Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 387 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie metod hedonicznych do uwzględniania różnic jakości dóbr we wskaźnikach dynamiki cen

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Małgorzata Król

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 2. Biomodyfikacja powierzchni medycznych bezwanadowych stopów tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Alicja Maria Kazek-Kęsik

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 3. Metabolizm nitrozotioli podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Katarzyna Ciąćka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 4. Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Alicja Kołodziejska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Podwójne oblicze erytropoetyny - poszukiwanie nowych mechanizmów jej działania w doświadczalnym modelu ludzkiego raka je...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Dariusz Rożkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 6. (Nie)zmienność. Konserwacja analogowych mediów sztuki audiowizualnej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Monika Supruniuk

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 7. Hybrydowe związki makrocykliczne typu [n]arenów jako nowe szkielety układów supramolekularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Boinski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 8. Wpływ wybranych ksantofili na własności fizyko-chemiczne błon modelowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dominika Augustyńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 9. Struktura atomowa nanowęgli: modelowanie i weryfikacja doświadczalna za pomocą rozpraszania neutronów i promieniowania r...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Natalia Anna Woźnica

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Analiza wpływu obecności cząstek stałych w paliwie i utleniaczu na pracę węglanowych ogniw paliwowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Andrzej Bernat

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 11. Liliowce z wapieni sztramberskich jako cenne źródło danych paleobiologicznych i paleośrodowiskowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Dawid Roman Trzęsiok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 12. Wpływ chloropyrifosu na aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę witaminy D3 w komórkach skóry

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Krzysztof Bogumił Sawicki

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 13. Nowa metodyka oznaczania lotnych metylosiloksanów w dynamicznym strumieniu biogazu wykorzystywanego w systemie kogenerac...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Grzegorz Marian Piechota

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 14. Aktywna eliminacja drgań w obróbce skrawaniem

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Andrzej Piotr Weremczuk

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 15. Redundancja jako strategia śpiewu ptaków zwiększająca szansę przekazu informacji w środowisku zanieczyszczonym hałasem...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Krzysztof Deoniziak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 16. Mikrofalowe, bezkontaktowe badania przewodnictwa cienkich warstw.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Małgorzata Irena Łukasiewicz

  Instytut Fizyki PAN

 17. Ekonomizacja emocji w późnym kapitalizmie - analiza socjologiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Anna Dembek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Środek ciężkości pamięci

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Przemysław Ernest Spurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Krytyczna edycja okultystycznych pism Szihab ad-Dina as-Suhrawardiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Łukasz Adam Piątak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 20. Bornio da Sala o obowiązkach władcy. Edycja krytyczna traktatu politycznego "De regimine principis" w języku wernakularn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Sandra Monika Strugała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 21. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 22. Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łucja Dobromiła Rumian

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 23. Substytucyjność wewnętrznych i zagranicznych migracji ludności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Matylda Nestorowicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 24. Wpływ wysiłku reprodukcyjnego na długość telomerów u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Olga Sudyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. Prozakrzepowe właściwości kwasu chinolinowego w doświadczalnej zakrzepicy tętniczej.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Agnieszka Sylwia Leszczyńska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 26. Rola częstotliwości formantów w akustycznej sygnalizacji wielkości ciała nadawcy u przedstawicieli rzędu żurawiowych (Gr...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Michał Budka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589-1730

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Gabriela Piasecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 28. Badania nad syntezą nowych biodegradowalnych systemów kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie aktywnych dla po...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Zofia Maksymiak

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 29. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Piotr Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 30. Wpływ środowiska niskotlenowego na zmiany funkcjonalne w komórkach szpiczaka mnogiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Kinga Anna Kocemba

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 31. Synteza i fotocytotoksyczność skierowana przeciw mikroorganizmom porfirynoidów modyfikowanych w części peryferyjnej grup...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n. farm. Wojciech Szczołko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 32. Ewolucja i niestabilność pulsacyjna gwiazd masywnych po fazie ciągu głównego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Jakub Ostrowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 33. Granice obliczalności dla zapytań rekurencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Filip Aleksander Mazowiecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. Analiza możliwości kształtowania właściwości luminescencyjnych kompozytowych źródeł światła białego na bazie materiałów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Jusza

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 35. Aktywność biologiczna metabolitów wtórnych produkowanych przez wybrane gatunki bałtyckich bruzdnic, okrzemek i cyjanobak...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Adam Arkadiusz Żak

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-Niedzicka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 37. Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Tomasz Wawrzyniak

  Instytut Geofizyki PAN

 38. Optymalizacja konstrukcji urządzenia i technologii wytwarzania powłok diamentopodobnych ta-C z wykorzystaniem planowania...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Viktor Zavaleyev

  Politechnika Koszalińska, Instytut Technologii i Edukacji

 39. Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów anioztropowych metodą ultradźwiękową

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Dominik Piekarczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 40. Sterowanie napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dominik Łuczak

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 41. Synteza nowych optycznie czynnych pochodnych pirolidyny i piperydyny w warunkach homogenicznej katalizy kompleksami pall...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Beata Anna Olszewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 42. Wpływ pozawałowej niewydolności serca oraz diety wysokotłuszczowej na ekspresję mRNA i białka receptorów APJ apeliny ora...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Czarzasta

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 43. Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Mikołaj Mateusz Magnuski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 44. Nowe materiały luminescencyjne na zakres średniej podczerwieni - badanie i analiza właściwości optycznych szkieł chalkog...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Paweł Anders

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 45. Identyfikacja molekularnej funkcji deacetylazy HD2C w odpowiedzi na stres cieplny

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Daniel Grzegorz Buszewicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 46. "Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śl...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Sylwia Paulina Siemianowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Wpływ antagonistów (skopolaminy i 3-chinuklidynobenzylanu) oraz agonistów (karbacholu) cholinergicznych receptorów muska...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Szymon Piotr Chowański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 48. Mechanizm regulujący współdziałanie analogu witaminy D w łącznym stosowaniu z cytostatykami i inhibitorami kinaz tyrozyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Ewa Agnieszka Maj

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 49. Tworzenie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na obszarze gminy jako sfera gospodarki komunalnej. Analiza praw...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mariusz Włodzimierz Szyrski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 50. Poszukiwanie białek biorących udział w degradacji cząsteczki CD20

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Małgorzata Bobrowicz

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski