Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną

2017/25/Z/ST2/03027

Słowa kluczowe:

kwantowa kontrola kontrola optymalna kwantowa fizyka wielu ciał kryształy Rydbergowskie kryształy czasowe

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Sacha 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: UNISONO

Przyznana kwota: 717 449 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-12

Zakończenie projektu: 2021-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy szt. 2. Za kwotę 33 912 PLN
 2. komputery (3 szt.). Za kwotę 38 757 PLN
 3. komputery stacjonarne szt. 2. Za kwotę 27 352 PLN
 4. Laptop szt. 1. Za kwotę 4 980 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Controlled preparation of phases in two-dimensional time crystals
  Autorzy:
  Arkadiusz Kuroś, Rick Mukherjee, Florian Mintert, and Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW RESEARCH (rok: 2021, tom: 3, strony: 43203), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.3.043203 - link do publikacji
 2. Dynamical quantum phase transitions in systems with broken continuous time and space translation symmetries IF: 2,909
  Autorzy:
  Arkadiusz Kosior, Andrzej Syrwid, Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2018, tom: 98, strony: 23612), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.98.023612 - link do publikacji
 3. Inseparable Time-Crystal Geometries on the Möbius Strip IF: 9,161
  Autorzy:
  Krzysztof Giergiel, Arkadiusz Kuroś, Arkadiusz Kosior, and Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2021, tom: 127, strony: 263003), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.127.263003 - link do publikacji
 4. Time crystals: analysis of experimental conditions IF: 2,909
  Autorzy:
  Krzysztof Giergiel, Arkadiusz Kosior, Peter Hannaford and Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2018, tom: 98, strony: 13613), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.98.013613 - link do publikacji
 5. Topological Molecules and Topological Localization of a Rydberg Electron on a Classical Orbit IF: 9,161
  Autorzy:
  Ali Emami Kopaei, Xuedong Tian, Krzysztof Giergiel, Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS , Wydawca: APS Physics
  Status:
  Złożona
 6. Determination of Chern numbers with a phase-retrieval algorithm IF: 2,907
  Autorzy:
  Tomasz Szołdra, Krzysztof Sacha, and Arkadiusz Kosior
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW A (rok: 2019, tom: 99, strony: 43611), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.99.043611 - link do publikacji
 7. Discrete time quasicrystals IF: 3,736
  Autorzy:
  Krzysztof Giergiel, Arkadiusz Kuroś, and Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2019, tom: 99, strony: 220303(R)), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.220303 - link do publikacji
 8. Topologically Protected Quantization of Work IF: 9,227
  Autorzy:
  Bruno Mera, Krzysztof Sacha, and Yasser Omar
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2019, tom: 123, strony: 20601), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.123.020601 - link do publikacji
 9. Fractional Time Crystals IF: 2,907
  Autorzy:
  Paweł Matus and Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW A (rok: 2019, tom: 99, strony: 33626), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.99.033626 - link do publikacji
 10. Six-dimensional time-space crystalline structures IF: 4,036
  Autorzy:
  G. Zlabys, Chu-hui Fan, E. Anisimovas, K. Sacha
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2021, tom: 103, strony: L100301), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.103.L100301 - link do publikacji
 11. Phase diagram and optimal control for n-tupling discrete time crystal IF: 3,539
  Autorzy:
  Arkadiusz Kuroś, Rick Mukherjee, Weronika Golletz, Frederic Sauvage, Krzysztof Giergiel, Florian Mintert and Krzysztof Sacha
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2020, tom: 22, strony: 95001), Wydawca: IOP Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/abb03e - link do publikacji