Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 543 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Widmo terahercowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym polu magnetycznym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Barbara Julia Piętka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 2. Globalny skupiony nieliniowy model termiczny elementu pólprzewodnikowego do analizy układów elektronicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej Zarębski

  Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny

 3. Optymalizacja stochastyczna w zagadnieniach automatycznej regulacji ostrości

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Przemysław Marcin Śliwiński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 4. Niezawodna transmisja o wysokiej jakości w wielowarstwowych sieciach optycznych z zastosowaniem koncepcji Flow-Aware Net...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jerzy Domżał

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 5. Transmisja RoF standardu IEEE 802.11 z użyciem optycznych sieci pasywnych wykorzystujących światłowody wielomodowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 6. Teoria filtrów szerokopasmowych z rezonatorami sprzężonymi bezpośrednio

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Sebastian Żukociński

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 7. Odporne estymatory zmiennych stanu i parametrów układu napędowego z połączeniem sprężystym.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Szabat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 8. Projektowanie i optymalizacja detektorów promieniowania sub-THz zbudowanych w oparciu o tranzystory MOS

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 9. Rekonfigurowalna implementacja modułów sprzętowych do przetwarzania i analizy złożonych sygnałów wizyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Piotr Kryjak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 10. Procesy konwersji w górę w szkłach i układach szklano-ceramicznych domieszkowanych lantanowcami podczas wzbudzenia diodą...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Andrzej Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zinteg...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Ewa Maria Weinert-Rączka

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny

 12. Fotoelektromagnetyczna metoda badania grafenu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Nowak

  Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 13. Metody podprzestrzeni Kryłowa wykorzystujące wiele akceleratorów graficznych dla rozwiązywania problemów elektromagnetyc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 14. Badania i rozwój metod detekcji i kompensacji uszkodzeń o charakterze elektrycznym i mechanicznym w sterowanych wektorow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 15. Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Ryszard Woliński

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 16. Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem pikselowych układów odczytowych A...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Leonard Gryboś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Metrologii i Elektroniki

 17. Czasowo-rozdzielcza tomografia optyczna do obrazowania molekularnego narządów wewnętrznych małych zwierząt doświadczalny...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Stefan Liebert

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 18. Opracowanie zintegrowanego planarnego czujnika światłowodowego w spektroskopii pola zanikającego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Paweł Tomasz Karasiński

  Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

 19. Lekkie protokoły kryptograficzne ustanawiania kluczy w komunikacji grupowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Paweł Jan Szałachowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 20. Odczyt sygnałów elektrycznych z wielokanałowych sensorów promieniowania optycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Kotynia

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 21. Badania wpływu zewnętrznego środowiska gazowego na właściwości optyczne i elektryczne wybranych nanostruktur półprzewodn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Pustelny

  Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

 22. Inżynieria i biologia systemów w analizie odpowiedzi komórek ludzkich na stres. Geneza różnorodności, regulacja parakryn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 23. Modelowanie i eksperymentalne badanie wpływu promieniowania na mechanizm interferencji RNA

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 24. Szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe w technice sprzężonych linii symetrycznych pobudzanych różnicowo.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Sławomir Gruszczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 25. Algorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 26. Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 27. Organizacja Pamięci Semantycznej i Epizodycznej w Uczeniu Motywowanym Robotów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Janusz Antoni Starzyk

  Wydział Informatyki Stosowanej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 28. Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Janusz Antoni Starzyk

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej

 29. Usuwanie zakłóceń impulsowych z sygnałów fonicznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jan Niedźwiecki

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 30. Badanie właściwości propagacyjnych światła w światłowodach fotonicznych wypełnionych ferroelektrycznymi i antyferroelekt...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Daniel Konrad Budaszewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 31. Przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych zorientowane na użytkownika z wykorzystaniem metod Inteligencji Obliczeni...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Gacek

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

 32. Metrologia sił oddziaływań molekularnych z zastosowaniem elektromagnetycznie aktuowanych układów mikrosystemowych - MetM...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 33. Technologia i charakteryzacja ultracienkich warstw krzemu wytwarzanych metodą PECVD na potrzeby struktur nanoelektronicz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Romuald Bartłomiej Beck

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 34. Niskomocowy przetwornik analogowo-cyfrowy o bardzo małej powierzchni do zastosowań w systemach wielokanałowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Piotr Krzysztof Otfinowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 35. Wysokorozdzielcze badania właściwości cieplnych nanostruktur metodami skaningowej mikroskopii termicznej bliskiego pola ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Jan Wielgoszewski

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 36. Analiza zjawisk fizycznych w elektrycznie pobudzanych laserach o emisji powierzchniowej (E-VECSEL) z zewnętrzną wnęką re...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Piotr Walczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 37. Identyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dominik Ryszard Sierociuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 38. Uogólniona metodyka kalibracji wektorowego analizatora obwodów oparta na statystycznym wieloczęstotliwościowym ujęciu pr...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Cezary Lewandowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 39. Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Ewa Jędrzejewska-Szczerska

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 40. Analiza zjawisk zachodzących na powierzchni nanodomieszek warstwy gazoczułej podczas detekcji markerów halitozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Patrycja Monika Suchorska-Woźniak

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 41. Dynamika i sterowanie w układach z przełączeniami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Józef Czornik

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 42. Wykładniki charakterystyczne dyskretnych inkluzji liniowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Czesław Niezabitowski

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 43. Technologia miniaturowych czujników ceramicznych bazujących na optycznych i spektroskopowych metodach detekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Jacek Czok

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 44. Badanie i analiza właściwości cienkich warstw TiO2 domieszkowanych neodymem jako powłok wielofunkcyjnych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Marek Mazur

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 45. Ocena technologii medycznej związanej ze stosowaniem implantów ślimakowych u dzieci z niedosłuchem

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Anita Anna Obrycka

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 46. Sterowanie procesami wewnątrzkomórkowymi

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Puszyński

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 47. Monolityczne lasery o emisji powierzchniowej na bazie GaN i GaAs

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Czyszanowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 48. Detekcja gazów czujnikami rezystancyjnymi wykonanymi w nanotechnologii

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Marek Smulko

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 49. Badania kaskadowych detektów średniej podczerwieni o krótkiej stałej czasowej dla temperatur > 300 K.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Marcin Martyniuk

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 50. Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adam Kazimierz Dziekoński

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki