Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 294 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ewolucja i historyczna dynamika zasięgów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych ende...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Ronikier

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 2. Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z u...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Karolina Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 3. Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Skuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 4. Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała w medycynie i w badaniach naukowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Łuków

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Ewolucja jaźni: przyczynek do rewizji posthumanizmu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Ewa Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 6. Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 7. Świadomość interoceptywna a kompetencje metapoznawcze w kontekście percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Łukowska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 8. Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditiokarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Drozd

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 9. Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marta Oleszek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 10. Identyfikacja izoform dehydrogenazy alkoholu cynamonowego oraz wstępna ocena ich swoistości w odpowiedzi na stresy bioty...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marta Preisner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 11. Rola kluczowych czynników wirulencji w formowaniu biofilmu Candida albicans. Nowe syntetyczne pochodne aromatyczne aktyw...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Małgorzata Bondaryk

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 12. Współdziałanie białka PgFur z białkami związanymi z CRISPR i wybranymi regulatorowymi czynnikami transkrypcyjnymi w mech...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Michał Sylwester Śmiga

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 13. Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Rafał Michalczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Witold Marek Wachowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 15. Różnice w polskim i niemieckim językowym systemie reprezentacji liczby jako przyczyna różnic we właściwościach funkcjona...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Władysław Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 16. Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój semantyczny._x000D_

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Prof. UW Joanna Karolina Rączaszek-Leonardi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Wojciech Kulicki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 18. Formy antyrealizmu mentalnego

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Posłajko

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 19. Opracowanie biomimetycznych, samo- naprawialnych struktur wielowarstwowych na termoplastyczne materiały polimerowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Major

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 20. Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 21. "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych s...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Stanisław Tomczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 22. Etyczna analiza ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Karolina Różyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 23. Od składni i pragmatyki do treści - semantyka hybrydowa oparta na dyrektywalnej teorii znaczenia

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Grabarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 24. Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego - kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Weronika Chańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 25. Niezdaniowe akty mowy

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Elżbieta Odrowąż-Sypniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. Przestrzeń rozumowania - znacznie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Mackiewicz

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 27. Poznawcze i neuronalne mechanizmy świadomości metapoznawczej

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Wierzchoń

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 28. Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle i poznaniu sp...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Paweł Gut

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 29. Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 30. Udział kinaz białkowych zależnych od jonów wapnia (CDPK) w szlakach sygnałowych stresów abiotycznych i biotycznych u zie...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Lidia Polkowska-Kowalczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 31. Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Tomasz Miłkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 32. Charakterystyka klinicznych izolatów Enterococcus faecalis opornych na penicylinę

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Iwona Joanna Gawryszewska

  Narodowy Instytut Leków

 33. Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego "Ja" wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Wiktor Piotr Soral

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 34. Wpływ świadomości interoceptywnej na zdolności metapoznawcze w zadaniu percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Łukowska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 35. Od umysłu do tekstu: analiza hierarchii i ciągłości badań literackich od kognitywistyki, przez estetykę, do teorii liter...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Bartosz Jakub Stopel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 36. Uczenie się semantyki kwantyfikatorów języka naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: magister Dariusz Kalociński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 37. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Kinga Barbara Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 38. Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Aleksander Kopka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 39. Odpowiedź komórkowa biofilmu pałeczek fermentacji mlekowej wyizolowanych z żywności na stresy środowiskowe

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Olszewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 40. Etyka populacji ludzkich w świetle teorii biopolityki.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jan Józef Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 41. Teza umysłu rozszerzonego a podmiot wiedzy

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Maria Trybulec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

 42. Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikr...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Roman Major

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 43. Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków konwersji produktów do biogazów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Kamiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 44. Badanie oddziaływania struktur aktywnych biologicznie z polem elektromagnetycznym w układach światłowodów fotonicznych z...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 45. Poszukiwanie orientujących efektów oddziaływań hydrodynamicznych w kinetyce asocjacji biomolekuł

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platform...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Hubert Andrzej Wierzbowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 47. Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Kinga Szentner

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

 48. Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bogusława Maria Łęska

  UNIWERSYTET IM. A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 49. Badanie zależności pomiędzy metabolizmem RNA a regulacją odpowiedzi na stres biotyczny u Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Golisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Zmiany rozwojowe w systemie reprezentacji liczby w okresie opanowywania symbolicznych kodów liczbowych (liczebniki język...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Władysław Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii