Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1322 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania trwałości mostków cieczowych w układzie trójfazowym olej-woda-ciało stałe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Izabela Sylwia Polowczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 2. Suszenie produktów roślinnych w układach zamkniętych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jan Antoni Stawczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 3. Opracowanie elektroanalitycznych procedur z wykorzystaniem elektrod drukowanych w badaniach nad uwalnianiem metali ciężk...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 4. Perowskity podwójne z grupy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+δ (A: Sr, Ca; B: Sc, Pr, Sm, Gd) dla technologii magazynowania tlenu i ka...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 5. Zależność właściwości optycznych przezroczystej ceramiki granatu itrowo-glinowego domieszkowanego tulem (Tm:YAG) od jej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agata Sidorowicz

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 6. Granulowanie nanoproszków ceramicznych przez wymrażanie – sposób na uzyskanie jakości laserowej przezroczystej ceramiki...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Henryk Kazimierz Tomaszewski

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 7. Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mariusz Moraczewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 8. Badania sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z polilaktydu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Maria Stepczyńska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 9. Charakterystyka termodynamiczna tworzenia się faz w żarowytrzymałych warstwach alumindkowych na podłożu niklu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jolanta Romanowska

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 10. Badania niskostratnego sposobu łączenia włókien optycznych i wykonywania wybranych komponentów światłowodowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Maria Maciejewska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 11. Metoda fizycznego odklejania włókien z roślin łykowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Wanda Konczewicz

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 12. Opracowanie zaawansowanych metod estymacji parametrów drgań łopatek sprężarki osiowej oraz poziomu naprężeń

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Radosław Paweł Przysowa

  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 13. Bifurkacje i chaos w matematycznych modelach procesów skrawania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Rafał Sławomir Rusinek

  POLITECHNIKA LUBELSKA

 14. Normal_x000D_ 0_x000D_ 21_x000D_ _x000D_ _x000D_ false_x000D_ false_x000D_ false_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Julia Kopernik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 15. Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jadwiga Ewa Laska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 16. Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu na podłoże stalowe, ze względu na mikostrukturę i wła...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Magdalena Monika Rozmus-Górnikowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 17. Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przeźroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Jerzy Boniecki

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 18. Drgania samowzbudne łopatek wirnikowych w dwuwymiarowym i trójwymiarowym przepływie lepkim

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Maria Pająk

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 19. Model pełzania fałdu skórnego z obrzękiem limfatycznym - wykorzystanie danych z fałdomierza i elastografii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 20. Modelowanie zagadnień dynamiki i stateczności mikroniejednorodnych płyt o funkcyjnej gradacji makrowłasności

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Magda Kamila Kaźmierczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 21. Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów z Elektrowni węglowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Janusz Nowak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

 22. Zautomatyzowane dźwiękowe leczenie nowotworów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tamara Kujawska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 23. Badania w kierunku konstrukcji liny kosmicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Ewa Grabowska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 24. Indukcja elektromagnetyczna w nitkach z nanorurek węglowych jako skuteczna metoda tłumienia pola elektromagnetycznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Ewa Grabowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 25. Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 26. Rola modyfikatorów w powstawaniu warstw alumindkowych na podłożu niklu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jolanta Romanowska

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 27. Nowe materiały hybrydowe (spoiwo budowlane - polimer - woda) o optymalnej strukturze i właściwościach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 28. Perwaporacyjna membrana z unieruchomioną cieczą jonową do zatężania biobutanolu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 29. Właściwości i analityczne zastosowania nowych zminiaturyzowanych elektrod woltamperometrycznych osadzanych z fazy gazowe...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 30. Badanie zależności między budową chemiczną i topografią powierzchni superhydrofobowych a ich właściwościami przeciwoblod...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Jacek Celichowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 31. Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zorenko Yuriy

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 32. Wykładniki Lapunowa w modelowaniu ruchu ze zderzeniami układów mechanicznych o znaczącej masie elementów sprężystych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 33. Zunifikowana strategia sterowania dynamicznego oparta o funkcję błędu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Paweł Cesar Sanjuan Szklarz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 34. Koncepcja usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń o estrogenicznej aktywności biologicznej ze ścieków komunalnych oczyszc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Gabriela Agnieszka Liszczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 35. Wpływ warunków cieplnych procesu zgrzewania wibracyjnego na zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz orientację włó...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Barbara Węglowska

  Instytut Spawalnictwa

 36. Normal_x000D_ 0_x000D_ 21_x000D_ _x000D_ _x000D_ Badanie mikro samolotu ze skrzydłem pasmowym i śmigłem pchającym

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jacek Mariusz Mieloszyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 37. Przemiany fazowe podczas niskiego i średniego odpuszczania oraz ich wpływ na własności stali

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Jakub Dziurka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 38. Wpływ sterylizacji UV, tlenkiem etylenu i niskotemperaturową plazmą na właściwości porowatej mieszanki PU/PLDL do regene...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paulina Wiktoria Bednarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 39. Zastosowanie rozdzielania chromatograficznego w warunkach braku oddziaływań sorpcyjnych do wyznaczania rozkładu temperat...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Piotr Boczkaj

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 40. Adaptacyjne bryłowo-powłokowe elementy przejściowe typu hp do adaptacyjnego modelowania i analizy struktur złożonych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Zielińska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

 41. Integracja elementów biernych z wielowarstwową płytką obwodu drukowanego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Janusz Borecki

  Instytut Tele- i Radiotechniczny

 42. Przemiany fazowe w osnowie i na granicach międzyfazowych wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

  INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

 43. Masywne amorficzne stopy alumnium uzyskane drogą konsolidacji proszków po mechanicznej syntezie, rozpylaniu z cieczy lub...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Marek Dutkiewicz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 44. Mikrofalowe metody generacji i badania właściwości płaszczyzny plazmowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Mariusz Jasiński

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Elektronowy aspekt ograniczonej stabilności tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion - przyczyny i wyzwania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Maria Molenda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 46. Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosława Helena El Fray

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 47. Badania i poznanie mechanizmu zmian konduktywności elektrycznej nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 48. Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Kinga Agnieszka Pielichowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 49. Zbadanie możliwości zastąpienia przewodów o transpozycji ciągłej (CTC) taśmami równoległymi z transpozycjonerami skupion...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski

  Instytut Elektrotechniki

 50. Wpływ odkształcenia plastycznego i orientacji krystalograficznej ziaren na elektrochemiczne zachowanie się aluminium i s...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Halina Krawiec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa