Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 314 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktura pojęciowo-definicyjna analiz bioetycznych dotyczacych medycyny reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyki ś...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Alichniewicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk Humanistycznych

 2. Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 3. EthAn: Analiza Etosu

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Budzyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Opracowanie oraz wieloskalowa charakterystyka nano-kompozytowych powłok biologiczno- tribologicznych o osnowie amorficzn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marta Janusz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 5. Trendy w wielkości ciała liliowców w trakcie późnodewońskich kryzysów biotycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krzysztof Brom

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 6. Unikatowe bakterie octowe Asaia sp. - profile fizjologiczne, metaboliczne oraz zdolności do tworzenia biofilmów w zależn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Hubert Antolak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 7. Działalność przemysłu farmaceutycznego - etyczne wyzwania i nowa biopolityka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Emilia Kaczmarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z u...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 9. Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Skuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 10. Świadomość interoceptywna a kompetencje metapoznawcze w kontekście percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Łukowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 11. Różnice w polskim i niemieckim językowym systemie reprezentacji liczby jako przyczyna różnic we właściwościach funkcjona...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój semantyczny.

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Prof. UW Joanna Rączaszek-Leonardi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 13. Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kulicki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Wydział Filozofii

 14. Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Natasza Szutta

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa