Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 56 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Hubert Zagórski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 2. Mechanizmy pozyskiwania i aktualizacji wiedzy w organizacjach typu born global

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kaja Marcjanna Prystupa-Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 3. Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim i prawie wybranych państw europejskich na tle procesów europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr inż. Elwira Jolanta Macierzyńska-Franaszczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 4. Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Dyskontowanie czasu i prawdopodobieństwa - jeden czy dwa procesy?

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Sawicki

  Akademia Leona Koźmińskiego

 6. Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Giuseppe Grossi

  Akademia Leona Koźmińskiego

 7. Zarządzanie efektywnością komunikacyjną zespołów w sytuacji rozwiązywania dynamicznych zadań o wysokim poziomie złożonoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Pałyga

  Akademia Leona Koźmińskiego

 8. Społeczności internetowe a systemy legitymizacji wiedzy: alternauka, nauka obywatelska i otwarta współpraca

  Konkurs: UWERTURA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 9. Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. "Niepaństwowe prawo?"

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 10. Alians jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw w sektorach technologio i wiedzo- intensywnych: współpraca interk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Monika Golonka

  Akademia Leona Koźmińskiego

 11. Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kranz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 12. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 13. Wpływ jakościowych cech informacji finansowych na zachowanie inwestorów

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Marek Klimczak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Samozatrudnienie w Polsce i na świecie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 15. Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 16. Operatywne teorie wykładni prawa jako akt pragmatyki językowej

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Artur Jerzy Kotowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 17. Czynniki sprzyjające specyficznemu projektowaniu systemów gamifikacyjnych do zarządzania motywacją pracowników

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Hubert Jakubowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 18. Rozwiązywanie sporów publicznych a uczenie się organizacji oraz aktorów społecznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Robert Artur Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 19. Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów narodowych w sprawach UE...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Pudło

  Akademia Leona Koźmińskiego

 20. Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrazliwej na błedy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Mieczysław Myszewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 21. Internacjonalizacja a rozwój przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 22. Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościach "open collaboration".

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 23. Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jolanta Tkaczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 24. Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Witold Kołodko

  Akademia Leona Koźmińskiego

 25. Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariola Joanna Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 26. Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Akademia Leona Koźmińskiego

 27. Dyscyplina deponencka wobec banków spółdzielczych a rola pogłosek

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kozłowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 28. Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Kinga Stasik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. WYMIAR MIĘDZYNARODOWY TEORII OGRANICZONEGO PRZYWÓDZTWA

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Krzysztof Koźmiński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Eugeniusz Kąciak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 31. Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Anna Koładkiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 32. Rynek międzybankowy a ryzyko zarażenia się w międzynarodowych grupach bankowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 33. Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy, ocena i skłonność do podejmowania działań zapobiegaw...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

  Akademia Leona Koźmińskiego

 34. Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii i budowania auto...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Joanna Adamczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 35. Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 36. Wpływ podatku bankowego na rynek międzybankowy w Polsce i pozostałych krajach UE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 37. Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Olejniczak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 38. Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Markiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 39. Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Dobija

  Akademia Leona Koźmińskiego

 40. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Aleksandra Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 41. Konsekwencje wprowadzenia podatku bankowego w Europie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Katarzyna Skorulska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 42. Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Tanajewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 43. Zmiana oraz ciągłość operacyjna w organizacjach dualnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Klementyna Wilczyńska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 44. Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Anna Koładkiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 45. Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Elżbieta Pomorska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 46. Decyzje lokalizacyjne dotyczące placówek bankowych - konsekwencje dla banków i lokalnej aktywności gospodarczej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 47. Organizacyjne sposoby radzenia sobie z napięciem między ekonomią daru a logiką rynkową na podstawie przykładu sieci Couc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Joanna Mikołajewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 48. Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na działalność sektora bankowego

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 49. Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej - (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Patrycja Doczekalska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 50. Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Krzysztof Koźmiński

  Akademia Leona Koźmińskiego