Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 410 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy - w k...

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Alicja Domagała

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 2. Związek pomiędzy systemową reakcją zapalną a objawami depresji u pacjentów po udarze mózgu.

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Tomasz Dziedzic

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Czy ekspresja miRNA w rakach gruczołu krokowego jest zależna od stanu translokacji TMPRSS2:ETS i ekspresji ERG?

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Okoń

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 4. Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej.

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Anetta Iwona Undas

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 5. Kliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty-IgE w różnych fenotypach astmy...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Maria Mastalerz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 6. Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalnia okrężnicy u myszy ka...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Tomasz Michał Brzozowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 7. Neuroprotekcyjna rola receptora GPR39 w ośrodkowym układzie nerwowym. Związek z chorobą Alzheimera.

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ7, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Młyniec

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 8. Poszukiwanie selektywnych funkcjonalnie agonistów receptora 5-HT1A jako nowych narzędzi farmakologicznych w opracowaniu ...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ7, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Marcin Roman Kołaczkowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 9. Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii -wpływ na masę ciała, parametry metab...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ7, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Małgorzata Wesołowska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 10. Produkty szlaków demetylacji i deaminacji DNA jako nowe biomarkery rozwoju i predyktory efektów leczenia ostrych białacz...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Daniel Stefan Gackowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 11. Działanie wybranych postaci nanocząsteczki grafenu na izolowane pracujące serce w nadciśnieniu ex vivo.

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Witold Radomski

  Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

 12. In-situ modyfikacje nowych materiałów 1D i 2D oraz ich heterostruktur przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana oraz trans...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr Mark Hermann Rummeli

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 13. Polioksazolinowe rusztowania o termosterowalnej rozpuszczalności: dobór materiału i metod przetwórstwa

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Michał Wałach

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 14. Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Edward Kasperczyk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 15. Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację ciecz...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Małgorzata Komorowska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 16. Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przenaczonych do teranostyki.

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Rafał Jakub Wiglusz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Procesy koncentracji a pryncypia zrównoważonego rozwoju rolnictwa

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Tomasz Eugeniusz Berbeka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 19. Identyfikacja i aktywność biologiczna składników roślin z taksonu Ilex - badania in vitro i in vivo.

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Antoni Szumny

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Nauk o Żywności

 20. Struktura elementów genetycznych kodujących enterotoksyny gronkowców koagulazo-ujemnych, ocena ich stabilności i możliwo...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ7, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Bania

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 21. Bioinformatyczna analiza cech opisujących jakość nóg i racic bydła ze szczególnym uwzględnieniem epistazy

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ9, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Szyda

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 22. Procesy Lévy'ego o całkowicie monotonicznych skokach

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Stefan Kwaśnicki

  Politechnika Wrocławska; Wydział Matematyki

 23. INNOwacyjne SubstancjE Przeciwbakteryjne do Terapii o szerokim spektrum działania

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ7, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Sebastian Kraszewski

  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 24. Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska; Wydział Architektury

 25. NIELINIOWE WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE KOMPLEKSÓW MOLEKULARNYCH

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Robert Zaleśny

  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

 26. Mikrocytometria odkształceniowa komórek w zintegrowanym systemie mikro-elektro-mechanicznym z aktywacją pneumatyczną i w...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Daniel Walczak

  Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 27. Zaawansowane metody optymalizacji sieci optycznych z elastycznością przestrzenną

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST7, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Marek Walkowiak

  Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki

 28. Metody klasyfikacji wieloklasowej danych niezbalansowanych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST6, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Wojciech Woźniak

  Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki

 29. Wpływ efektów piezotronicznych na działanie przyrządów elektronicznych wytwarzanych w nanostrukturach AIIIN

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST7, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

  Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 30. Modelowanie sygnału wieloczęstotliwościowego z wykorzystaniem metod interpolacji widma

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST7, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Janusz Mroczka

  Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki

 31. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Artur Klimek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Marek Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 33. Psychologiczne i neuronalne podłoże dzielenia się jedzeniem

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS6, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Agnieszka Ewa Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 34. Idea polityki realizacji w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Dorota Maria Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych

 35. Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet. Struktura, specyfika, tendencje.

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Joanna Brzezińska

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 36. Dyskretna analiza harmoniczna

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Heterocykliczne nanokołpaki: kształt, naprężenia i funkcje

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 38. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Cyprian Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Wychodząc poza "wystarczająco dobre": w poszukiwaniu efektywnych czynników chelatujących dla radioaktywnych jonów Cu-64,...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 40. Molekularna charakterystyka transportera arsenowego Acr3

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych

 41. Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sud...

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Mirosław Aleksander Masojć

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 42. Algebra różnicowa i kohomologie grup

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Piotr Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Współzależność pomiędzy metabolicznymi czółenkami międzykomórkowymi a makromolekularną organizacją metabolizmu w normie ...

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ1, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Stanisław Rakus

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych

 44. Synteza i reaktywność 1-halopoliynów.

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Sławomir Robert Szafert

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 45. Rozdzielenie efektów tektoniki i erozji w poligenetycznej rzeźbie Sudetów przy wykorzystaniu narzędzi geomorfometrycznyc...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST10, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Krzysztof Migoń

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 46. Makrocykliczne kompleksy lantanowców z mostkami hydrokso: chiralność, magnetyzm i właściwości luminescencyjne.

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Lisowski

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 47. Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.

  Konkurs: OPUS 10, panel: NZ8, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zbigniew Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Biologicznych

 48. Badanie przekształceń peptydów cyklicznych zachodzących w wyniku przeniesienia reszty acylowej z atomu azotu na atom sia...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 49. Adaptacja osadnictwa i gospodarki do marginalnych warunków środowiska naturalnego. Rozwój krajobrazu kulturowego zachodn...

  Konkurs: OPUS 10, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 50. Nierówności korelacyjne dla procesów punktowych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST1, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Jacek Szekli

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Matematyki i Informatyki