Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody

2015/19/D/ST5/01920

Słowa kluczowe:

grafitowy azotek węgla nanokompozyty fotokataliza wytwarzanie wodoru

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Aleksandrzak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 683 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-01

Zakończenie projektu: 2021-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Reaktor fotokatalityczny. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Chromatograf gazowy. Za kwotę 150 000 PLN
 3. Piec muflowy. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Sonikator z akcesoriami. Za kwotę 14 000 PLN
 5. Komputer z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 6. Mieszadło magnetyczne (2 szt.). Za kwotę 6 000 PLN
 7. Wirówka. Za kwotę 18 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Core/Shell Structure of Mesoporous Carbon Spheres and g-C3N4 for Acid Red 18 Decolorization IF: 3,444
  Autorzy:
  Martyna Baca, Małgorzata Aleksandrzak, Ewa Mijowska , Ryszard J. Kalenczuk and Beata Zielinska
  Czasopismo:
  catalysts (rok: 2019, tom: 9, strony: 1007-1023), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal9121007 - link do publikacji
 2. Graphitic carbon nitride/graphene oxide/reduced graphene oxide nanocomposites for photoluminescence and photocatalysis IF: 3,387
  Autorzy:
  Malgorzata Aleksandrzak Wojciech Kukulka EwaMijowska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 398, strony: 56-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.12.023 - link do publikacji
 3. Superior synergy of g-C3N4/Cd compounds and Al-MOF-derived nanoporous carbon for photocatalytic hydrogen evolution IF: 14,229
  Autorzy:
  Malgorzata Aleksandrzak, Daria Baranowska, Tomasz Kedzierski, Krzysztof Sielicki, Shuai Zhang, Marcin Biegun, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2019, tom: 257, strony: 117906-117915), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2019.117906 - link do publikacji
 4. Enhancement of photocatalytic hydrogen evolution with catalysts based on carbonized MOF-5 and g-C3N4 IF: 3,049
  Autorzy:
  M. Aleksandrzak, K. Sielicki, E. Mijowska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 10, strony: 4032-4039), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9RA08388J - link do publikacji
 5. Oxidized SWCNT and MWCNT as co-catalysts of polymeric carbon nitride for photocatalytic hydrogen evolution IF: 5,155
  Autorzy:
  Krzysztof Sielicki, Malgorzata Aleksandrzak, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 508, strony: 145144-145151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.145144 - link do publikacji
 6. Bifunctional Polymeric Carbon Nitride via Tuning Fabrication Conditions for Photocatalysis IF: 4,146
  Autorzy:
  Aleksandrzak, M; Baranowska, D; Kukulka, W; Onyszko, M; Zielinska, B; Mijowska, E
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2021, tom: 11, strony: 651-665), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal11060651 - link do publikacji
 7. 0D, 1D, 2D molybdenum disulfide functionalized by 2D polymeric carbon nitride for photocatalytic water splitting IF: 3,874
  Autorzy:
  Małgorzata Aleksandrzak, Martyna Baca, Michał Pacia, Karolina Wenelska, Beata Zielinska, Ryszard J. Kalenczuk, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2021, tom: 32, strony: 355703), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/ac04d3 - link do publikacji
 8. Size-Dependent in Vitro Biocompatibility and Uptake Process of Polymeric Carbon Nitride IF: 8,456
  Autorzy:
  Malgorzata Aleksandrzak, Magdalena Jedrzejczak-Silicka, Krzysztof Sielicki, Katarzyna Piotrowska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 47739-47749), Wydawca: American Chemical SOciety
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b17427 - link do publikacji
 9. Boosting of photocatalytic hydrogen evolution via chlorine doping of polymeric carbon nitride IF: 3,649
  Autorzy:
  Aleksandrzak, M; Kijaczko, M; Kukulka, W; Baranowska, D; Baca, M; Zielinska, B; Mijowska, E
  Czasopismo:
  BEILSTEIN JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY (rok: 2021, tom: 12, strony: 473-484), Wydawca: Beilstein Institute for the Advancement of Chemical Sciences (Germany)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.12.38 - link do publikacji
 10. Mesoporous carbon/graphitic carbon nitride spheres for photocatalytic H2 evolution under solar light irradiation IF: 4,084
  Autorzy:
  M. Baca, M. Dworczak, M. Aleksandrzak, E. Mijowska, R.J. Kalenczuk, B. Zielinska
  Czasopismo:
  international journal o f hydrogen energy (rok: 2020, tom: 45, strony: 8618-8628), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2020.01.105 - link do publikacji