Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mateusz Gola

  Instytut Psychologii PAN

 2. Rola zniekształceń poznawczych w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Filip Szumski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 3. Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Grochalska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

 4. Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korela...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Poziom hormonów a dobór płciowy - nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka

  Konkurs: FUGA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. Morfogeneza zalążka, rozwój i struktura gametofitu żeńskiego u apomiktycznych i seksualnie rozmnażających się gatunków z...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bartosz Płachno

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 7. Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Bocheński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Podejmowanie decyzji i przetwarzanie emocji u sprawców przestępstw seksualnych i osób uzależnionych od alkoholu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marcin Wojnar

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 9. Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 10. Współczesne przemiany intymności w perspektywie filozofii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 11. Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców - efekt minimalizacji męskiej traumy...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Studzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 12. Publiczni wbrew woli. Wytwarzanie podmiotu w archiwach akcji "Hiacynt".

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Majewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 13. Esencjalizm biologiczny a behawioralne wskaźniki postaw wobec przestępstw seksualnych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Łyś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. Przestępstwa seksualne zagrożone karą śmierci na terenach województwa ruskiego w XVIII wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Rogowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 15. Testowanie sygnalizacyjnej funkcji kreatywności w kontekście selekcji międzypłciowej i wewnątrzpłciowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Gałasińska - Grygorczuk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 16. Seksualność a starzenie się – przeoczone zagadnienie. Badanie jakościowe oczekiwań, postaw i zachowań seksualnych wśród ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Gabriela Gore-Gorszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Władza komunistycznego państwa polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego wobec sprawczości homoseksualnych księży w okres...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Laddach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 18. Aseksualność w amerykańskiej kulturze popularnej

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kurowicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 19. Kompulsywne zaburzenie seksualne: charakterystyka oraz weryfikacja modeli teoretycznych

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karol Lewczuk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 20. Mniejszości seksualne w Polsce jako przedmiot i podmiot dyskursu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Katarzyna Chlewińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 21. Kanoniczna odpowiedzialność biskupów Kościoła katolickiego za nadużycia seksualne wobec małoletnich popełnione przez pod...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Majer

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego

 22. Dyskursy o ciele i seksualności w polsko-żydowskim piśmiennictwie kobiecym w latach 1890-1918

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 23. Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kościańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 24. Sytuacja kobiet świadczących usługi seksualne w świetle teorii uznania

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Ratecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Wołowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

 26. Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianiza...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Morawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 27. Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Kowalewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 28. Udział neurohormonów przysadkowych wazotocyny argininowej i izotocyny w procesie zmiany płci i zachowań seksualnych moli...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: Marta Nietrzeba

  Instytut Oceanologii PAN

 29. Zdrada małżeńska w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Nina Kapuścińska-Kmiecik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 30. Osoba a pożądanie seksualne w perspektywie filozoficzno-teologiczno-mistycznej. Na kanwie myśli Rogera Scrutona, Jana Pa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Aleksander Sztramski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny

 31. Mobilizacja społeczna na rzecz praw kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce w kontekście transnarodowym

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Ratecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 32. Badanie homogeniczności psychologicznego, behawioralnego i fizjologicznego mechanizmu kompulsywnych zachowań seksualnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Wordecha

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Pojęcie normy w seksuologii - analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Grunt-Mejer

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 34. Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Glinianowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 35. Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we współczesnej kulturze zachodniej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Maciej Musiał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny