Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 66 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Neuropsychologiczne wskaźniki do wykrywania stanu świadomości z wykorzystaniem tekstur słuchowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Urszula Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Interfejs mózg-komputer do diagnozy i komunikacji w zaburzeniach świadomości

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Durka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 3. Identyfikacja wzorców elektroencefalograficznych w zapisach aktywności spoczynkowej u dzieci z zaburzeniami świadomości....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Zieleniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Świadomość interoceptywna a kompetencje metapoznawcze w kontekście percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Łukowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Wpływ poziomu przetwarzania informacji oraz selekcji uwagowej na dynamikę formowania się świadomości wzrokowej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Anzulewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w praktyce prawnej Egiptu w późnej starożytności.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marzena Wojtczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 7. Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Helena Pociechina

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 8. Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Gardawski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 9. Poznawcze i neuronalne mechanizmy świadomości metapoznawczej

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Wpływ świadomości interoceptywnej na zdolności metapoznawcze w zadaniu percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Łukowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Kinga Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 12. Świadomość w kognitywistyce, filozofii umysłu i dziedzinach pokrewnych - próba jednolitego ujęcia

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu

 13. Zastosowanie EEG do diagnozy świadomości u pacjentów po ciężkich urazach mózgu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 15. Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tadeusz Smuga

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 16. Rola eksplanacyjna pojęcia introspekcji w świetle nauk o poznaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Komorowska-Mach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 17. Dynamiczny wpływ poziomu przetwarzania na neuronalne korelaty świadomości

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adriana Warmbier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Dynamika świadomości. Kognitywny model formowania subiektywnego doświadczenia

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Rozmowy z dniem wczorajszym a (od)tworzenie historii. Doświadczenie jednostki i świadomość historyczna w piśmiennictwie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Szkaradnik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 21. Świadomość, działanie, wolność - Kartezjusza koncepcja natury ludzkiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Przemysław Gut

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 22. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Wartość wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego w perspektywie przemian mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Kokocińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 24. Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Remigiusz Szczepanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 25. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bola

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 28. Rola nieświadomego widzenia w działaniu i nabywaniu wiedzy

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Zięba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. SŁUCHOWE ODPOWIEDZI EEG STANU USTALONEGO Z ZAKRESU OSCYLACJI GAMMA: WPŁYW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH ZMIAN W POBUD...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Śpiączka i zaburzenia świadomości - nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Durka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Filozoficzne idee pierwotnego buddyzmu: krytyczna rekonstrukcja przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Grzegorz Polak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii

 32. Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 33. Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 34. Adaptacja do świadomości kontekstowej dla usług eMBB w sieciach 5G

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 35. Rola asocjacji eksteroceptywno-interoceptywnych w przetwarzaniu percepcyjnym bodźców istotnych homeostatycznie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Piotr Litwin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 36. Prawnicza nieświadomość: analiza pojęć 'intuicji' i 'wglądu' w rozumowaniach prawniczych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Tomasz Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 37. Granice nieświadomego przetwarzania. Czy nieświadoma integracja percepcyjna jest możliwa?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bola

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 38. Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologic...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 39. Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 40. Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi ksztaltowania

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Skąpska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna Bogucka

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 42. Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Urszula Samotyja

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości

 43. Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome doświadczenie p...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Świadomość Fenomenalna i Pojęcia Fenomenalne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Karol Polcyn

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 45. Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkc...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu

 46. Pojmowalność odrębności umysłu i ciała jako problem dla materialistycznej redukcji świadomości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Karol Polcyn

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 47. Badania formalnych cech świadomych reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Simon Del Pin

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Ewolucja ujęcia procesów nieświadomych w teoriach poznawczo-behawioralnych. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Romanowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 49. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukraini...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Radosław Marzęcki

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 50. Znaczenie świadomości podatnika dla powstawania zobowiązań podatkowych i ich wymiaru

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji