Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 412 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Spór o ewidencjalizm w epistemologii religii. W związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Ewa Monika Odoj

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 2. Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników immunologicznych - ich znaczenie dla działania opioidow...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Małgorzata Żychowska

  Instytut Farmakologii PAN

 3. Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Śniegula

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 4. Analiza proteomu endometrium i zarodków świni domowej (Sus scrofa domestica)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Justyna Ewa Kołakowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 5. Zwrot ku aisthesis w estetyce sztuki digitalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Katarzyna Joanna Otulakowska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 6. Pawła Florenskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Justyna Martyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 7. Współczesne przemiany intymności w perspektywie filozofii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Kazimierz Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 8. Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki "Przekroju" "Hec...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ewa Barbara Kozioł-Chrzanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Recepcja Bizancjum w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jacek Maj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 10. Z badań nad recepcją włoskiej "musica moderna" w Europie Północnej: koncert kościelny w twórczości kompozytorów gdańskic...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Justyna Barbara Szombara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 11. Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata" Flavia Bionda

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Konstancja Sygowska-Pietrzyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 12. Ewolucja form polityczno-ustrojowych na Sycylii w latach 405-304 p.n.e. Między demokratyczną polis a monarchią terytoria...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Bogdan Dudziński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 13. Epigraphic patterns w kulcie świętych w Azji Mniejszej okresu późnego Cesarstwa/wczesnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Eugeniusz Nowakowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 14. Monografia "Adolf Chybiński w kręgu lwowskich muzykologów"

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Andrzej Piekarski

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 15. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartosz Zenon Kaczorowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 16. Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Zuzek

  Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu

 17. Duchowni w społeczeństwie miejskim średniowiecznych Prus

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Sumowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 18. Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw - podejście modelowe

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Zembik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 19. Sąd Najwyższy w Izraelu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Maria Rataj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 20. Wpływ egzogennych gonadotropin na syntezę prostaglandyn w jajowodzie świni

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Izabela Małysz-Cymborska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 21. Helikalne peptydy bogate w kwas aminoizomasłowy - synteza, właściwości elektryczne i oddziaływanie z modelowymi błonami ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Gabriela Juhaniewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Rola i koszty utrzymania parków miejskich na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Krystian Jerzy Malesa

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 23. Dynamika protestów skrajnej prawicy w Polsce, 1989-2012

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Daniel Płatek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 24. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji 1831-1848

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mikołaj Antoni Rysiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 25. Opracowanie metod syntezy fluorowanych izoselenocyjanianowych analogów sulforafanu o spodziewanej zwiększonej aktywności...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Tomasz Paweł Cierpiał

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 26. Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Monika Syliwoniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 27. Stanowisko palestyńskich chrześcijan Jerozolimy Wschodniej względem negocjacji statusu prawnego i politycznego Jerozolim...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Ziemowit Buśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 28. Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 roku - wielopłaszczyznowa analiza znaczenia regionu z wykorzys...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marek Antoni Musioł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 29. Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Joanna Kołczyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 30. Aktywacja systemu przywiązania a struktura mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Olga Marszał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 31. Białko UP9/LSU jako potencjalny modulator funkcji receptora selektywnej autofagii w roślinach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Zientara-Rytter

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 32. Analiza harmoniczna w kontekście rozwinięć ortogonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Zachary Szarek

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 33. Analizy funkcjonalne polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, rs10814948/9p24.2 oraz rs6702619/1p21.1, asocjujących z rak...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Natalia Maryan

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 34. Globalne rozmrażanie: charakterystyka materii organicznej wytapiającej się z lodowców

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krystyna Anna Kozioł

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 35. Sterowanie optymalne w układach kwantowych_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Piotr Pawela

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 36. Badanie mechanizmu działania przeciwnowotworowego analogów witaminy D w skojarzeniu z anastrozolem w modelu ludzkiego ra...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Beata Filip-Psurska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 37. Synteza i zastosowanie nowych nienasyconych związków germano- i germanokrzemoorganicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Rzonsowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 38. Zasilanie i drenaż w strefie pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Łukasz Damian Chabudziński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 39. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w proces spermatogenezy i niepłodność męską.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Agnieszka Maria Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 40. Poszukiwanie mutacji w całym genomie mitochondrialnym z zastosowaniem technik sekwencjonowania nowej generacji wśród pac...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Urszula Agnieszka Lechowicz

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 41. Czynniki środowiskowe jako modyfikatory ekspresji genów biorących udział w patogenezie astmy oskrzelowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Ewa Anna Pniewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 42. Badania indukowanych melatoniną zmian w aktywności leukocytów karpia

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Kępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Rola glukokortykoidów w regulacji procesów neurodegeneracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Anna Jadwiga Kurek

  Instytut Farmakologii PAN

 44. Analiza porównawcza autofagii indukowanej w wybranych liniach komórek raka człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Elżbieta Joanna Kania

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 45. Badania aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Phyllanthus amarus i Phyllanthus glaucus.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Sparzak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 46. Charakteryzacja odmian polimorficznych i związków interkalowanych tlenku arsenu(III)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Piotr Aleksander Guńka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 47. Sztuczne pola cechowania w zimnych gazach atomowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Małgorzata Barbara Mochol

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 48. Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Bojarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 49. Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Góra

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 50. Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu(IV) i pochodnych fulerenu jako fotoaktywne katalizatory

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Regulska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny