Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 294 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Intuicje moralne a problem moralnej niezgody

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Artur Szutta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 2. Nanomateriały przeznaczone do bio-obrazowania czasów życia fluorescencji.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Jakub Wiglusz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 3. Ilościowe badanie odpowiedzi na stres u owadów o przeobrażeniu zupełnym: zastosowanie teorii Dynamicznego Budżetu Energe...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Agnieszka Bednarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Biosorpcja jonów metali do biomasy pestek owoców jagodowych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Katarzyna Wanda Chojnacka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 5. Otrzymywanie i badanie właściwości nanoapatytów domieszkowanych jonami ziem rzadkich i ich biokompozytów.

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Jakub Wiglusz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 6. "Jak uczynić głos słyszalnym?" Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postk...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Maria Bocheńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 7. Sterowanie procesami wewnątrzkomórkowymi

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Puszyński

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 8. Zastosowanie metod molekularnych w celu identyfikacji i charakterystyki mikrosporydiów u pacjentów immunokompetentnych i...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marta Mirosława Kicia

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 9. Zewnętrzne źródło węgla jako potencjalny czynnik rozmieszczenia i aktywności bakterii denitryfikacyjnych i defosfatacyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Artur Michał Mielcarek

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 10. Praktycyzm krakowski a jego metafizyczne założenia

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Magdalena Płotka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 11. Stechiometryczne uwarunkowania stosunków troficznych w zespołach bezkręgowców lądowych na poziomie detrytusojadów, rośli...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN January Maciej Weiner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Monitoring fermentacji alkoholowej (pod kątem produkcji wina) za pomocą (bio)hybrydowego elektronicznego języka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anna Kutyła-Olesiuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 13. Analiza biomedyczna alternatywnej strategii leczenia ran przewlekle zakażonych. Badania in vitro z zastosowaniem polifen...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Paszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Zakażenia dróg moczowych wywołane przez drobnoustroje Pseudomonas spp. w różnych populacjach pacjentów (pacjenci hospita...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Monika Elżbieta Pobiega

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 15. Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata" Flavia Bionda

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Konstancja Sygowska-Pietrzyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 16. Głos zemsty. Mścicielki w dramacie angielskim doby renesansu.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Kowalcze-Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 17. ródła krytyki przyczynowej koncepcji działania

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Marcin Barcz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. "Metaboliczne i hormonalne regulacje odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na działanie wieloczynnikowego stresu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Joanna Chojak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej - zas...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jakub Witold Bubnicki

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 20. Znaczenie pojęcia błędnych reprezentacji we współczesnych teoriach reprezentacji umysłowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Krystyna Maria Bielecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 21. Companions in Normativity

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Magadalena Klimczyk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 22. Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcy

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Bogdan Wojciszke

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 23. Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie ...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 24. Tłumaczenie sekularyzacji w kategoriach dynamik ewolucyjnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Wojciech Talmont-Kamiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

 25. Testowanie hipotezy "invasional meltdown" na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródląd...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Bącela-Spychalska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 26. Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu_x000D_

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Juszczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

 27. Nurt tzw. transitional justice ("sprawiedliwości transformacyjnej") w naukach prawnych, filozofii i politologii - perspe...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Jadwiga Wigura-Kuisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 29. "Termodynamiczna analiza procesu cieplno-chemicznej degradacji cząstek biomasy w atmosferze pozbawionej tlenu, badania n...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Jerzy Szufa

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 30. Nieutylitarystyczny konsekwencjalizm etyczny - analiza krytyczna.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Saja

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 31. Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Drałus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 32. Gilbert Ryle a współczesna debata dotycząca "wiedzy jak"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Bolesław Lech Czarnecki

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 33. Ucieleśnienie poznania muzycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jakub Ryszard Matyja

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 34. Uzasadnienia teorii sprawiedliwości: dziedzictwo Rawlsa

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Sebastian Jerzy Szymański

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 35. Natura intencjonalności

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chrudzimski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 36. Alokacja biomasy i składników pokarmowych oraz wybrane cechy strukturalno-funkcjonalne u pnączy drzewiastych strefy umia...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Wyka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 37. Badania eksperymentalne i modelowanie procesu spalania paliw alternatywnych oraz ich współspalania z paliwami węglowymi...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 38. Zoe-estetyka. Sztuka i architektura w czasach biotechnologii

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Monika Bakke

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 39. "Taniec w roli Tersytesa" - satyra bizantyńska od XI do XV wieku wraz z pierwszą współczesną edycją "Bion prasis" Teodor...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 40. Teoria mechanizmów reprezentacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Tomasz Miłkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 41. Badanie strategii retorycznych w dialogu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Budzyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 42. Demon zwodziciel. O pewnej filozoficznej hipotezie

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr. hab. Damian Edward Leszczyński

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Nauk Spolecznych

 43. Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jacek Jaśtal

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 44. Logiki dla wnioskowań jakościowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Golińska-Pilarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Synteza i charakterystyka nowych katalizatorów o zróżnicowanej morfologii do konwersji biomasy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Grams

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 46. Metody formalizacji i kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 47. Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bio-obrazowaniu i transporcie leków

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Robert Pązik

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 48. Esencjalizm psychologiczny, doświadczenie z przyrodą i język jako czynnki wpływające na rozwój myślenia o kategoriach is...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Tarłowski

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 49. Ograniczanie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania b...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Domaradzki

  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 50. Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Witold Szlachta

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny