Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 671 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

  Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 2. Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 3. Rola angiotensyny-(1-7) w patogenezie raka nerkowokomórkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Pawel Sobczuk

  I Wydział Lekarski, I Wydział Lekarski

 4. Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Barbara Łasut-Szyszka

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Oddział w Gliwicach

 5. Wskaźnik iFGF23:cFGF23 jako nowy marker diagnostyczno-prognostyczny w ostrym uszkodzeniu nerek.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Joanna Szczykowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 6. Ocena przydatności sonoelastografii fali poprzecznej w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia zwiększonego napięc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Anna Olchowy

  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 7. Rola hsa-mir-184 w patogenezie i inwazyjnym wzroście gonadotropowych gruczolaków przysadki

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: inż. Joanna Boresowicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 8. Mechanizm inwazyjności gruczolaków przysadki zależny od mikroRNA.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Beata Rak

  I Wydział Lekarski, I Wydział Lekarski

 9. Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szki...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 10. Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki - zintegrowana analiza na poziomie transk...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 11. Alternatywne ścieżki eliminacji fenyloalaniny i ich potencjalna rola w prewencji uszkodzenia mózgu w fenyloketonurii

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mirosław Bik-Multanowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 12. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Alicja Rabiasz

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 13. Rola ekspresji testyny w przedinwazyjnym oraz inwazyjnym raku szyjki macicy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Aneta Popiel

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 14. Głębokie sztuczne sieci neuronowe w integracji profilu ekspresji krążących i wewnątrzkomórkowych cząsteczek miRNA pacjen...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Konrad Stawiski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 15. Charakterystyka molekularna nowych mutacji w genie kodującym receptor dla hormonu luteinizującego oraz gonadotropiny kos...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Kamila Szymańska

  II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 16. Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Judyta Juranek

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 17. Mechanizm zaburzeń kardiologicznych w łuszczycy: badania nad wpływem procesu zapalnego na komórki śródbłonka, kardiomioc...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Monika Biniecka

  Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu

 18. Zbadanie mechanizmów oporności na wenetoklaks i sposobów jej zwalczenia w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Klaudyna Fidyt

  I Wydział Lekarski, I Wydział Lekarski

 19. Wczesne rozpoznanie ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych biorców allogenicznych komórek krwiotwórczych - jakie jest zna...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Dorota Jaguś

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pierwszy wydział lekarski, Pierwszy wydział lekarski

 20. Rola kinaz PIM w niszy naczyniowej szpiczaka mnogiego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Filip Garbicz

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 21. Badanie mechanizmu i roli autofagii indukowanej przez Interferon-Lambda2 na progresję gruczolakoraka piersi i trzustki i...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Rafał Pingwara

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 22. Związek między wybranymi neurotransmiterami a zaburzeniami snu w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: 0 Marcin Sochal

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 23. Proteolityczna analiza nowotworów piersi za pomocą cytometrii masowej dla celów spersonalizowanej onkologii

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Marcin Poręba

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 24. Ocena integralności śródbłonka naczyniowego i jej modulacji przez układ odpornościowy w patogenezie miażdżycy

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maciej Chałubiński

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

 25. Wpływ autoimmunologicznych chorób tarczycy na przebieg miastenii.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 26. Rola receptora-X-pregnanu (Pregnane-X-Receptor - PXR) w patogenezie pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Milkiewicz

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 27. Czynniki prognostyczne w badaniu ultrastrukturalnym hepatocytów u dzieci z niedoborem alfa-1-antytrypsyny.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Bakuła

  INSTYTUT - POMNIK SZPITAL CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

 28. Kliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty-IgE w różnych fenotypach astmy...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Mastalerz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Regulacja szlaku sygnałowego glikoproteiny 130 w hodowlach komórek mięśni szkieletowych pobranych od osób o różnym stopn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Strączkowski

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 30. Midkina, multipotencjalna cytokina, w nieswoistych zapaleniach jelit (choroba Crohn"a i wrzodziejące zapalenie jelita gr...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Krzystek-Korpacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 31. Stężenie tlenu jako regulator podziałów i przeżywalności komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Szczylik

  Wojskowy Instytut Medyczny

 32. Zmienność molekularna genów szlaku RAS-MAPK a ekspresja fenotypowa zespołu Noonan

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Jakub Klapecki

  Instytut Matki i Dziecka

 33. Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spektroskopii masowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Paweł Ostasiewicz

  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 34. Mapowanie punktów złamań u objawowych nosicieli zrównoważonych translokacji chromosomowych de novo w celu identyfikacji ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Płoski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 35. Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Milkiewicz

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 36. Identyfikacja genomowego patomechanizmu rozwoju demencji w zespole Downa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mirosław Bik-Multanowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 37. Poznanie patomechanizmów odelgłych następstw wcześniactwa - badanie z wykorzystaniem technik mikromacierzowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Przemko Kwinta

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 38. Skojarzona indukcja śmierci komórek psich białaczek i chłoniaków.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Rapak

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 39. Wpływ treningu wolnego oddychania na profil oddechowy, autonomiczny układ nerwowy oraz wydolność wysiłkową u chorych z p...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 40. Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjonowanie cało-eksomowe w homogennej genetycznie po...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 41. Udział ultra krótkich pulsów elektrycznych w indukcji stresu oksydacyjnego oraz ocena przecinowotworowego potencjału ele...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. inż. Julita Kulbacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 42. Poszukiwanie markerów miRNA związanych z zaostrzeniem choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 43. Nowe aspekty odporności nieswoistej u noworodka urodzonego przedwcześnie - poszukiwanie nowych czynników ryzyka sepsy no...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Przemko Kwinta

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 44. Przeciwciała przeciwko anty-citrulinowanym chemokinom i ich rola w patofizjologii, diagnostyce i prognozowaniu kliniczny...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Oleksandr Korchynskyy

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny

 45. Ocena specyfiki oddziaływania wybranych polimorfizmów genów GCK, GCKR, G6PC2/ABCB11, MTNR1B oraz ACE na stopień wyrównan...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Małgorzata Pawłowicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 46. Obróbka i postranslacyjne modyfikacje greliny - peptydu modyfikującego apetyt, jako mechanizm łączący przewlekły stan za...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Kantyka

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 47. Próba określenia podstaw molekularnych i skutków fizjologicznych mutacji w genach kodujących białka błony erytrocytu pac...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 48. Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Alina Kuryłowicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 49. Ocena profilu odpowiedzi immunologicznej po stereotaktycznym napromienianiu raka płuca.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Renata Zaucha

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 50. Molekularne mechanizmy regulujące ekspresję czynników limfangiogennych podoplaniny i Prox1 w zróżnicowanych rakach tarcz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego