Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 29 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kamila Gieba

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 2. Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Łuczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Miejsce i funkcja polityki etnicznej w działalności państwa. Analiza koncepcji polityki etnicznej rządu RP na uchodźstwi...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartosz Koziński

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 4. Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Andrzej Paczkowski

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 5. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 6. Rola interwencji władz publicznych w procesie rozwoju miast. Studium przypadku Niemiec

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Radzimski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 7. Koncepcja "urban resilience" a miasta poprzemysłowe w Europie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Drobniak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 8. Stanowisko palestyńskich chrześcijan Jerozolimy Wschodniej względem negocjacji statusu prawnego i politycznego Jerozolim...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Buśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 9. Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcja rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Sylwia Czubaj-Kuźmin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 10. Przestrzenie i miejsca dostarczania usług społecznych: znaczenie polityczne z perspektywy teorii sprzężenia zwrotnego...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maria Theiss

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 11. Dlaczego w niektórych miastach wydatki na programy zdrowia publicznego są hojne? Analiza porównawcza polskich miast meto...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Gędek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 12. Polityki i praktyki inkluzywności wobec osób LGBT+ w miejscu pracy: przyczyny, przejawy i efekty organizacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS4

  Kierownik: Mariusz Drozdowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 13. Konstruowanie pamięci kulturowej. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie, stan wojenny w polskiej kulturze po 1989 rok...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: Maria Kobielska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 14. Local experts in Polish and German World Heritage Cities: understanding their role in polycentric governance of heritage...

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Iuliia Eremenko

  Uniwersytet Warszawski

 15. Model współpracy miast i regionów EŚW z Chinami

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Gzik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 16. Lokalnie wiedzieć o adaptacji do zmian klimatu. Kolektywne studium przypadku miejskich planów adaptacji w Polsce

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Renata Putkowska-Smoter

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

 17. W poszukiwaniu (nowej) równowagi sił: studium relacji państwo-miasta w Polsce

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 18. Zrównoważony rozwój ponad wszystko? Ramy wdrażania bezpłatnego transportu publicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Daniel Štraub

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 19. Sprawiedliwość procedur a miejskie ubóstwo energetyczne

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Jan Frankowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmode...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Szmytkowska

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 21. Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych...

  Konkurs: BEETHOVEN 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 22. Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżni...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Kacper Choromański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 23. Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Domaradzka-Widła

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

 24. Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Radzimski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 25. Społeczne wytwarzanie przestrzeni: antropologiczne studium praktyk miastotwórczych w Kazaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Turowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 26. Miejsce i rola uchwał rocznicowych Sejmu i Senatu RP w polskiej polityce pamięci

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Secler

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 27. Miejsce wolności politycznej w hierarchii wartości demokratycznych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Eliasz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Mechanizmy partycypacji publicznej w polityce miejskiej polskich ośrodków metropolitalnych - studium porównawcze

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Romańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 29. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Idczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej