Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 609 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Media a dyskurs polityczny w postkomunistycznej Ukrainie. Studium przypadku dyskursu integracji europejskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Oleksii Polegkyi

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 2. Najstarszy zachowany manuskrypt buddyjskiego tekstu sanskryckiego pt. Mahawastu - edycja dyplomatyczna wraz z komentarze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Marciniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 3. Poszukiwanie czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Przemysław Wieczorek

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w kłamaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marcel Falkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Badania nad zastosowaniem preparatu Bookkepper do odkwaszania malarstwa olejnego na papierze

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Nowicka

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 6. Synteza chemiczna i oszacowanie właściwości biologicznych analogów 5'-difosforanu 7-metyloguanozyny jako inhibitorów enz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Marcin Jarosław Ziemniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Dorota Sudoł

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 8. Wpływ jonów miedzi(II) na strukturę i procesy utleniania modyfikowanych tachykinin - neurokininy A i neuropeptydu gamma....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Katarzyna Pietruszka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 9. Kompleksowe badanie (IR, momenty dipolowe średnie masy cząsteczkowe, IR matryc w świetle spolaryzowanym, obliczenia kwan...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Monika Halina Obrzud

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 10. Inteligentny system szeregowania zadań produkcyjnych w warunkach niepewności przedziałowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Władysław Siepak

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 11. Identyfikacja i ilościowe oznaczanie produktów enzymatycznego rozkładu N-homocysteinylowanych białek

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Kamila Jolanta Borowczyk

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 12. Podłoża polimerowe do hodowli komórkowych do zastosowań w chirurgii rogówki

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Maria Magdalena Grolik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 13. Wpływ dwóch serii ćwiczeń ekscentrycznych na właściwości fizjologiczne mięśni zginaczy stawu łokciowego .

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Damian Dariusz Janecki

  AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

 14. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany us...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Ciepielewska

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 15. Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Pawlak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 16. p, li { white-space: pre-wrap; }_x000D_ Rozwój metody funkcji transwersalnych w zastosowaniu do sterowania układami nieh...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Władysław Józef Magiera

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 17. Małe, niekodujące RNA (mikroRNA) w różnicowaniu autoreaktywnych limfocytów T pomocniczych (Th) - znaczenie dla patogenez...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Maria Barbara Cichalewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 18. Asterosejsmologia gwiazd pulsujących typu β Cephei w zaćmieniowych układach podwójnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Dominik Drobek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 19. Zastosowanie metod genomiki funkcjonalnej do badania genetycznych podstaw długowieczności drożdży Saccharomyces cerevisi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Agnieszka Marek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Wpływ wieloletniej presji fungicydowej na strukturalną i funkcjonalną bioróżnorodność zespołów mikroorganizmów i ich odp...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sławomir Sułowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Chelatory żelaza- nowe podejście do terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Maciej Michał Serda

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii

 22. Patomechanizm przebudowy dróg oddechowych w astmie oskrzelowej - rola kolagenowych receptorów integrynowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Joanna Maria Żuk

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 23. Opracowanie metody otrzymywania napowietrzonych żeli białek serwatkowych jako matryc do wydzielania substancji aktywnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marta Tomczyńska-Mleko

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 24. W poszukiwaniu sygnału biochemicznego do regeneracji uszkodzonej ludzkiej nerki.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Wojciech Błogowski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 25. Rola poznawcza gestów w języku dzieci niewidomych i niedowidzących.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Jelec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 26. Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Konrad Jerzy Kapcia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 27. Badanie łamania symetrii CP w rozpadach mezonów Bs0 do stanów końcowych zawierających cząstkę wektorową i pseudo-skalarn...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Klaudia Senderowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 28. Odpowiedzialność karna za czynności zmierzające do legalizacji wartości majątkowych pochodzących z czynów zabronionych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Jacek Kwiatkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. "Claudii Salmasii, eruditorum principis, vita" Filiberta de la Mare. Wydanie krytyczne ze wstępem i komentarzem.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Antoine Pierre Haaker

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 30. Oszacowanie produktywności mezozooplanktonu z szelfu zachodniego Spitsbergenu na podstawie analizy rozkładu wielkości i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Emilia Małgorzata Trudnowska

  Instytut Oceanologii PAN

 31. Dynamika belki sandwiczowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Misiurek

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 32. Własności dynamiczne układów i odwzorowań wykorzystywanych w pewnych modelach matematycznych aktywności komórek nerwowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Justyna Hanna Signerska

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 33. Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Dominika Małgorzata Dziwisz

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 34. Teoretyczne badania termoelektrycznych i termomagnetoelektrycznych efektów w grafenie.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Michał Tadeusz Inglot

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

 35. Zastosowanie piezoelektrycznych czujników drgających do określania poziomu tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa w o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Grzegorz Maciej Guła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 36. Kategorie modułów samoinjektywnych algebr artinowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maciej Karpicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Opracowanie modeli komórkowych do badań farmakologii molekularnej receptorów histaminowych H3 i H4.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tadeusz Piotr Karcz

  Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 38. Wpływ parabenów i ich mieszanin na wybrane parametry związane z rozwojem nowotworu piersi na modelu linii ludzkiego horm...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Maria Wróbel

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii

 39. Materiały cienkowarstwowe do generowania wodoru w procesie fotorozkładu wody

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Nischk

  Politechnika Gdańska

 40. "Oznaczanie antybiotyków stosowanych w terapii infekcji bakteryjnych za pomocą łączonych technik separacyjnych (SPME-LC/...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Małgorzata Szultka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

 41. Reaktywność sililoacetylenów w obecności rutenowych katalizatorów metatezy olefin

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Beata Maria Powała

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 42. Nowa metoda planowania ruchu robota kroczącego po nierównym terenie oraz jej weryfikacja eksperymentalna

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Dominik Belter

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 43. Możliwości i ograniczenia obliczeniowego wyznaczania warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach historycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 44. Samoagregacja bolaamfifili na granicy faz woda/powietrze i na substratach stałych oraz jej wykorzystanie do kontrolowane...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Jan Jakub Paczesny

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Wpływ selenu dodanego podczas kiełkowania nasion wybranych roślin kapustowatych (Brassiceae) na zawartość bioaktywnych z...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Piekarska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 46. Przywództwo w strategicznym zarządzaniu scentralizowanymi sieciami międzyorganizacyjnymi

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Tomasz Organa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 47. Wpływ 17α-etynylestradiolu (EE2) na przeżywalność, zachowania rozrodcze i różnicowanie płci gatunku Gammarus tigrinus (S...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Monika Tarasiewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 48. Związki ceru z silnie skorelowanymi elektronami; badania struktury elektronowej i własności termodynamicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Marcin Fijałkowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 49. Identyfikacja parametrów filtracyjnych utworów dennych w strefie współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Łukasz Chudziak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 50. Ocena dynamiki serca na potrzeby terapii resynchronizującej - badania symulacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Lewandowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki