Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 571 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Szymczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 2. Rozwój metod dotyczących podstawowych problemów projektowania nieliniowych układów analogowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Tadeusiewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 3. Badania nad metodami pomiarów i projektowaniem biofunkcjonalizowanych układów mikrofalowych tworzących sensory mikrobiol...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 4. Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sieciach optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware Net...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Domżał

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 5. Interpolacyjne metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi o piko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Szplet

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Elektroniki

 6. Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami z opóźnieniem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 7. Badania oraz modyfikacje laserem CO2 własności nieliniowooptycznych szkieł, ceramik oraz monokryształów chalkogenkowych ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Iwan Kityk

  POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

 8. Zastosowania układów wielowymiarowych (nD) do analizy i sterowania układami o dynamice czasowej i czasowo-przestrzennej...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 9. Badania wpływu zjawisk laserowych i optycznych z wykorzystaniem pompującego tulowego lasera światłowodowego dużej mocy n...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jacek Kwiatkowski

  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE, Instytut Optoelektroniki

 10. Polimerowe ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Woliński

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Fizyki

 11. Metody modulacji w nieliniowych torach optycznych o ograniczonym pasmie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 12. Bezołowiowe tlenkowo-fluorkowe szkła i włókna szklane oraz materiały szklano-ceramiczne aktywowane jonami lantanowców dl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 13. Procesy konwersji w górę w szkłach i układach szklano-ceramicznych domieszkowanych lantanowcami podczas wzbudzenia diodą...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 14. Własności h-różnicowych układów sterowania niecałkowitego rzędu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Ewa Pawłuszewicz

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

 15. Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych parameterach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Szabat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 16. Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 17. Spektralne pomiary czasowo-rozdzielcze dla oceny przepływu mózgowego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 18. Fototermalne rezonansowe zjawiska w gazach - badanie właściwości i opracowanie nowych optycznych metod detekcyjnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 19. Metody bardzo efektywnej kompresji dla transmisji przestrzennych reprezentacji scen ruchomych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Domański

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 20. Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do poprawy efektywności hipertermii ultradźwiękowej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Józefczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 21. Inżynieria i biologia systemów w analizie odpowiedzi komórek ludzkich na stres. Geneza różnorodności, regulacja parakryn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 22. Optoelektroniczna detekcja markerów nowotworowych w powietrzu wydychanym z płuc ludzkich

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Algorytmy optymalizacji tras i widma optycznego w elastycznych sieciach optycznych zorientowanych na treść.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 24. p, li { white-space: pre-wrap; } Rozwój metody funkcji transwersalnych w zastosowaniu do sterowania układami nieholonomi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Władysław Magiera

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 25. Poruszanie się sześcionożnego robota kroczącego po podatnym gruncie wspierane wielomodowym systemem sensorycznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Walas

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 26. Lekkie protokoły kryptograficzne ustanawiania kluczy w komunikacji grupowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Szałachowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 27. METODYKA SPECYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA ROBOTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH PARADYGMAT AKTYWNEJ WIZJI DO IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Kornuta

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 28. Mikroarchitektura elementów obliczeniowych dla rekonfigurowalnego procesora ogólnego przeznaczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Amrozik

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 29. Uogólniony, wielorobotowy schemat rozszerzonego, wizyjnego systemu równoczesnej lokalizacji i budowy mapy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adam Schmidt

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 30. Ocena dynamiki serca na potrzeby terapii resynchronizującej - badania symulacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Madej

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 31. Weryfikacja techniczna oraz określenie zakresu przydatności inteligentnych ubrań w warunkach domowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Eliasz Kańtoch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 32. Opracowanie zintegrowanego planarnego czujnika światłowodowego w spektroskopii pola zanikającego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Karasiński

  Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

 33. System wspomagania śródoperacyjnej lokalizacji guzów w chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 34. Nowe algorytmy sterowania robotów latających.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Herman

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 35. Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 36. Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr inż. Sławomir Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 37. Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 38. Promieniowanie z zakresu "okna wodnego" do nano-obrazowania obiektów biologicznych i trójwymiarowej rekonstrukcji gęstoś...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Wachulak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, Instytut Optoelektroniki

 39. Ocena mechanizmu autoregulacji krążenia mózgowego z zastosowaniem czasowo-rozdzielczej spektroskopii w bliskiej podczerw...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Michał Kacprzak

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 40. Badanie procesów termicznych w diodach laserowych na azotku galu przy wykorzystaniu spektroskopii termoodbiciowej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dorota Pierścińska

  INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

 41. Projektowanie i modelowanie numeryczne heterostruktur typu nBn z HgCdTe oraz ich wytwarzanie metodą MOCVD w celu otrzyma...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Kopytko

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 42. Lokalizacja źródeł epilepsji metodami jądrowymi na podstawie klinicznych danych multimodalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Daniel Wójcik

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 43. Realizacja bramki logicznej w chiralnym nematycznym ciekłym krysztale o geometrii klina

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Urszula Laudyn

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 44. Impulsowe lasery na ośrodkach quasi-III-poziomowych pompowane poprzecznie 2D stosami diod laserowych dużej mocy

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 45. Metody punktów stałych w sterowalności układów nieliniowych.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 46. Analiza własności układów hybrydowych w zastosowaniu do modelowania i sterowania złożonych systemów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 47. Zaawansowane metody sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w działaniu procesów przemy...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Andrzej Czajkowski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 48. Technologia miniaturowych czujników ceramicznych bazujących na optycznych i spektroskopowych metodach detekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Czok

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 49. Wielowątkowa Analiza Właściwości oraz Zakłóceń Elektromagnetycznych w Indukcyjnych Systemach Bezstykowego Zasilania z Dw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Rafał Miśkiewicz

  Instytut Elektrotechniki

 50. Badanie zjawisk na granicy metal-półprzewodnik w przyrządowych strukturach półprzewodnikowych na bazie heterostruktur Al...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Wojciech Macherzyński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki