Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne.

2017/27/B/HS5/01677

Słowa kluczowe:

status prawny metropolii i związku metropolitalnego zarządzanie przestrzenią publiczną metropoliazacja bieguny metropolitalne (pôles métropolitains) podmiotowość prywatno i publicznoprawna metropolii i związku metropolitalnego

Deskryptory:

  • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
  • HS5_8: Polityka regionalna
  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bogdan Dolnicki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 375 348 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-10

Zakończenie projektu: 2022-08-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.