Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 575 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Matczyna otyłość, a przeprogramowanie epigenetyczne: od gametogenezy do rozwoju zarodkowego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Antonio Galvao

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 2. Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym astmy i alerg...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Langwiński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 3. Czy akamprozat reguluje powstawanie cichych synaps u myszy pijących alkohol?

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Nalberczak-Skóra

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Marek Skrzypski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 5. Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Cieślik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Rola białka Hsp72 w regulacji wrażliwości na insulinę w mięśniach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kolczyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Staniszewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 8. Międzykomórkowe interakcje receptorów Notch z ich ligandami determinujące odpowiedź wewnątrzkomórkową

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Adolfo Rivero-Muller

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 9. Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Veronika Aleksandrovych

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 10. Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry - rola białek wiążących RNA

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adrian Smędowski

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 11. Farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym - bad...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Sawicki

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 12. Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Rola procesu brązowienia adipocytów białej tkanki tłuszczowej w rozwoju kacheksji nowotworowej na przykładzie raka żołąd...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marek Sierżęga

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 14. Określenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w cytoszkielecie płytek krwi jako potencjalnych czynników wzmożonej akt...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Angela Dziedzic

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 15. Okołodobowa modulacja aktywności neuronalnej podkorowego układu wzrokowego szczura przez oreksyny

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Łukasz Chrobok

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 16. Zależna od dopaminy plastyczność neuronów pierwszorzędowej kory ruchowej i jej rola w uczeniu się umiejętności motoryczn...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Przemysław Cieślak

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 17. Rola receptora amin śladowych typu 1 w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz w powstawaniu zmia...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Bartosz Frycz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Wielokierunkowa analiza zmian molekularnych wywołanych uzależnieniem od morfiny, techniką MALDI MSI

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 19. Rola kwasu alfa-liponowego w niwelowaniu mózgowych powikłań insulinooporności

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Mateusz Maciejczyk

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 20. Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytac...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Rachubik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Analiza porównawcza guza pierwotnego, przerzutowego i krążących we krwi komórek raka piersi w zakresie podtypów molekula...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Marcin Braun

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 22. Badanie mechanizmów plastyczności transmisji GABAergicznej w interneuronach i komórkach piramidowych hipokampa myszy

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 23. Interakcje i funkcje oksytocyny i kisspeptyny u szczurzyc z indukowaną cukrzycą typu 2.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Ziarniak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 24. Celowanie w mikroRNA-378 w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a - broń w walce z symptomami choroby?

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Podkalicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 25. Identyfikacja i właściwości niekonwencjonalnych produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Kinga Gostomska-Pampuch

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk