Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne

2016/21/N/ST8/02397

Słowa kluczowe:

nanopłatki krzemionka terapie celowane nanocząstki systemy dostarczania leków

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Martyna Trukawka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 147 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-20

Zakończenie projektu: 2021-09-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny typu laptop. Za kwotę 4 500 PLN
 2. Zestaw do filtracji pod obniżonym ciśnieniem wraz z pompą próżniową. Za kwotę 4 500 PLN
 3. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Hexagonal Boron Nitride Functionalized with Au Nanoparticles—Properties and Potential Biological Applications IF: 3,504
  Autorzy:
  Magdalena Jedrzejczak-Silicka, Martyna Trukawka, Mateusz Dudziak, Katarzyna Piotrowska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 605-626), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8080605 - link do publikacji
 2. Carbonized metal–organic frameworks with trapped cobalt nanoparticles as biocompatible and efcient azo-dye adsorbent IF: 5,878
  Autorzy:
  Martyna Trukawka, Krzysztof Cendrowski, Magdalena Perużyńska, Adrian Augustyniak, Paweł Nawrotek, Marek Droździk, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Environmental Sciences Europe (rok: 2019, tom: 31, strony: artykuł nr: 56), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12302-019-0242-9 - link do publikacji
 3. Folic Acid/Methotrexate Functionalized Mesoporous Silica Nanoflakes from Different Supports: Comparative Study IF: 2,474
  Autorzy:
  Martyna Trukawka, Krzysztof Cendrowski, Wojciech Konicki, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Applied Sciences (rok: 2020, tom: 10, strony: 6465-6479), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app10186465 - link do publikacji
 4. Non-cytotoxic hydroxyl-functionalized exfoliated boron nitride nanoflakes impair the immunological function of insect haemocytes in vivo IF: 4,525
  Autorzy:
  Elżbieta Czarniewska, Lucyna Mrówczyńska, Magdalena Jędrzejczak-Silicka, Patryk Nowicki, Martyna Trukawka, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: Artykuł nr: 14027), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-50097-0 - link do publikacji
 1. Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe jako nośniki leków w celowanej terapii antynowotworowej
  Autorzy:
  M. Trukawka, K. Cendrowski, M. Perużyńska, W. Konicki, M. Droździk, E. Mijowska
  Konferencja:
  XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 2019-06-16 - 2019-06-18
  Status:
  Opublikowana
 2. Mezoporowate płatki krzemionkowe funkcjonalizowane kwasem foliowym –synteza, funkcjonalizacja, degradacja
  Autorzy:
  Martyna Barylak, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Functionalized exfoliated boron nitride nano-flakes – in vivo and in vitro study
  Autorzy:
  M. Trukawka, E. Czarniewska, L. Mrówczyńska, M. Jędrzejczak-Silicka, P. Nowicki, E. Mijowska
  Konferencja:
  V Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2019, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-09-19 - 2019-09-21
  Status:
  Opublikowana
 4. Non-cytotoxic hydroxyl-functionalized exfoliated boron nitride nano-flakes impair the immunological function of insect hemocytes in viv
  Autorzy:
  E. Czarniewska, L. Mrówczyńska, P. Nowicki, M. Trukawka, E. Mijowska
  Konferencja:
  Eighth International Symposium on Molecular Insect Science (rok: 2019, ), Wydawca: Eighth International Symposium on Molecular Insect Science
  Data:
  konferencja 2019-07-07 - 2019-07-10
  Status:
  Opublikowana
 5. Carbonization of metal-organic framework as a source of nontoxic and eco-friendly cobalt/carbon nanostructures for dye adsorption
  Autorzy:
  M. Trukawka, K. Cendrowski, A. Zenderowska, M. Perużyńska, A. Augustyniak
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-26.09.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. A preliminary in vitro study of boron nitride nanocomposites loaded with 10-hydroxycamptothecin on mammalian cells
  Autorzy:
  M. Trukawka, K. Piotrowska, M. Jędrzejczak-Silicka, E. Mijowska
  Konferencja:
  V Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2019, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-09-19 - 2019-09-21
  Status:
  Opublikowana
 1. Few-Layered Hexagonal Boron Nitride: Functionalization, Nanocomposites, and Physicochemical and Biological Properties
  Autorzy:
  Magdalena Jędrzejczak-Silicka, Martyna Trukawka, Katarzyna Piotrowska and Ewa Mijowska
  Książka:
  Biochemical Toxicology - Heavy Metals and Nanomaterials (rok: 2020, tom: -, strony: 44944), Wydawca: IntechOpen
  Status:
  Opublikowana