Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 529 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci światłowodowych ze zwielokrotnianiem przestrzennym (SDM)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Klinkowski

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

 2. p, li { white-space: pre-wrap; }_x000D_ Rozwój metody funkcji transwersalnych w zastosowaniu do sterowania układami nieh...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Władysław Józef Magiera

  Politechnika Wrocławska

 3. Metody automatycznej syntezy szybkich filtrów cyfrowych o stałych współczynnikach wykorzystujących resztowy system liczb...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Biernat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 4. Jednowymiarowe i dwuwymiarowe układy sterowania optymalnego niecałkowitego rzędu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dariusz Piotr Idczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Transmisja RoF standardu IEEE 802.11 z użyciem optycznych sieci pasywnych wykorzystujących światłowody wielomodowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 6. Opracowanie światłowodowych platform sensorowych wytwarzanych metodami wymiany jonowej i zol-żel do czujników chemicznyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Roman Stanisław Rogoziński

  Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

 7. Metody rozwiązania podstawowych problemów rozpoznawania uszkodzeń w złożonych obiektach dynamicznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 8. Odczyt sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Kotynia

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 9. METODYKA SPECYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA ROBOTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH PARADYGMAT AKTYWNEJ WIZJI DO IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Michał Kornuta

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 10. Polimerowe ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Ryszard Woliński

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Fizyki

 11. Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Ryszard Woliński

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 12. Analiza jakości filmu łzowego po mrugnięciu. Nowe okno na zrozumienie etiologii chorób oczu związanych z filmem łzowym...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Fototermalne rezonansowe zjawiska w gazach - badanie właściwości i opracowanie nowych optycznych metod detekcyjnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek Abramski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 14. Elektro - i magnetomodulacja dysocjacji stanów wzbudzenia elektronowego w organicznych emiterach elektrofluorescencyjnyc...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Leonard Stampor

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 15. Promieniowanie z zakresu "okna wodnego" do nano-obrazowania obiektów biologicznych i trójwymiarowej rekonstrukcji gęstoś...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Wojciech Wachulak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, Instytut Optoelektroniki

 16. Badania nad układami metal-półprzewodnik oraz ich zastosowaniem w inżynierii falowodów plazmonowych dla laserów kaskadow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Anna Szerling

  Instytut Technologii Elektronowej

 17. Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Znajdek

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 18. Warunki wzbudzania emisji krótkofalowej w aktywnych optycznie szkłach niskofononowych i materiałach kompozytowych pompow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Jan Piramidowicz

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 19. Badanie procesów termicznych w diodach laserowych na azotku galu przy wykorzystaniu spektroskopii termoodbiciowej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dorota Iwona Pierścińska

  INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

 20. Niskomocowe, niskoszumne, szybkie układy kształtowania impulsów CMOS na potrzeby toru elektroniki odczytu front-end półp...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Rafał Maksymilian Kłeczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 21. Wysokorozdzielcza optyczna topografia mózgu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Stefan Liebert

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 22. Mikroelektroniczny system wizyjny CMOS do endoskopii kapsułkowej z bezprzewodową transmisją danych i mocy zasilającej...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 23. Komputerowe rozumienie obrazów medycznych przez integrację akwizycji sygnałów, reprezentacji informacji i modeli wiedzy....

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Artur Jerzy Przelaskowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 24. Urządzenia elektroniki spinowej sterowane polem elektrycznym (E-CONTROL)

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Włodzimierz Stobiecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 25. Algorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 26. Wpływ temperatury na mechanizm tunelowania przez pułapki w fotodiodach PIN z supersieci InAs/GaSb z zakresu średniej pod...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jarosław Wróbel

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 27. Badanie własności metrologicznych nowej, nieinwazyjnej metody pomiaru impedancji harmonicznej systemu elektroenergetyczn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dariusz Marek Borkowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 28. Ocena technologii medycznej związanej ze stosowaniem implantów ślimakowych u dzieci z niedosłuchem

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr Anita Anna Obrycka

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 29. Własności elektro-optyczne defektów w warstwach ZnO otrzymanych metodą LT ALD

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Godlewski

  Instytut Fizyki PAN

 30. Wielowątkowa Analiza Właściwości oraz Zakłóceń Elektromagnetycznych w Indukcyjnych Systemach Bezstykowego Zasilania z Dw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Rafał Michał Miśkiewicz

  Instytut Elektrotechniki

 31. Algorytmy sterowania produkcją z użyciem systemów wizyjnych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 32. Algorytmy optymalizacji tras i widma optycznego w elastycznych sieciach optycznych zorientowanych na treść.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Marek Walkowiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 33. Aktywna redukcja hałasu urządzeń poprzez sterowanie drganiami ich obudów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 34. Badanie zjawisk na granicy metal-półprzewodnik w przyrządowych strukturach półprzewodnikowych na bazie heterostruktur Al...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Wojciech Piotr Macherzyński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 35. Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 36. Adaptacyjne przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych w pomiarowych polowych metodach optycznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Władysław Patorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 37. Unipolarne detektory promieniowania podczerwonego typu nBn z supersieci II rodzaju InAs/GaSb chłodzone termoelektrycznie...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marcin Martyniuk

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 38. Numeryczne modelowanie układu żył i tętnic mózgu w skali makro- i mezoskopowej na podstawie trójwymiarowych obrazów rezo...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 39. Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych sieci bezprzewodowych w kontekście usług ...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Ireneusz Szcześniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 40. Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie metodą MBE heterostruktur barierowych z HgCdTe w celu wytworzenia detektorów po...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Damian Jóźwikowski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 41. Opracowanie i badania algorytmów zarządzania mocą bierną oraz magazynem energii w inteligentnej mikrosieci elektroenerge...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adam Milczarek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 42. Rozwój jakobianowych algorytmów planowania ruchu robotów

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Antoni Tchoń

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 43. Mechanizm rozszczepienia tkanki kostnej kości piętowej w urazach o nieokreślonej sile.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Urszula Melińska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 44. Generacja nieliniowych dynamicznych kompaktowych modeli termicznych systemów elektronicznych i przyrządów półprzewodniko...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Jan Torzewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 45. Metody klonowania podobszarów w szybkiej analizie struktur mikrofalowych i fotonicznych metodą elementów skończonych z z...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Zbigniew Fotyga

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 46. Badanie procesów relaksacji naprężeń w warstwach GaSb otrzymanych na podłożach GaAs metodą epitaksji z wiązek molekularn...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Agata Jasik

  Instytut Technologii Elektronowej

 47. Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i technik obli...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 48. Badanie zjawisk polowych występujących przy rozpraszaniu fali elektromagnetycznej w nowych materiałach i ich zastosowani...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 49. Metody analizy wrażliwościowej w badaniu układów biologicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Śmieja

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 50. Lasery VCSEL z podfalową siatką dyfrakcyjną o wysokim kontraście współczynnika załamania światła

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marcin Andrzej Gębski

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej