Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 2. Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową - w kierunku nowego standardu SAM.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Samozatrudnienie w Polsce i na świecie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 4. Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sud...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mirosław Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w warunkach heterogeniczności pracowników, fi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 6. Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożyw...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Baś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 7. Badania nad możliwością wykorzystania N-tlenków aromatycznych w inżynierii kryształów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: Dr hab. Marcin Palusiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 8. Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Opracowanie markera FcMito w celu wysoce czułej kwantyfikacji Fusarium culmorum oraz analiza zmienności międzygatunkowej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Kulik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 10. Defekty strukturalne i elektronowe redukowanych powierzchni kryształów TiO2(110) i ich wpływ na charakter interfejsu wzr...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Tomografia gruntu Marsa przy zastosowaniu rozwiązań odwrotnych do fal ELF generowanych przez burze piaskowe w falowodzie...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kułak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 12. Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: symulacje rekonstrukcji widm i obrazów rentgenowskich.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 13. Oddziaływanie amin biogennych na rozwój i funkcjonowanie aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphididae) - szk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Klimek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 15. Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Hajac

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 16. Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Kompetencje-struktury-ludzie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Latawiec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 18. Wychodząc poza "wystarczająco dobre": w poszukiwaniu efektywnych czynników chelatujących dla radioaktywnych jonów Cu-64,...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 19. Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opar...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 20. NIEZMIENNIKI I METODY TOPOLOGII STOSOWANEJ

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Struktura i ewolucja ultra-jasnych astrofizycznych źródeł rentgenowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 22. Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azotem aktywne wobec redukcji tlenu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Miecznikowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Uczenie się wspomagane technologiami mobilnymi w szkołach pomorskich. Krytyczne pytania o rozwój "kompetencji XXI wieku"...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 24. Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Winiarska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 25. Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marta Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 26. Badanie w skali nanometrycznej procesów towarzyszących obrazowaniu chemicznemu materiałów organicznych zawierających het...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Postawa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Algorytmy i metody dla platform Crowdsourcing nowej generacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Adam Wierzbicki

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 28. ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Leszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 29. Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

 30. Kreowanie sieci wartości w handlu elektronicznym w ujęciu logistyczno-marketingowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Kawa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 31. Procesy Lévy'ego o całkowicie monotonicznych skokach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 32. Lokalizacja wielociałowa - podejście zimnoatomowe

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgammaT) rec...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marcin Ratajewski

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 34. Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZS...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Motyka

  INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

 35. Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 36. Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zielińska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, progresji i unaczynienia jasnokomórkowego raka nerki.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Miękus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 38. Bioinformatyczna analiza cech opisujących jakość nóg i racic bydła ze szczególnym uwzględnieniem epistazy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Szyda

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 39. Struktura i funkcjonowanie systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Karol Kuliński

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze organizacji rywalizacji sportowej w Pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 41. Pegmatyty Piławy Górnej, blok sowiogórski, jako modelowy, unikatowy w skali świata przykład mieszanego system pegmatytow...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Pieczka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 42. Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 43. Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 44. Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jan Snopko

  UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 45. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 46. Dojazdy do pracy w Polsce: wzory i zachowania przestrzenne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Szymon Marcińczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 47. Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teorety...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Lechman

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 48. Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii Eur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Beata Przybylska-Maszner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 49. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sienkiewicz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 50. Małoletni wobec rodziców i państwa.Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycyp...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk