Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych.

2016/23/D/ST5/01683

Słowa kluczowe:

Nanorurki węglowe struktury metaloorganiczne karbonizacja,

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Cendrowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 079 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-01

Zakończenie projektu: 2021-04-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 3 000 PLN
 2. System do syntezy nanomateriałów węglowych methodą CVD. Za kwotę 395 219 PLN
 3. Dygestorium (2 szt.). Za kwotę 92 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. The Response of Pseudomonas aeruginosa PAO1 to UV-activated Titanium Dioxide/Silica Nanotubes IF: 4,556
  Autorzy:
  Adrian Augustyniak, Krzysztof Cendrowski, Bartłomiej Grygorcewicz, Joanna Jabłonska, Paweł Nawrotek, Martyna Trukawka, Ewa Mijowska, Magdalena Popowska
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 44576), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21207748 - link do publikacji
 2. The impact of environmental water on the potential application of core-shell titania-silica nanospheres as photocatalysts IF: 3,551
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Kamila Pachnowska, Adrian Augustyniak, Jagoda Wierzbicka, Filip Pratnicki, Pawel Kucharski, Wojciech Kukulka, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2021, tom: 32, strony: 44573), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/abf9c5 - link do publikacji
 3. Carbonized Lanthanum based metal-organic framework with parallel arranged channels for azo-dye adsorption IF: 4,324
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Karolina Opała, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2020, tom: 10, strony: 44573), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano10061053 - link do publikacji
 4. Carbonized metal–organic frameworks with trapped cobalt nanoparticles as biocompatible and efficient azo-dye adsorbent IF: 5,878
  Autorzy:
  Martyna Trukawka, Cendrowski Krzysztof, Magdalena Peruzynska, Adrian Augustyniak, Pawel Nawrotek, Marek Drozdzik, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Environmental Sciences Europe (rok: 2019, tom: 31, strony: 44576), Wydawca: SpringerOpen
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12302-019-0242-9 - link do publikacji
 5. The river water influence on cationic and anionic dyes collection by nickel foam with carbonized metal-organic frameworks and carbon nanotubes IF: 4,65
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Wojciech Kukułka, Jagoda Wierzbicka, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2021, tom: 876, strony: 44572), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2021.160093 - link do publikacji
 6. Silica nanospheres as a key process element in the Green engineering for the synthesis of carbon nanotubes as a supercapacitors additives IF: 4,019
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Wojciech Kukułka, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2021, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Wysokoporowate materiały węglowe otrzymane w procesie karbonizacji związków typu metaloorganicznego na bazie lantanu
  Autorzy:
  Karolina Opała, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów
  Data:
  konferencja 24-26.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Właściwości adsorpcyjne wysokoporowatych materiałów węglowych typu metaloorganicznego na bazie lantanu
  Autorzy:
  Karolina Opała, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 08.12.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Recycling the substartes and the product of the carbonized metal-organic frameworks as a key process prior industrial applications
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Martyna Trukawka, Wojciech Kukułka, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  V Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2019, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów WTiICH ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-09-19 - 2019-09-21
  Status:
  Opublikowana