Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 23 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ koordynacji sieciowej na przewagę konkurencyjną łańcuchów dostaw

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Artur Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 2. Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 3. Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dagmara Wójcik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 4. Nieklasyczne metody statystyczne w systemach zapewnienia jakości

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Kończak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 5. Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Kulikowska-Pawlak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 6. Antecedencje diad i sieci w turystyce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Czakon

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 7. Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Matysiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 8. Koncepcja zarządzania rezylientnym łańcuchem dostaw

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 9. Bliskość organizacyjna w sieciach innowacji

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patrycja Klimas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 10. Relacje współtworzenia, a innowacyjność - perspektywa sektora gier video

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patrycja Klimas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 11. Etnocentryzm konsumencki na polskim rynku usług

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agnieszka Hat

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 12. Modele logarytmiczno-liniowe w analizie danych jakościowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Brzezińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 13. Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywności organizacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Zbierowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 14. Zespoły zarządzające a efektywność zarządzania zasobami ludzkimi

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Majowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 15. Twórczość i przedsiębiorczość w organizacjach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 16. Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Żądło

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 17. Metody wnioskowania statystycznego użyteczne w audycie finansowym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 18. STRATEGIE LOSOWANIA PRÓB WYKORZYSTUJĄCE ZMIENNE POMOCNICZE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 19. Wzorce współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchach dostaw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Artur Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 20. Analiza sieci społecznych i jej zastosowanie do badania uwarunkowań współpracy w regionie turystycznym

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Czernek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 21. Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku - typologia, modele

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: Prof. dr hab. Sławomir Smyczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 22. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Grochal-Brejdak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 23. Koncepcja Customer Engagement w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z klientem. Modele teoretyczny i pomiarowy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Rupik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania