Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 129 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905-1939. Krytyczna analiza wybranych wątk...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 2. An Edition of Unpublished Greek Documentary Papyri from Roman Egypt [Edycja greckich papirusów dokumentarnych z Egiptu r...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 3. Kontakty Egipt-Bliski Wschód w IV tys. p.n.e. w świetle importów i naśladownictw

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Czarnowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 4. Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Renata Budlewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 5. Pamięć autobiograficzna w służbie Ja - o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Marchlewska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 6. Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Bajorowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 7. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 8. Fotoimmunoterapia nowotworów z nadekspresją receptora HER2 z zastosowaniem wektora opartego na cząsteczce affibody.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Justyna Piłat

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 9. Obróbka surowców kostnych przez ludy łowiecko-zbierackie w późnym glacjale i wczesnym holocenie na Niżu Polskim

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Justyna Orłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych

 10. Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Orzeł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 11. Boszniacki nacjonalizm. Strategie tworzenia granic wspólnoty

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Tomasz Rawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 12. Od bezrobocia do pracy nisko płatnej. Strategie przetrwania na peryferyjnym rynku pracy.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Justyna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Return migrants inclusion and employment: the case of return migration from the UK to Poland.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Mateusz Karolak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 14. Kontrola aktywności izoform kofiliny przez mięśniowe i niemięśniowe izoformy tropomiozyny

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Zofia Ostrowska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk Przyrodniczych

 15. Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Paweł Woźniak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Jądra ciepła dla operatora Bessela

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Kamil Bogus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 17. Relacja pomiędzy strukturą a przewodnością organicznych struktur typu SAM

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Tomasz Żaba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Struktura elektronowa mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych pod kątem zastosowania ich w przyrządach optoele...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Maciej Polak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 19. Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karolina Syrek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 20. Nowe kompleksy rutenu, palladu, miedzi i niklu z N-heterocyklicznymi karbenami. Synteza, struktura, reaktywność i zastos...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Grudzień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2 i M5(PO4)3X (gdzie M - Ca2+, Sr2+; X - OH-,Cl...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Zawisza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Szybka diagnostyka promieniowania domieszek w plazmie tokamakowej z wykorzystaniem detektora GEM i układów FPGA

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Wojeński

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 23. Badania technologii dekompersji gazu ziemnego dla stacji redukcyjnych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Bargiel

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 24. Charakterystyka funkcjonalna białka ALKBH10B, partnera kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF u Arabidopsis th...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Dorota Zugaj

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Clerus et cives. Niższe duchowieństwo w miejskiej przestrzeni społecznej późnośredniowiecznych Prus

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Sumowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych

 26. ANALIZA INTERAKCJI MIĘDZY WARUNKAMI ŚRODOWISKOWYMI I ZAKWITAMI FITOPLANKTONU W MORZU BAŁTYCKIM Z UŻYCIEM MODELI NUMERYCZ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Agata Cieszyńska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologic...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Joanna Motyl

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Badanie rozciągłej struktury wysokoenergetycznej blazara 1ES 0414+009 w danych H.E.S.S.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Natalia Żywucka-Hejzner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Chwiałkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Detekcja jonów metodą powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 31. Aspekty molekularne roli jonów Cu(II) i Zn(II) w neurotoksycznoßci białek AB i PrP

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Mariusz Mital

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 32. Badania właściwości katalitycznych kwaśnych cieczy jonowych w modelowych procesach chemicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karolina Matuszek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 33. Poszukiwanie i analiza statystyczna układów podwójnych w Obłokach Magellana

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Michał Pawlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 34. Rola kompleksów przebudowujących chromatynę typu SWI/SNF zawierajacych podjednostki SWP73A i SWP73B w kontroli podstawow...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Sebastian Sacharowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 35. Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza dyskursów i narracji bezpieczeństwa.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 36. Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochloru

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Stopyra

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 37. Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Rafał Zawisza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales", Wydział "Artes Liberales"

 38. Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jean- Paula Sartre'a.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marta Chojnacka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 39. Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Wojciech Włoskowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 40. Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603-1621

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karol Żojdź

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 41. Lean Thinking w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Fiałkowska-Filipek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania

 42. Obszary zdegradowane miast jako bariera ich rozwoju

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Izabela Rudzka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 43. Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Bartłomiej Krzeczewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 44. Warunki skutecznego promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej: dobre praktyki w interwencjach psychospołecznych i ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Karolina Horodyska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 45. Strukturalne aspekty oddziaływania ludzkich białek PD-1/PD-L1 oraz niskocząsteczkowe inhibitory tego oddziaływania.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Krzysztof Żak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 46. Opracowanie efektywnej dwuwymiarowej elektroforezy kapilarnej i jej potencjalne zastosowanie w metabolomice

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Wojciech Grochocki

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 47. Badania taksonomiczno-biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z Kolumbii

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Sławomir Nowak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 48. Zastosowanie modeli CFD pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Malendowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 49. Termodynamiczne aspekty czarnych dziur i horyzontów kosmologicznych w teoriach ze zmiennymi stałymi fundamentalnymi

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Hussain Gohar

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 50. Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eu...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Miłosz Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji