Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Prawne i polityczne aspekty eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 2. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Kamila Gieba

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 3. Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Golędzinowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 4. Odpowiedzialność karna za czyny zabronione popełnione za granicą. Podstawy historyczne, filozoficzne i normatywne.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: Dominik Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rothert

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 6. Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze pańs...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wonicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 8. Eksperymentalne zarządzanie w polityce przestrzeni kosmicznej Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Irma Słomczyńska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 9. Efekty mnożnikowe przestrzeni morskiej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Zaucha

  Instytut Rozwoju

 10. Pogranicze jako transition space. Strategie artystyczne i kuratorskie wobec granicy polsko-niemieckiej w kontekście poli...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marta Smolińska

  Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

 11. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rezmer

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 12. Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bogdan Dolnicki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 13. Społeczne wytwarzanie przestrzeni: antropologiczne studium praktyk miastotwórczych w Kazaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Turowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 14. Bezpieczeństwo energetycznej infrastruktury krytycznej w Polsce w aspekcie pogody kosmicznej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Gil-Świderska

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 15. Pomiędzy Polską a Irlandią. Polityczna i publiczna partycypacja polskich migrantów w przestrzeni transnarodowej.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami