Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

2013/09/B/HS2/01132

Słowa kluczowe:

region regionalizm nowy regionalizm tradycja metody i orientacje we współczesnych badaniach literaturoznawczych i kulturowych zwrot przestrzenny geopoetyka etnopoetyka geografia kulturowa wielokulturowość tożsamość transgraniczność historia pamięć postpamięć relacje centralno-peryferyjne polityka miejsca polityka pamięci komparatystyka

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

woj. lubuskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Mikołajczak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 421 460 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Geopoetyka według Elżbiety Rybickiej
  Autorzy:
  Zbigniew Chojnowski
  Czasopismo:
  Borussia (rok: 2014, tom: 54, strony: 280-284), Wydawca: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"
  Status:
  Opublikowana
 2. Nowy naród nad Bałtykiem? Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego
  Autorzy:
  Daniel Kalinowski
  Czasopismo:
  Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym (rok: 2014, tom: 15, strony: 295-309), Wydawca: "Bonami", Wydawnictwo-Drukarnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Polonocentryzm w ataku i w odwrocie. O kaszuboznawstwie Andrzeja Bukowskiego i Jana Drzeżdżona
  Autorzy:
  Daniel Kalinowski
  Czasopismo:
  Zeszyty Łużyckie (rok: 2016, tom: 50, strony: 225-242), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Upokorzenie jako parametr osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej – dwa scenariusze
  Autorzy:
  Małgorzata Mikołajczak
  Czasopismo:
  Lamus, Pismo kulturalno-artystyczne (rok: 2014, tom: 1, strony: 24-28), Wydawca: Klub Myśli Twórczej "Lamus"
  Status:
  Opublikowana
 5. Wokół literackich topografii
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2016, tom: 1, strony: 241-245), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Między mimikrą a rebelią. Pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury
  Autorzy:
  Małgorzata Mikołajczak
  Czasopismo:
  Teksty Drugie (rok: 2015, tom: 5, strony: 283-305), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Odra. Rzeka życzeń
  Autorzy:
  Daniel Kalinowski
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo (rok: 2015, tom: 8, strony: 202-224), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Powrót do źródeł geopoetyki
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  Fraza (rok: 2015, tom: 44928, strony: 322-325), Wydawca: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza"
  Status:
  Opublikowana
 9. Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (na przykładzie twórczości lubuskiej)
  Autorzy:
  Małgorzata Mikołajczak
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2016, tom: 3, strony: 251-271), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18318/td.2016.3.14 - link do publikacji
 10. Teoria terytorialności Bronisława Chlebowskiego - niewykorzystany potencjał polskich badań regionalistycznych
  Autorzy:
  Małgorzata Mikołajczak
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2017, tom: 5 (344), strony: 489-500), Wydawca: Polska Akademia Nauk oddział w Krakowie i Wydział Polonistyki UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ruch-2017-0053 - link do publikacji
 11. Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu
  Autorzy:
  Małgorzata Mikołajczak
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (rok: 2017, tom: 30 (50), strony: 67-87), Wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2017.30.4 - link do publikacji
 1. Die Theorie der Territorialitat nach Bronisław Chlebowski - ein ungenutzets Potenzial in der polnischen Regionalismusforschung
  Autorzy:
  Małgorzata Mikołajczak
  Konferencja:
  Regionalitat als historische Kategorie. Ostmitteleuropaische Perspektiven (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo fibre
  Data:
  konferencja 7-9.11.2016 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Kreatywne przypominanie. Mieczysława Abramowicza literatura o trójmiejskich Żydach
  Autorzy:
  Daniel Kalinowski
  Konferencja:
  Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Pomorza Środkowego i Instytut Kaszubski
  Data:
  konferencja 24-25 listopada 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Literatura kaszubsko-pomorska. Termin i twórcy
  Autorzy:
  Daniel Kalinowski
  Konferencja:
  O Gdańsku literackim 1945-2015. Archeologie miejsca, palimpsesty historii (rok: 2017, ), Wydawca: Fundacja Terytoria Książki
  Data:
  konferencja 19-20 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, wstęp M. Mikołajczak
  Książka:
  Regionalizm literacki w Polsce - zarys historyczny i wybór źrodeł (rok: 2016, tom: 4, strony: 516), Wydawca: TAiWPN "Universitas"
  Status:
  Opublikowana
 2. Walka o obcą/swoją przeszłość. Niemiecki romantyk o dawnym Pomorzu
  Autorzy:
  Daniel Kalinowski
  Książka:
  Georomantyzm. Literatura -miejsce - środowisko (rok: 2015, tom: 2015, strony: 132-147), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska
  Książka:
  Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje (rok: 2016, tom: 5, strony: 568), Wydawca: TAiWPN "Universitas"
  Status:
  Opublikowana
 4. Geopoetyka chrześcijańska (zarys pojęcia na podstawie poezji Karola Wojtyły)
  Autorzy:
  Zbigniew Chojnowski
  Książka:
  Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Artysta słowa (rok: 2015, tom: 2015, strony: 163-184), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Litwa komparatystyczna - dawniej i dziś
  Autorzy:
  Danuta Zawadzka
  Książka:
  Georomantyzm. Literatura-miejsce-środowisko (rok: 2015, tom: 2015, strony: 52-67), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Zbigniew Chojnowski
  Książka:
  Wyobraźnia historyczna Mazurów Pruskich. Studia i źródła (rok: 2014, tom: 2014, strony: 272), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  red. Z. Chojnowski, E. Rybicka
  Książka:
  Regionalizm literacki - historia i pamięć (rok: 2017, tom: 6, strony: 713), Wydawca: TAiWPN "Universitas"
  Status:
  Opublikowana
 8. Wynajdywanie tradycji – uwagi o pisarstwie historycznym Sokrata Janowicza
  Autorzy:
  Danuta Zawadzka
  Książka:
  Sokrat Janowicz - pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały (rok: 2014, tom: 2014, strony: 97-111), Wydawca: Wydawnictwo Trans Humana
  Status:
  Opublikowana
 9. -
  Autorzy:
  red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisek-Gębala
  Książka:
  Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (rok: 2015, tom: 3, strony: 481), Wydawca: TAiWPN "Universitas"
  Status:
  Opublikowana
 10. Wyobraźnia przestrzenna w prozie Sokrata Janowicza
  Autorzy:
  Zbigniew Chojnowski
  Książka:
  Sokrat Janowicz -pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały (rok: 2014, tom: 2014, strony: 123-132), Wydawca: Wydawnictwo Trans Humana
  Status:
  Opublikowana