Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w warunkach heterogeniczności pracowników, fi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Justyna Wolszczak-Derlacz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 2. Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Marek Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 3. Oddziaływanie amin biogennych na rozwój i funkcjonowanie aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphididae) - szk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Karina Beata Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 5. ACTIVE-OX. Oksydatywna aktywacja lekkich węglowodorów przez sole srebra(II) zawierające słabo koordynujące aniony

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Jerzy Leszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 6. Tomografia gruntu Marsa przy zastosowaniu rozwiązań odwrotnych do fal ELF generowanych przez burze piaskowe w falowodzie...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: dr Andrzej Kułak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 7. Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową - w kierunku nowego standardu SAM.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Barbara Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 9. Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Winiarska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 10. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Klimek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Defekty strukturalne i elektronowe redukowanych powierzchni kryształów TiO2(110) i ich wpływ na charakter interfejsu wzr...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Cyprian Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Anna Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Uczenie się wspomagane technologiami mobilnymi w szkołach pomorskich. Krytyczne pytania o rozwój "kompetencji XXI wieku"...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 15. Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azotem aktywne wobec redukcji tlenu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Miecznikowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: symulacje rekonstrukcji widm i obrazów rentgenowskich.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Andrzej Sylwester

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 17. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku_x000D_

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 18. Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów pola falowego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Mariusz Majdański

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 19. Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Kompetencje-struktury-ludzie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Latawiec

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 20. Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opar...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 21. Wychodząc poza "wystarczająco dobre": w poszukiwaniu efektywnych czynników chelatujących dla radioaktywnych jonów Cu-64,...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Gumienna-Kontecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 22. Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożyw...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Józef Baś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 23. Opracowanie markera FcMito w celu wysoce czułej kwantyfikacji Fusarium culmorum oraz analiza zmienności międzygatunkowej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Tomasz Kulik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 24. Badania nad możliwością wykorzystania N-tlenków aromatycznych w inżynierii kryształów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Marcin Palusiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 25. Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Damurski

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Architektury

 26. Kreowanie sieci wartości w handlu elektronicznym w ujęciu logistyczno-marketingowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Kawa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 27. Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sud...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Aleksander Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 28. Samozatrudnienie w Polsce i na świecie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Lokalizacja wielociałowa - podejście zimnoatomowe

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Maciej Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marcin Mikołaj Machalski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Algorytmy i metody dla platform Crowdsourcing nowej generacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Adam Wierzbicki

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Wydział Informatyki

 32. Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZS...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Motyka

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 33. Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zbigniew Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 34. Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zielińska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Badanie w skali nanometrycznej procesów towarzyszących obrazowaniu chemicznemu materiałów organicznych zawierających het...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Postawa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 36. Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, progresji i unaczynienia jasnokomórkowego raka nerki.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Katarzyna Miękus

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 37. Bioinformatyczna analiza cech opisujących jakość nóg i racic bydła ze szczególnym uwzględnieniem epistazy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Szyda

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 38. Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze organizacji rywalizacji sportowej w Pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Krzysztof Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 39. Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgammaT) rec...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marcin Marek Ratajewski

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Pegmatyty Piławy Górnej, blok sowiogórski, jako modelowy, unikatowy w skali świata przykład mieszanego system pegmatytow...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Pieczka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 41. Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Edward Kasperczyk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 42. Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 43. Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Stanisław Czerep

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 44. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Maria Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 45. Dojazdy do pracy w Polsce: wzory i zachowania przestrzenne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Szymon Maciej Marcińczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 46. Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teorety...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Lechman

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 47. Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii Eur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Beata Przybylska-Maszner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 48. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sienkiewicz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 49. Małoletni wobec rodziców i państwa.Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycyp...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 50. Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Rafał Dominik Dutkiewicz

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego