Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 314 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nastawienia sądzeniowe - teoretyczne aspekty psychologii potocznej, wyjaśnień intencjonalnych oraz językowego opisu prze...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Zastosowanie piezoelektrycznych czujników drgających do określania poziomu tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa w o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Guła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 3. Ocena wirulencji, tworzenia biofilmu i lekowrażliwości Candida albicans poddanych działaniu roślinnych olejków eteryczny...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aleksandra Budzyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Wykorzystanie reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym do wykrywania zakażeń powodowanych przez adenowirusy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Rynans

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 5. Metody formalizacji i kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Artefakty i podobieństwo rodzinne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Garbacz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 7. Synteza i charakterystyka nowych katalizatorów o zróżnicowanej morfologii do konwersji biomasy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Grams

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 8. Rola poznawcza gestów w języku dzieci niewidomych i niedowidzących.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Jelec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 9. Współzależność i odrębność: relacja między poznawaniem innych i siebie w procesie mentalizacji

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Adrianna Smurzyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 10. Racjonalne Projektowanie Systemów Bio-Organicznych do Zastosowań Biomimetyczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Silvio Osella

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 11. Ewolucja prawa do autorstwa wobec rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enha...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Nowak-Gruca

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Wydział Finansów i Prawa

 12. Brentano, reprezentacjonizm i nowożytna problematyka intencjonalności

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Szałek

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 13. Badania nad sekwencyjnym połączeniem produkcji biobutanolu i biogazu z biomasy lignocelulozowej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Dziemianowicz

  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 14. Różnorodność biologiczna oraz bio-stratygrafia okrzemek kopalnych z biogenicznych osadów krzemionkowych Rowu Mariańskieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Jinpeng Zhang

  Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 15. Trwałość i biodostępność macierzystych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z biowegla w glebach użyźnionych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paulina Godlewska

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 16. Badania modelowe dotyczące zastosowania pochodnych kwasów hydroksycynamonowych do stabilizacji olejów farmaceutycznych (...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Natalia Mikołajczak

  Wydział Nauki o Żywności, Wydział Nauki o Żywności

 17. Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Małgorzata Prusak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 18. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antybiofilmowe nowych arylosulfonamidowych pochodnych wobec wielolekoopornych szcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Iwona Skiba-Kurek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 19. Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest zna...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Dorota Jaguś

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pierwszy wydział lekarski, Pierwszy wydział lekarski

 20. Skracanie telomerów u długoterminowych biorców alogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawc...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: lek. Michał Czarnogórski

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 21. Multi-omowe profilowanie krążacych mieloidalnych komórek supresorowych (cMDSCs) w raku nabłonkowym jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Okła

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 22. Analiza cyklu życia biofilmu na elektrodach bioreaktora elektrolitycznego i ocena kluczowych parametrów odpowiedzialnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Michał Gaworski

  Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 23. Etyka wrażliwości jako dążenie do egalitaryzmu. Studium filozofii Richarda Rorty"ego.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Markiewicz

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 24. Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marcin Garbowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Wydział Filozofii

 25. Biologiczna aktywność kationowych surfaktantów wobec mikroorganizmów w zależności od ich struktury chemicznej oraz ich i...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Obłąk

  Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Biologicznych

 26. Biologiczna i fizyko-chemiczna zmienność sezonowej intensyfikacji wzrostu biomasy makroglonów w wodach śródlądowych z ró...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Radosław Pankiewicz

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 27. Badania in vitro i in vivo nad działaniem iminocukrów jako inhibitorów tworzenia biofilmu przez różne bakterie chorobotw...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Heczko

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 28. Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej - międzykulturowe badania porównawcz...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Kujawska

  Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 29. Utrata metylacji rybosomalnego RNA obniża kolonizację Campylobacter jejuni u ludzi i zwierząt.

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Agnieszka Sałamaszyńska-Guz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 30. Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamila Błażek

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 31. Ocena wpływu wirującego pola magnetycznego na aktywność lityczną bakteriofagów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Grygorcewicz

  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 32. Badanie wpływu dodatku czynnika anty-stresowego na obniżenie fitotoksycznego efektu wywołanego poprzez podanie induktora...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Patrycja Czerwoniec

  Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 33. Analiza ekspresji miRNA z rodziny let-7 w kontekście mutacji BRAF oraz potencjalne wykorzystanie cf-DNA i miRNA w płynne...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Ewelina Perdas

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 34. Autonomiczne Roboty Bojowe w perspektywie Teorii Wojny Sprawiedliwej - etyczne wdrożenie broni autonomicznej we współcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 35. Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Lechosław Kuczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 36. Badania eksperymentalne i modelowanie procesu spalania paliw alternatywnych oraz ich współspalania z paliwami węglowymi...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 37. Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Makowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 38. Wiedza a znajomość konsekwencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman

  Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 39. Semantyczne i epistemologiczne aspekty ostensji: od procedur wskazujących do eksploatacji okoliczności użycia wyrażeń...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 40. Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Hajnicz

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 41. Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

  Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 42. Problem uzasadnienia kryminalizacji zastępczej: analiza ekonomiczna

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Piotr Bystranowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 43. Ocena wpływu wybranych monomerów pochodzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych termoplast...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paulina Kasprzyk

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 44. Przemiany siarkowodoru i amoniaku w obecności podstawowych składników syngazu wskutek oddziaływania ciepłą plazmą mikrof...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Wnukowski

  Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

 45. Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseoartrozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Ewa Bednarczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji

 46. Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowot...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Paulina Sobierajska

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Wpływ warunków środowiskowych na wirulencję Neisseria gonorhhoeae

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Jagoda Płaczkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 48. Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas a...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Cłapa

  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 49. Sprawiedliwość naprawcza w prawie kontraktowym: analiza filozoficzno-prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Szymon Osmola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 50. Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: magister Justyna Janik

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej