Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 432 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 2. Inteligentny rozwój a przemiany sektorowe w europejskiej przestrzeni regionalnej - metody pomiaru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 3. Wpływ chemeryny na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 4. Związek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem receptora progesteronowego w rakach piersi z eks...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Radzisław Kordek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Onkologii, Zakład Patologii

 5. Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Aleksander Morayne

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 6. Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 7. Zastosowania układów wielowymiarowych (nD) do analizy i sterowania układami o dynamice czasowej i czasowo-przestrzennej...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek Gałkowski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 8. Modyfikacja procesu starzenia się komórek in vitro przez inhibitory nieenzymatycznych modyfikacji białek

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Bartosz

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 9. Kształtowanie właściwości stopów NiTi z pamięcią kształtu poprzez wytwarzanie warstw kompozytowych w niskotemperaturowej...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 10. Poszukiwanie przewodników protonowych MOF z podejściem mechanochemicznym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dariusz Matoga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 11. Proteomiczna charakterystyka mechanizmów dojrzewania nasienia, aktywacji ruchu plemników oraz triploidyzacji pstrąga tęc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Jadwiga Nynca

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 12. Mikroskopowy model reorientacji molekularnych a stabilność amorficznych form substancji aktywnych farmakologicznie

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wojciech Wąsicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 13. Transformacje powierzchni zwartych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 14. Symulacje zjawisk interferencyjnych na złączach n-p indukowanych elektrostatycznie w grafenie przez sondę skanującą_x000...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 15. Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Marek Makarowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 16. Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmow...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dries Pieter Jan Kuijper

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 17. Analiza struktury i identyfikacja matryc degradowanych przez Regnazę-1.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jolanta Jura

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 18. Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jan Niedźwiecki

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 19. Rola zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NETs) i kompleksu kinazy mTOR w etiopatogenezie zespołu antyfosfolipido...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Musiał

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 20. Stan podstawowy a stan wzbudzony - opis oddziaływań w układach zawierających dwu- i trójpierścieniowe związki aromatyczn...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Aneta Bożena Jezierska-Mazzarello

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 21. Wpływ polityki fiskalnej na oczekiwania inflacyjne w krajach UE. Nowe podejście do testowania fiskalnej teorii poziomu c...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Wgląd w biochemię, strukturę, ewolucję i biologię bakteryjnych serpin na przykładzie miropiny z ludzkiego patogenu Tanne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 23. Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 24. Promieniowanie z zakresu "okna wodnego" do nano-obrazowania obiektów biologicznych i trójwymiarowej rekonstrukcji gęstoś...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Przemysław Wojciech Wachulak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 25. Modelowanie, analiza kinematyczno-dynamiczna i symulacyjna prototypu egzoszkieletu do rehabilitacji osób z niepełnospraw...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 26. Entropowe relacje nieoznaczoności w zastosowaniu do kryptografii kwantowej_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr Zbigniew Włodzimierz Puchała

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 27. Dunajski szlak kultury jamowej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 28. Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkują...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Sikora

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 29. Próba stożkowa jako metoda określania zdolności do zeszklenia metalicznych stopów szkłotwórczych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 30. Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Robert Zwonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. Studium z kształtowania się n...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 32. Funkcjonalna bioróżnorodność bakteriofagów - badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Alicja Beata Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 33. Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Stanisław Osiejuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 34. Nowe podejścia do efektywnego uczenia złożonych systemów inteligentnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogdan Maciej Wilamowski

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej

 35. Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 36. Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce - czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Maria Majka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 37. Analiza i projektowanie układów memrystorowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Galias

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 38. Ewolucja jaźni: przyczynek do rewizji posthumanizmu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Ewa Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 39. Stulecie poetek polskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Wójcik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 40. Wybrane czynniki kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych uczących się języka...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Andrzej Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 41. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Berent

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 42. Model, typologia i metody pomiaru systemów kontroli w publicznych szpitalach

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Roman Andrzej Lewandowski

  Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zarządzania

 43. Wpływ heurystyk na działalność orzeczniczą sądów w ujęciu behawioralnej ekonomicznej analizy prawa.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Jerzy Golecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 44. Konstytucjonalizm. Rządy prawa, polityczność i sfera publiczna

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Waldemar Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 45. Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Marek Betkiewicz

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 46. Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Zawadzka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 47. Fenotypowe przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty - rola zróżnicowanej aktywacji szlaku TGF-beta/Smad w ko...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marta Teresa Michalik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 48. Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalok...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Bednarska

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 49. Rola białka CD44 produkowanego przez astrocyty w regulacji nieprawidłowej strukturalnej plastyczności synaptycznej wywoł...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Małgorzata Dzwonek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 50. Mapowanie pozytywnych i negatywnych wspomnień w mózgu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Monika Maria Pawłowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN