Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mikrocząstki stereokompleksów polilaktydu zawierające jony metali i ich wykorzystanie do uwalniania substancji czynnych ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Melania Bednarek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 2. Nowe nanonośniki kurkuminy typu "pro-lek" - charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna na modelach in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dorota Lachowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 3. Gwiaździste polilaktydy - synteza i porównanie właściwości z polimerami liniowymi

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Łapienis

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 4. Supramolekularne struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów oraz ich stereokompleksy poprzez oddziaływania funkcjo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Biela

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 5. Badania sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z polilaktydu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Stepczyńska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 6. Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Andrzej Plichta

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 7. Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Krzysztof Moraczewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 8. Projektowanie kompozytów polilaktydowych o kontrolowanej degradacji

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Ewa Olewnik

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Chemii

 9. Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diame...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jacek Ryl

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 10. Nadawanie przewodnictwa elektrycznego i właściwości antybakteryjnych włókninom z polimerów biodegradowalnych otrzymywany...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

  Kierownik: Mariia Svyntkivska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 11. WYKORZYSTANIE KOWALENCYJNYCH WIĄZAŃ O CHARAKTERZE ODWRACALNYM DO OTRZYMYWANIA ODWRACALNYCH SIECI POLILAKTYDOWYCH I KOPOL...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Melania Bednarek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 12. Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami dla regeneracji tkanki nerwowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Beata Niemczyk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 13. Laserowa modyfikacja bioresorbowalnych materiałów polimerowych w termicznych procesach formowania addytywnego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Antończak

  Politechnika Wrocławska

 14. Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych NHC na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimer...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Dąbrowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 15. Biodegradowalne kompozyty na bazie polilaktydu o polepszonych właściwościach antybakteryjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Monika Dobrzyńska-Mizera

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 16. Inteligentne nanocząstki na bazie kopolimerów i stereokompleksów polilaktydu jako potencjalne nośniki związków biologicz...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marek Brzeziński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Włókniny biodegradowalne z przestrzenną siecią wielościennych nanorurek węglowych, możliwości wielofunkcyjnej modyfikacj...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Makowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk