Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 64 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 2. Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Helena Pociechina

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 3. Wpływ poziomu przetwarzania informacji oraz selekcji uwagowej na dynamikę formowania się świadomości wzrokowej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Anzulewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 4. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w praktyce prawnej Egiptu w późnej starożytności.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marzena Wojtczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 5. Multimodalne aspekty postrzegania czasu

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Klincewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Poznawcze i neuronalne mechanizmy świadomości metapoznawczej

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Neuronalne podłoża zaburzeń świadomości - rozróżnianie poziomu świadomości przy użyciu miar organizacji strukturalnych i...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Gociewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jacek Jarocki

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 9. Zastosowanie EEG do diagnozy świadomości u pacjentów po ciężkich urazach mózgu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Wpływ świadomości interoceptywnej na zdolności metapoznawcze w zadaniu percepcji okołoprogowych bodźców wzrokowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Łukowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Kinga Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 12. Rola eksplanacyjna pojęcia introspekcji w świetle nauk o poznaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Komorowska-Mach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Dynamiczny wpływ poziomu przetwarzania na neuronalne korelaty świadomości

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Binder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Dynamika świadomości. Kognitywny model formowania subiektywnego doświadczenia

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adriana Warmbier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Rozmowy z dniem wczorajszym a (od)tworzenie historii. Doświadczenie jednostki i świadomość historyczna w piśmiennictwie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Szkaradnik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 17. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Wartość wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego w perspektywie przemian mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Kokocińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 19. Świadomość Fenomenalna i Pojęcia Fenomenalne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Karol Polcyn

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 20. Czy możemy kontrolować postawy? Badania nad intencjonalną kontrolą nabywania i ekspresji postaw kształtowanych w warunko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 21. Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 22. Świadomość w kognitywistyce, filozofii umysłu i dziedzinach pokrewnych - próba jednolitego ujęcia

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu

 23. Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Remigiusz Szczepanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 24. Świadomość, działanie, wolność - Kartezjusza koncepcja natury ludzkiej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Przemysław Gut

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 25. Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tadeusz Smuga

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 26. Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 27. Śpiączka i zaburzenia świadomości - nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Durka

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Fizyki

 28. SŁUCHOWE ODPOWIEDZI EEG STANU USTALONEGO Z ZAKRESU OSCYLACJI GAMMA: WPŁYW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH ZMIAN W POBUD...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marek Binder

  Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 29. Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rak

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 30. Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Arkadiusz Piwowar

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 31. Filozoficzne idee pierwotnego buddyzmu: krytyczna rekonstrukcja przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Grzegorz Polak

  Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 32. Adaptacja do świadomości kontekstowej dla usług eMBB w sieciach 5G

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 33. Rola asocjacji eksteroceptywno-interoceptywnych w przetwarzaniu percepcyjnym bodźców istotnych homeostatycznie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Piotr Litwin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 34. Prawnicza nieświadomość: analiza pojęć 'intuicji' i 'wglądu' w rozumowaniach prawniczych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Tomasz Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 35. Granice nieświadomego przetwarzania. Czy nieświadoma integracja percepcyjna jest możliwa?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bola

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna Bogucka

  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 37. Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 38. Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome doświadczenie p...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 39. Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi ksztaltowania

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Skąpska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 40. Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Urszula Samotyja

  Wydział Towaroznawstwa, Wydział Towaroznawstwa

 41. Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologic...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 42. Badania formalnych cech świadomych reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Simon Del Pin

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Ewolucja ujęcia procesów nieświadomych w teoriach poznawczo-behawioralnych. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Romanowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 44. Pojmowalność odrębności umysłu i ciała jako problem dla materialistycznej redukcji świadomości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Karol Polcyn

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 45. Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkc...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu

 46. Gry kwantowe z nieświadomością

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Frąckiewicz

  Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 47. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukraini...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Radosław Marzęcki

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii

 48. Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 49. Neuronalne podłoże świadomości - automatyczna klasyfikacja stanu świadomości przy użyciu metod BCI.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marcin Koculak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Znaczenie sieci czołowo-ciemieniowej dla dynamiki świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Derda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny