Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szczegółowa charakterystyka procesu palmitylacji białka MPP1 i jego wpływu na właściwości fizykochemiczne oraz lateralną organizację błony komórek erytroidalnych

2021/41/N/NZ1/01314

Słowa kluczowe:

tratwy błonowe palmitylacja MPP1 organizacja błony błony modelowe oddziaływania białko-lipid oddziaływania lipid-lipid

Deskryptory:

  • NZ1_2: Biochemia
  • NZ1_11: Inne zagadnienia pokrewne
  • NZ3_1: Biologia komórki

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Weronika Gajdzik-Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 140 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-03

Zakończenie projektu: 2024-02-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.