Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

2015/17/N/HS2/03214

Słowa kluczowe:

regionalizm geopoetyka literatura PRL zwrot przestrzenny. etnopoetyka polityka miejsca polityka pamięci migracja komparatystyka

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

woj. lubuskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamila Gieba 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 54 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-16

Zakończenie projektu: 2018-03-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Elements of the mythology of the post-war founding narrative: case of the literature about the Regained Territories
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką (rok: 2021, tom: XV, strony: 267-276), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.34768?ig.vil5.340 - link do publikacji
 2. Literatura dotycząca powojennych przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane - przegląd koncepcji badawczych i próba definicji
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  Zagadnienia Rodzajów Literackich (rok: 2016, tom: LIX, strony: 75-89), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 3. Post-German city as a palimpsest in the contemporary prose of the Lubuskie Land
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  The Polish Review (rok: 2022, tom: 67, strony: 50-63), Wydawca: Polish Institute of Arts and Sciences of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5406/23300841.67.2.03 - link do publikacji
 4. Tradycje winiarskie w literaturze lubuskiej w kontekście regionalnej polityki miejsca
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką (rok: 2019, tom: 13, strony: 209-216), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.34768/ig.vi13.329 - link do publikacji
 5. (Nie)pamięć wielokulturowości w literaturze o przesiedleniach na Ziemie Zachodnie
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  Porównania (rok: 2017, tom: 21, strony: 79-89), Wydawca: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP UAM
  Status:
  Opublikowana
 6. Współczesna proza Ziemi Lubuskiej - regionalne małe ojczyzny i muzealizacja pamięci
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Czasopismo:
  Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (rok: 2018, tom: IV, strony: 509-521), Wydawca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Początek i powrót. Strategie tworzenia tożsamości protetycznej w literaturze o tzw. Ziemiach Odzyskanych
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Książka:
  "Ziemie Odzyskane". W poszukiwaniu nowych narracji (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 99-113), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Kryminalna topografia prowincji. Łagów Lubuski w "Cichej przystani" Marty Mizuro
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Książka:
  Kryminał. Okna na świat (rok: 2017, tom: 9, strony: 293-300), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Książka:
  Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 288 s.), Wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
  Status:
  Opublikowana
 4. Polityka i turystyka. Przewodnik po "kresach zachodnich Rzeczpospolitej" Wojciecha Bogusława Różyckiego
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Książka:
  Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 169-180), Wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
  Status:
  Opublikowana
 5. Powojenna Ziemia Obiecana. Wątki biblijne w literaturze o tzw. Ziemiach Odzyskanych
  Autorzy:
  Kamila Gieba
  Książka:
  Między sacrum a profanum (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 243-252), Wydawca: Wydawnictwo Jasne
  Status:
  Opublikowana