Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 249 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Literacki bedeker - nowe topografie lektury

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 2. Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bo...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Pawlina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 3. Zasób frazeologiczny gwary staroobrzędowców w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magdalena Grupa-Dolińska

  Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 4. Przestrzenny wymiar transmisji kulturowej melodii ludowych - analiza statystyczna i obliczeniowa melodii ze zbiorów Oska...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Rafał Miśta

  Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 5. Kulisy funkcjonowania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na emigracji w świetle korespondencji (1929-1938)

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Gibiec

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 6. Pomiędzy rzymską kulturą a lokalną tradycją. Polityka mennicza w Bitynii i Poncie w okresie rządów Trajana (98-117 po Ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Barbara Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 7. Wspomaganie inwestycji w kwalifikacje poprzez optymalną politykę fiskalną: analiza teoretyczna i jej zastosowanie do dan...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Byra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 8. NIEBIESKA INFRASTRUKTURA W MIEJSKIM KRAJOBRAZIE KULTUROWYM NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Anna Wilczyńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 9. Sterowanie migracją komórek z użyciem magnetycznego manipulatora jąder komórkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Daniel Dziob

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 10. Regulacja autofagii podczas Diapauzy Zarodkowej przez ojcowskie i matczyne genomy.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Roberta Arena

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 11. Analiza mechanizmu molekularnego HER2-zależnej odpowiedzi komórek nieinwazyjnego raka przewodowego in situ (DCIS) na śro...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Piasecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 12. Wpływ selektywnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) na aktywną demetylację DNA w komórkach raka piersi

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Kinga Linowiecka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 13. Rola kwasu alfa-liponowego w niwelowaniu mózgowych powikłań insulinooporności

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Mateusz Maciejczyk

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 14. Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytac...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Rachubik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Analiza porównawcza guza pierwotnego, przerzutowego i krążących we krwi komórek raka piersi w zakresie podtypów molekula...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Marcin Braun

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 16. Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlo...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Junkiert-Czarnecka

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

 17. Mutant typu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza jako suplement terapii anty-CD20 w mysim modelu chłoniaka.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Aleksandra Urban

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 18. Molekularne determinanty lekooporności szczepów wirusa grypy, wywołujących zakażenia u ludzi w różnych sezonach epidemic...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Ewelina Hallmann-Szelińska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 19. Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i arc...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Przemysław Decewicz

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 20. Porównanie właściwości fizjologicznych oraz poziomu ekspresji wybranych genów u Arabidopsis halleri i Arabidopsis arenos...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Szopiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Wpływ satelitarnego RNA kukumowirusów na transmisję wirusa w obrębie rośliny i przenoszenie go przez owady

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Barbara Wrzesińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 22. Własności p-adyczne pewnych ciągów kombinatorycznych i podzbiorów zbioru liczb naturalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Miska

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Zmiany czasu dla procesów Markowa i ich wpływ na struktury markowskie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Zofia Michalik

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Geneza, klasyfikacja i znaczenie siedliskowe lamelli glebowych w utworach piaszczystych i pyłowych południowej Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Gus

  Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii

 25. Analiza składu frakcyjnego i właściwości sorpcyjnych substancji humusowych w stosunku do różnych grup zanieczyszczeń org...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 26. Dopełnienie profili pionowych aerozoli atmosferycznych przy użyciu pomiarów in-situ na powierzchni ziemi.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: dr Artur Szkop

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 27. Nowe podejście do analizy uziarnienia osadów gruboziarnistych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Małgorzata Frydrych

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk Geograficznych

 28. Badanie mechanizmów powstawania i ewolucji deformacji jądrowej w obszarze A~100.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Jakub Wiśniewski

  Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 29. Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Kamila Komędera

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 30. Fluktuacje prądowe i efekty interferencyjne w transporcie przez hybrydowe układy potrójnych kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST3

  Kierownik: dr Kacper Wrześniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 31. Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów m...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Monika Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 32. Wpływ utleniania powierzchni filcu węglowego na mechanizm reakcji redoks wanadu w środowisku kwaśnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Justyna Piwek

  Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 33. Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym związków bioaktywnych z roślin nieoleistych (Soligado gigatea, Medica...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Olga Wrona

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 34. Badania ogniw fotowoltaicznych typu DSSC zawierających fotoanodę i katodę na bazie 3D strukturyzowanego grafenu oraz het...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Kamedulski

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 35. Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Zuzanna Sobczak

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 36. Kropki kwantowe ZnO stabilizowane dwuskładnikowym otoczeniem ligandów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Wojewódzka

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 37. Synteza i charakterystyka nowych emiterów dla niebieskich OLEDów (Organicznych Diod Elektroluminescencyjnych)

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartosz Orwat

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 38. Automatyczne odkrywanie i wykorzystywanie wiedzy dziedzinowej do priorytetyzacji przeszukiwania w problemie automatyczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Iwo Błądek

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 39. Badanie mechanizmów tworzenia wodorku żelazowo - magnezowego z austenitu stopowego w procesie mechanochemicznej syntezy...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Rzeszotarska

  Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 40. Eksperymentalne i numeryczne badanie procesu utleniania i redukcji paliwowych związków azotu w płomieniu wirowym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Joanna Jójka

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Wydział Inżynierii Transportu

 41. Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamila Błażek

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 42. Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Dominika Gapska

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 43. Zarządzanie emocjami w sytuacji migracji: Filipińczycy w Chińskiej Republice Ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Izabela Kujawa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 44. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości os...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Majewska

  Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk Geograficznych

 45. Monety rzymskich koloni manifestacją ich tożsamości kulturowej w latach 235-275 po Chr.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Szymon Jellonek

  Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 46. Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Przemyslaw Siemaszko

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 47. Współzależność między nierównościami ekonomicznymi a sektorem bankowym w równowadze ogólnej z heterogenicznymi agentami...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Szetela

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 48. Integracja zasobów kapitału naturalnego z Systemem Rachunków Narodowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Błażej Jendrzejewski

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 49. Strukturalne uwarunkowania zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w regionach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Staniszewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Wydział Ekonomii

 50. Prawo interpretacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paulina Konca

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji