Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 387 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ordynacja kobiet. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Aldona Stanisława Dydek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 2. Summa filozofii Erazma. "Ecclesiastes" jako chrześcijański projekt wychowania

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Dawid Nowakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 3. (Nie)zmienność. Konserwacja analogowych mediów sztuki audiowizualnej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Monika Supruniuk

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 4. Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Adam Niebieszczański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 5. Symbolika liczb w folklorze polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Wójtowicz

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 6. Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VIII w.) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Konstantinos Balamosev

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 7. Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918. Studium prozopograficzne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michael Morys-Twarowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 8. Kleszewo - największa nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na Mazowszu i Podlasiu. Opracowanie monograficzne cme...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Przemysław Woźniak

  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

 9. Znaczenie stopnia monopolizacji dla zmienności cen w sektorach polskiej gospodarki w latach 1994-2013

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paweł Umiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 10. Przestępczość na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 - 1950 w świetle orzecznictwa Sądów Okręgowych w Zielonej Górze, Gło...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Karol Piotr Siemaszko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Adrian Rafał Szumowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 12. Autorytaryzm wobec liberalizacji gospodarczej po trzeciej fali demokratyzacji - przypadek Egiptu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Andrzej Lipa

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 13. Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Zuzanna Drożdżak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 14. Badanie mózgowych korelatów przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rez...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Patrycja Aleksandra Naumczyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 15. Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Alicja Kołodziejska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 16. Uwarunkowania skuteczności treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maciej Skorko

  Instytut Psychologii PAN

 17. Poznanie powiązań między szlakami transkrypcji, dojrzewania i degradacji tRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Dominika Wichtowska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 18. Udział białek z rodziny Bcl-2 oraz specyficznego dla melanocytów i czerniaka czynnika transkrypcyjnego MITF w ochronie k...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mariusz Łukasz Hartman

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 19. Wpływ oddziaływań białko-białko na proces nieenzymatycznej glikacji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Martyna Kielmas

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 20. Identyfikacja molekularnej funkcji deacetylazy HD2C w odpowiedzi na stres cieplny

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Daniel Grzegorz Buszewicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 21. Analiza strukturalna rejonu wiążącego substrat białek Hsp40

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Maciej Baranowski

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 22. Ewolucja metabolitów wtórnych pełniących rolę w odporności roślin z rodziny Brassicaceae na infekcje.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Kułak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 23. Analiza ilościowa endogennych jednoniciowych pęknięć DNA oraz wynikającego z tego stresu replikacyjnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Kordon

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 24. Interferencja fenofibratu z właściwościami "niszy metastatycznej" komórek raka płuc

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Paulina Piwowarczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 25. Aktywność gamma-sekretazy w komórkach roślinnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Tomasz Paweł Skrzypczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 26. Zastosowanie fotoprzełączającego się TIMP-1 do zbadania wpływu układu MMP-9/TIMP-1 na morfologię kolców dendrytycznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Mayank Chaturvedi

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 27. Vinclozolina jako środowiskowy czynnik zaburzający działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Knet

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Poszukiwanie promotorów, do których wiąże się białko MBD3 w mózgu kontrolnym i w szczurzym modelu padaczki skroniowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Bednarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 29. Ocena skuteczności metody mikrospektroskopii Ramana w analizie przebudowy struktury szkliwa ludzkich zębów we wczesnym s...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Buchwald

  Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

 30. Analiza wpływu systemu endokanabinoidowego na komórki macierzyste inicjujące rozwój guza w raku nerkowokomórkowym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Mohammed Imran Khan

  Wojskowy Instytut Medyczny

 31. Wyznaczniki reakcji zapalnej i odpornościowej w modelowym zakażeniu Helicobacter pylori u świnek morskich.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Eliza Magdalena Miszczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza biomedyczna in vitro potencjalnych cech terapeutycznych wybranych fitozwiązków....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Bartłomiej Micota

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Struktura i immunogenność oligocukrowych fragmentów odpowiadających produktowi endosomalnego "procesowania" oligocukru L...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Sabina Dorota Koj

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 34. Pochodne hydantoiny w walce z lekoopornością szczepów bakteryjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Agnieszka Matys

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 35. Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspij...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Marian Jermacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Redundancja jako strategia śpiewu ptaków zwiększająca szansę przekazu informacji w środowisku zanieczyszczonym hałasem...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Deoniziak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 37. Wpływ wysiłku reprodukcyjnego na długość telomerów u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Olga Sudyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Ocena jakości zdrowotnej poszczególnych części warzyw kapustowatych oraz poszczególnych faz ich rozwoju jako źródła bioa...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Dominik Marek Kołodziejski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 39. Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych z żywności gotowej do spożycia, ze s...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 40. Mikrobiologiczna degradacja wybranych związków N-heterocyklicznych o działaniu farmakologicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Katarzyna Zawadzka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Identyfikacja bakterii biorących udział w rozkładzie bromku 1-decylo-3-metyloimidazoliowego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Dorota Małgorzata Gendaszewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 42. Taniny borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.) oraz dodatki olejów jako naturalne modulatory procesu biouwodorowani...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Szczechowiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 43. Flawonoidy i inne metabolity w liściach traw oraz rola zmian ich zawartości w aklimatyzacji roślin do stresów abiotyczny...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Mariusz Czyżniejewski

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 44. Znaczenie oddziaływań allelopatycznych w powstawaniu masowych zakwitów sinic.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Sylwia Joanna Śliwińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 45. Ocena wiarygodności i opracowanie metody weryfikacji tempa deformacji wyznaczanych na podstawie pomiarów GNSS w regionac...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Araszkiewicz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 46. Model Cuckera-Smale'a z osobliwą wagą komunikacyjną

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Jan Paweł Peszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Zbieżność markowowskich procesów optymalizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Dawid Mateusz Tarłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Algebra operatorów gładkich

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Jan Ciaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Badanie pigmejskich rezonansów dipolowych z użyciem spektrometrów promieniowania gamma wysokiej rozdzielczości

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Kazimierz Krzysiek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Geometryczne obserwable dla klasycznej i kwantowej Ogólnej Teorii Względności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Jędrzej Świeżewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki