Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej

2013/09/B/ST5/03480

Słowa kluczowe:

kamptotecyna lek przeciwnowotworowy polilaktyd PLA koniugat prolek ATRP sprzęganie typu "click"

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Plichta 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 804 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-03-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dializator (wraz z membranami do dializy). Za kwotę 10 000 PLN
 2. Pompa próżniowa z kontrolerem ciśnienia. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Chromatograf gazowy z kolumną kapilarną i detektorem FID. Za kwotę 95 000 PLN
 4. Suszarka próżniowa wraz z pompą próżniową. Za kwotę 25 000 PLN
 5. Wiskozymetr automatyczny. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Effect of structural factors on release profiles of camptothecin from block copolymer conjugates with high load of drug IF: 3,649
  Autorzy:
  Andrzej Plichta, Sebastian Kowalczyk, Ewa Olędzka, Marcin Sobczak, Marcin Strawski
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2018, tom: 538, strony: 231-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2018.01.022 - link do publikacji
 2. Efficient Diethylzinc/Gallic Acid and Diethylzinc/Gallic Acid Ester Catalytic Systems for the Ring-Opening Polymerization of rac-Lactide IF: 2,416
  Autorzy:
  Karolina Żółtowska, Urszula Piotrowska, Ewa Oledzka, Marcin Sobczak
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2015, tom: 20, strony: 21909–21923), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules201219815 - link do publikacji
 3. ATRP of Methacrylic Derivative of Camptothecin Initiated with PLA toward Three-Arm Star Block Copolymer Conjugates with Favorable Drug Release IF: 5,835
  Autorzy:
  Andrzej Plichta, Sebastian Kowalczyk, Krzysztof Kamiński, Monika Wasyłeczko, Stanisław Więckowski, Ewa Olędzka, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Anna Zgadzaj, Marcin Sobczak
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2017, tom: 50, strony: 6439-6450), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.7b01350 - link do publikacji
 4. Elastic polyesters improved by ATRP as reactive epoxy-modifiers of PLA IF: 3,562
  Autorzy:
  Plichta, A., Jaskulski, T., Lisowska, P., Macios, K., Kundys, A.
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2015, tom: 72, strony: 307-316), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2015.03.055 - link do publikacji
 5. Polylactide conjugates of camptothecin with different drug release abilities IF: 2,095
  Autorzy:
  Olędzka E., Horeglad P., Gruszczyńska Z., Plichta A., Nałęcz-Jawecki G., Sobczak M.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2014, tom: 19, strony: 19460-19470), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules191219460 - link do publikacji
 1. Biodegradation of Block Copolymers of Lactide
  Autorzy:
  Anna Kundys, Magdalena Ambroziak, Andrzej Plichta, Anita Frydrych, Zbigniew Florjańczyk
  Konferencja:
  International Conference on Polymer Materials - POLYMAT60 (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze, Polska
  Data:
  konferencja 30 czerwca - 1 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Biodegradowalne blokowe kopolimery laktydu o strukturze liniowej i gwiaździstej
  Autorzy:
  Anna Kundys, Andrzej Plichta, Zbigniew Florjańczyk
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08-04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Kopolimery blokowe o właściwościach i zastosowaniach determinowanych przez strukturę lub morfologię
  Autorzy:
  Andrzej Plichta
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. POLYESTER-CAMPTOTHECIN CONJUGATES FOR CONTROLLED RELEASE
  Autorzy:
  MARCIN SOBCZAK, EWA OLĘDZKA, MARZENA KURAS, URSZULA LUCHOWSKA, LUCYNA ŚWINIARSKA, RAFAŁ WYRĘBIAK, GRZEGORZ NAŁĘCZ-JAWECKI
  Konferencja:
  25th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biomateriałów w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 13-16.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. PRELIMINARY STUDY UNDER SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MACROMOLECULAR CONJUGATES OF CAMPTOTHECIN
  Autorzy:
  MARCIN SOBCZAK, EWA OLEDZKA, ANDRZEJ PLICHTA, JOANNA KOLMAS, URSZULA PIOTROWSKA
  Konferencja:
  24th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary, Rytro, Polska (rok: 2014, ), Wydawca: "Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów", Polskie Towarzystwo Biomateriałów w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 9-12 października 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Preparation of PLA Matrices for Immobilization of Prodrugs
  Autorzy:
  Magdalena Stępień, Monika Kaczorek, Andrzej Plichta, Norbert Langwald, Zbigniew Florjańczyk
  Konferencja:
  International Conference on Polymer Materials - POLYMAT60 (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze, Polska
  Data:
  konferencja 30 czerwca - 1 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. New macromolecular conjugates of camptothecin - synthesis, characterization and in vitro evaluation
  Autorzy:
  Marcin Sobczak, Ewa Olędzka, Paweł Horeglad, Urszula Piotrowska, Andrzej Plichta, Joanna Kolmas, Grzegorz Nałęcz-Jawecki
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials, Kraków (rok: 2015, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 30.08-03.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Block Copolymers Prepared via ATRP as Reactive Modifiers of PLA
  Autorzy:
  Andrzej Plichta, Paulina Lisowska, Tomasz Jaskulski, Anna Kundys, Anita Frydrych, Zbigniew Florjańczyk
  Konferencja:
  International Conference on Polymer Materials - POLYMAT60 (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze, Polska
  Data:
  konferencja 30 czerwca - 1 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. BLOCK COPOLYMER CONJUGATES COMPRISING CAMPTOTHECIN AND BIODEGRADABLE PLA SEGMENTS
  Autorzy:
  Andrzej Plichta, Tomasz Jaskulski, Monika Wasyłeczko
  Konferencja:
  5th International Conference on Biobased and Biodegradable Polymers - BIOPOL (rok: 2015, ), Wydawca: BIOPOL
  Data:
  konferencja 6-9.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Copolymer conjugates of camptothecin prepared via ROP, ATRP and click reactions
  Autorzy:
  Andrzej Plichta, Krzysztof Kamiński, Wioleta Sikorska, Sebastian Kowalczyk, Marcin Sobczak
  Konferencja:
  22nd Bratislava International Conference on Macromolecules (rok: 2016, ), Wydawca: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 06-09.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Biodegradation of Linear Block Copolymers Containing Poly(lactic acid) Segments
  Autorzy:
  Anna Kundys, Magdalena Ambroziak, Andrzej Plichta, Anita Frydrych, Zbigniew Florjańczyk
  Konferencja:
  POLYCHAR 22 World Forum on Advanced Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Department of Chemistry & Polymer Science, Stellenbosch University, RPA
  Data:
  konferencja 8-11 kwietnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Estrowe pochodne kamptotecyny jako prekursory leku immobilizowanego na matrycy polimerowej
  Autorzy:
  Andrzej Plichta, Monika Wasyłeczko, Anna Kundys, Tomasz Jaskulski
  Konferencja:
  ChemSession'15: XII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 08.05.2015
  Status:
  Opublikowana