Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 157 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nierówność typu Hardy'ego związana z rozwinięciami ortogonalnymi

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Plewa

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 2. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Alicja Rabiasz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 3. Nowe metody identyfikacji i analiz funkcjonalnych retrogenów w genomach zwierzęcych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Joanna Ciomborowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 4. Analiza transkryptomiczna genomów Saccharomyces cerevisiae w przebiegu ewolucji prowadzonej w warunkach laboratoryjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Joanna Klim

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 5. Abstrakcyjne metody w teorii przestrzeni Banacha.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Analiza zależności funkcjonalnej pomiędzy organo-specyficznym wyborem alternatywnych miejsc startu transkrypcji (altTSS)...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Szymon Kubala

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Oszacowania momentów wektorów losowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marta Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Izolacja genów odporności na z infekcję PVY ziemniaka (Solanum tuberosum L.) użytecznych w hodowli odpornościowej i ich ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Hennig

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maria de Abgaro Zachariasiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 10. Analiza strukturalna i funkcjonalna C-końcowego regionu białka Germ cell-expressed (Gce) z Drosophila melanogaster jako ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Marta Kolonko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 11. Współczesne trendy w teorii półgrup operatorowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 12. Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonolne badania in vitro

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 13. Identyfikacja i analiza funkcjonalna mutacji w genie kodującym białko VDAC3 w plemnikach ze zmniejszoną ruchliwością...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Andonis Karachitos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 14. Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kosiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Obliczeniowe aspekty własności (T)

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marek Kaluba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Operatory Toeplitza i Hankela pomiędzy różnymi przestrzeniami Hardyego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Leśnik

  Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 17. Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 18. Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilans węgla w czasie...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 19. Analiza harmoniczna związana z operatorami różniczkowymi, różnicowymi i różniczkowo-różnicowymi

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Preisner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu - nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 21. Zaburzenia osobliwe prowadzące do zasad uśredniania w modelach pochodzących z biologii i medycyny.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Bobrowski

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 22. Badanie wpływu przerwania sieci transkrypcyjnych na rozwój raka wątroby: analiza funkcjonalna mutacji genu HNF4A z wykor...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Hiroaki Taniguchi

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 23. Interpretacja przestrzenno-funkcjonalna wybranych obozowisk kultury janisławickiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Boroń

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 24. Własności aproksymacji q-zdeformowanych algebr Arakiego-Woodsa

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 25. Współczynniki homologii cyklicznych i geometria nieprzemienna C*-algebr i operatorów Diraca

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Hajac

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 26. Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rogowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 27. Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Karolina Izbiańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 28. Nieprzemienna probabilistyka - związki pomiędzy różnymi rodzajami niezależności

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Kamil Szpojankowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 29. Oktonionowe transformacje Fouriera w analizie i przetwarzaniu sygnałów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Błaszczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 30. Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylom...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż Paweł Lisowski

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 31. Procesy Levy'ego i zwarte grupy kwantowe - przykłady, własności, klasyfikacje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Wysoczańska-Kula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Operatory maksymalne

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Dariusz Kosz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 33. Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp. ANT_AH3 - badanie wpływu plazmidów na biologię k...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Krzysztof Romaniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 34. Operatory różniczkowe nad algebrami nieprzemiennymi.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sitarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 35. Losowe układy dynamiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Szarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 36. Własności aproksymacji i kontraktywność półgrup Markowa dla algebr von Neumanna typu III

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 37. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 38. Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych prze...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Agata Krawczyk-Balska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. Geometria przestrzeni Banacha w analizie wielowymiarowych problemów numerycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 40. Nieprzemienna probabilistyka z zastosowaniami.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Wójcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 42. Wykorzystanie drożdżowego systemu jednohybrydowego w analizie funkcjonalnej genu czynnika transkrypcyjnego bHLH109 o zró...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Katarzyna Nowak

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Molekularna i funkcjonalna analiza interleukiny 18 (IL-18), jej receptora (IL-18R) i wiążącego ją białka w aktywnej gruź...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Sebastian Wawrocki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Konwersja nieważnych czynności prawnych - analiza funkcjonalna i prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Bławat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 46. Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Anatolij Antonevich

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Analiza funkcjonalna malych RNA pochodzacych od tRNA w organizmie modelowym Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Agnieszka Thompson

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 48. Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Hajac

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 49. Geometria dużej skali działań grup

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Sawicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 50. Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożyw...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Baś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki