Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy

2011/03/D/ST6/00914

Słowa kluczowe:

Spejd słownik fleksyjny n-gramy słownik kolokacji

Deskryptory:

 • ST6_13: Rozpoznawanie mowy
 • ST6_5: Interakcja człowiek – komputer
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartosz Ziółko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 619 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2016-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Role of Acoustic Features in Marking Stress and Delimiting Sentence Boundaries in Spoken Polish IF: 0,604
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica (rok: 2014, tom: 26, strony: 1247-1258), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.126.1246 - link do publikacji
 2. Application of a Morphosyntactic and Class-based Language Models in Automatic Speech Recognition of Polish IF: 0,393
  Autorzy:
  A. Smywiński-Pohl, B. Ziółko
  Czasopismo:
  International Journal on Artificial Intelligence Tools , Wydawca: World Scientific
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Nauczanie o charakterze interdyscyplinarnym na przykładzie przedmiotu Technologia mowy na AGH w Krakowie
  Autorzy:
  Bartosz Ziółko, Sebastian Dziadzio, Magdalena Wierzańska
  Czasopismo:
  Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika (rok: 2014, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Detection of sentence boundaries in Polish based on acoustic cues IF: 0,565
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Czasopismo:
  Archives of Acoustics , Wydawca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ; Polskie Towarzystwo Akustyczne
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Can Pauses Be Useful for Speaker Recognition IF: 0,5
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko, Piotr Żelasko, Marcin Witkowski
  Czasopismo:
  Malaysian Journal of Computer Science (rok: 2014, tom: brak, strony: brak), Wydawca: EJUM
  Status:
  Złożona
 1. Shallow Parsing for Automatic Speech Recognition in Polish
  Autorzy:
  Wójcicka Alicja, Zaborowski Bartosz
  Konferencja:
  Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 7th Language & Technology Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 27-29 listopada
  Status:
  Opublikowana
 2. Detecting Recorded Speech for Polish Language
  Autorzy:
  Bartosz Stoliński, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  12th IEEE international conference AFRICON (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 14-17 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Optimizing Rule-Based Morphosyntactic Analysis of Richly Inflected Languages - a Polish Example
  Autorzy:
  Pawlik, Dominika; Zabłocki, Aleksander; Zaborowski, Bartosz
  Konferencja:
  11th International Conference on Finite State Methods and Natural Language Processing (rok: 2013, ), Wydawca: Association for Computational Linguistics
  Data:
  konferencja 15-17 lipca 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Sygnał mowy w ujęciu paralingwistycznym i nielingwistycznym- przegląd badań prowadzonych przez Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  Język : VII Krakowska konferencja kognitywistyczna (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 24-25 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Wavelet Method for Breath Detection in Audio Signals
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 15-19 lipca
  Status:
  Opublikowana
 6. Acoustic Correlates of Ironic Intonation
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  XXIII Pacific Voice Conference, Santa Clara (rok: 2015, ), Wydawca: ??
  Data:
  konferencja 2-4 października
  Status:
  Złożona
 7. Ortfon2 - tool for orthographic to phonetic transcription
  Autorzy:
  Dawid Skurzok, Bartosz Ziółko, Mariusz Ziółko
  Konferencja:
  7th Language & Technology Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja UAM
  Data:
  konferencja 27-29 listopada
  Status:
  Opublikowana
 8. Shallow parsing on word lattices
  Autorzy:
  Bartosz Zaborowski
  Konferencja:
  XXII Annual Pacific Voice Conference (PVC) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 11-13 kwietnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Efficient Vectorized Architecture for Feedback Delay Network Reverberator with Policy Based Design
  Autorzy:
  Ireneusz Gawlik, Tomasz Pędzimąż, Szymon Pałka, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  SPA - Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 22-25 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Ekstrakcja i kwantyfikacja cech sygnału oddechowego z sygnału mowy
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  Modelowanie i Pomiary w Medycynie (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH
  Data:
  konferencja 19-23 maja 2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Length of Phonemes in a Context of their Positions in Polish Sentences
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko, Mariusz Ziółko
  Konferencja:
  the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications SIGMAP (rok: 2013, ), Wydawca: INSTICC
  Data:
  konferencja 29-31 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. Rodzaje pauz akustycznych i ich korelacje z interpunkcją w transkrypcjach mówionego języka polskiego
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  Bogactwo współczesnej polszczyzny (rok: 2014, ), Wydawca: Towarszystwo Miłośników Języka Polskiego
  Data:
  konferencja 12-13 kwietnia, 2013
  Status:
  Opublikowana
 13. Edit Distance Comparison Confidence Measure for Speech Recognition
  Autorzy:
  Dawid Skurzok and Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  The 7th FTRA International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 9-11 maja
  Status:
  Opublikowana
 14. The Role of Acoustic Features in Marking Accent and Delimiting Sentence Boundaries in Spoken Polish
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Konferencja:
  Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 22-26 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Akustyczne korelaty intonacji ironicznej
  Autorzy:
  Magdalena Igras, Bartosz Ziółko
  Książka:
  Sens i brzmienie (rok: 2015, tom: 7, strony: 33-48), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana