Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 242 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agata Elżbieta Gitlin

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. MECHANIZMY I KONSEKWENCJE ZMIAN AKTYWNOŚCI EKTO-DEAMINAZY ADENOZYNY W PROCESIE MIAŻDŻYCOWYM

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Barbara Anna Kutryb-Zając

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 3. Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogen...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewa Kaczyńska

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 4. Badanie kotwiczenia magnetycznych ścian domenowych w cienkich warstwach FePd oraz Co/Pd nanoszonych na periodycznych nan...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Alexey Maximenko

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Ocena ekspresji krążących mikroRNA w patogenezie pozawałowej niewydolności mięśnia sercowego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Agata Justyna Maciejak

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6. Oddziaływania wiążące aktywatorów w bakteryjnych kinazach adenylanowych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Agnieszka Ludwiczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 7. Od umysłu do tekstu: analiza hierarchii i ciągłości badań literackich od kognitywistyki, przez estetykę, do teorii liter...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Bartosz Jakub Stopel

  Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

 8. Kompozyty o osnowie ceramicznej wzmacniane dodatkiem metali wysokotopliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Aleksandra Elżbieta Kędzierska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 9. Efekt nanoskali w biokompozytowych strukturach na osnowie tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Andrzej Miklaszewski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 10. Małżeństwa mieszane a asymetria płci. Wzory integracji i mobilności społeczno-ekonomicznej imigrantów w Polsce i Wielkie...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anita Brzozowska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 11. Badanie stabilności czasowej superkontinuum w zakresie dyspersji normalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Bartłomiej Jakub Siwicki

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 12. Miejsce i funkcja polityki etnicznej w działalności państwa. Analiza koncepcji polityki etnicznej rządu RP na uchodźstwi...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Maciej Koziński

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 13. Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dawid Łukasz Szutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 14. Opracowanie metody analiz rozkładu mas cząsteczkowych fibroiny za pomocą chromatografii żelowej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dominika Magdalena Pawcenis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 15. Schematyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Edyta Justyna Chomentowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 16. Udział hipoksji i podjednostki alfa czynnika indukowanego hipoksją (HIF-1alfa) w regresji ciałek żółtych u świni.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Emilia Przygrodzka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 17. Synteza nowych polihydroksylowych pochodnych indolizyny i chinolizydyny

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Grzegorz Jacek Witkowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 18. Charakterystyka klinicznych izolatów Enterococcus faecalis opornych na penicylinę

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Iwona Joanna Gawryszewska

  Narodowy Instytut Leków

 19. Wierzenia i praktyki religijne w Ziemi Czerwonej: zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Bereni...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Liliana Zych

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 20. Pasywna synchronizacja modów w laserach światłowodowych wykorzystujących materiały niskowymiarowe - symulacja i eksperym...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr Jakub Bogusławski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 21. Stochastyczne zmiany fenotypu dzielących się bakterii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Joanna Danuta Jaruszewicz-Błońska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 22. Sprzężenie elektron-fonon w grafenie epitaksjalnym hodowanym na SiC: badania z wykorzystaniem bramkowania w roztworze

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Johannes Robert Binder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Zdarzenie Ireviken na Niżu Polskim - rekonstrukcja warunków sedymentacyjnych przy zastosowaniu kompleksowej charakteryst...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Justyna Smolarek

  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi

 24. Projektowanie i badania właściwości katalitycznych nowych ciekłych kompleksów metali

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Karolina Beata Matuszek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 25. Badanie mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych w modelu in vitro alergii kontaktowej z zastosowaniem linii kerat...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Katarzyna Curzytek

  Instytut Farmakologii PAN

 26. Ocena zależności pomiędzy profilem metabolicznym wybranych szczepów bakteryjnych patogenów roślin z gatunku Dickeya sola...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marta Potrykus

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 27. Czy w krajobrazie rolniczym występuje efekt rozcieńczenia? Eksperyment terenowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Dudek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 28. Szacowanie efektu edukacji zróżnicowanej na wyniki szkolne uczniów w gimnazjach

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maciej Tomasz Koniewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Mikropęcherzyki uwalniane z ognisk ektopowego endometrium jako potencjalny biomarker endometriozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Magdalena Kajdos

  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

 30. Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Mariusz Maszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Kobieca proza science fiction w Polsce - teoria trzech kręgów

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Krystyna Głowacka

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

 32. Wzajemne związki i wymiana kulturowa w ramach konstruktywistycznej sieci awangardy w Polsce, Flandrii i Holandii w latac...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Michał Wenderski

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 33. Badanie znaczenia regulacji telomerazy za pomocą TMPyP4 i cisplatyny dla mechanizmu oporności wielolekowej w komórkach r...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Natalia Lipińska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

 34. Polskie mołdawity - zmiana dotychczasowego pola rozrzutu tektytów Centralnej Europy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Tomasz Tadeusz Brachaniec

  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi

 35. Rola CBC i SERRATE w tworzeniu spliceosomu i kompleksu odpowiedzialnego za biogenezę miRNA.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mateusz Michał Bajczyk

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 36. Uszkodzenia i naprawa mitochondrialnego DNA w depresji

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Lech Czarny

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 37. Wczesna ewolucja czaszki jaszczurek i hatterii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mateusz Piotr Tałanda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Modelowanie morfologii i kinetyki krzepnięcia fazy ciekłej w procesie spiekania proszku żelaza modyfikowanego borem.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Mateusz Skałoń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 39. WPŁYW CZŁONKOSTWA W STREFIE EURO NA ZŁOŻONOŚĆ PRODUKTÓW W EKSPORCIE

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Serwach

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 40. Modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi polimerowe powłoki elektroprzewodzące zawierające domeny dielektryczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Szymon Piotr Kugler

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 41. FAP43, nowe białko rzęski ruchomej, zaangażowane w regulację ruchu rzęski.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Elżbieta Urbańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 42. Renalaza - potencjalny marker wczesnego uszkodzenia nerek oraz ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych u pacjen...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Natalia Matoszka

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 43. Aksinowa ciemna materia w scenariuszach z niską temperaturą podgrzania Wszechświata po okresie inflacji kosmologicznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Sebastian Trojanowski

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 44. Korelacja radio-podczerwień dla galaktyk obserwowanych przez satelitę AKARI w przeglądzie całego nieba

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Agata Jadwiga Pępiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opraco...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Agata Katarzyna Strojny-Nędza

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 46. Termogeneza poposiłkowa u biegaczowatych w warunkach normoksji i hipoksji

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Gozdek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Poznawcze czynniki podejmowania decyzji moralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Bartłomiej Ryszard Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Identyfikacja białek i reakcji obronnych indukowanych w kukurydzy (Zea mays) w wyniku infekcji nicieniem Meloidogyne are...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Arnika Julianna Przybylska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 49. Regionalne zróżnicowanie działalności pośredników w handlu zagranicznym - konkurencyjność i rola w gospodarce lokalnej...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Barbara Ewa Szejgiec

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 50. Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie - przemiany typologiczno-chronologiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Beata Ewa Polit

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

Polityka cookies

Partnerzy