii PAN

 15. Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 16. Znaczenie, rozwój i funkcjonowanie pojęcia wolności w demokracji ateńskiej. Studium na podstawie tekstów mówców attyckic...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Filonik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 17. Konstytucjonalizm. Rządy prawa, polityczność i sfera publiczna

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 18. Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Kołczyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 19. Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Arkadiusz Peisert

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 20. Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

 21. Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 22. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych a przyszłość demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 23. Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 24. Filozoficzne założenia i konsekwencje idei globalnego społeczeństwa obywatelskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Julia Wrede

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 25. Koncepcje demokracji agonistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Filip Biały

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 26. Etyka wrażliwości jako dążenie do egalitaryzmu. Studium filozofii Richarda Rorty"ego.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Markiewicz

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 27. Na skraju demokracji? Praktyka reallizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby w sytuacji bezdomności

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Martyna Hoffman

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 28. Deliberacja jako legitymizacja publiczna. Teoria demokracji Jane J. Mansbridge

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marta Huk

  Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 29. Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Radosław Markowski

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 30. Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rak

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 31. Wittgenstein i polityka demokratyczna

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Lotar Rasiński

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 32. Klauzula zakazu nadużycia praw - obrona demokracji, czy osłabienie skuteczności ochrony praw jednostki. Rozważania na tl...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Hanna Wiczanowska

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 33. Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 34. Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelski...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Olszowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 35. Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 36. Instytucja wyborów niekonkurencyjnych jako aberracja demokracji proceduralnej: dlaczego obywatele nie chcą kandydować w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paweł Stępień

  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 37. Reformy terytorialne w Europie - międzynarodowa perspektywa porównawcza

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 38. Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internec...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Turner

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Rola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu rozwoju mediów na Ukrainie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Galus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 40. Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 41. Miejsce wolności politycznej w hierarchii wartości demokratycznych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Eliasz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukraini...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Radosław Marzęcki

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii

 43. D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 44. Partycypacyjna decyzja polityczna: warunki zaangażowania obywatelskiego w dobie postpolityki.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jolanta Sawicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 45. Zaangażowanie obywatelskie: Charakterystyka zjawiska, zmienność w czasie i psychospołeczne uwarunkowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze pańs...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wonicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 47. Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Tarnowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 48. Dyskurs obywatelstwa w demokracji ateńskiej w perspektywie kognitywnej

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Filonik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 49. Wpływ mediów na postawy polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wenzel

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 50. Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zeland...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych