Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe nanonośniki kurkuminy typu "pro-lek" - charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna na modelach in vitro.

2013/09/N/ST5/02488

Słowa kluczowe:

kurkumina koniugaty polimerowe siarczan chondroityny karboksymetyloceluloza polilaktyd

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Lachowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-25

Zakończenie projektu: 2016-03-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Eksykator próżniowy. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Elektroda zespolona dla pomiarów pH. Za kwotę 500 PLN
 3. Zanurzeniowy czujnik konduktometryczny CD-2. Za kwotę 500 PLN
 4. Łaźnia ultradźwiękowa. Za kwotę 2 340 PLN
 5. Mieszadło magnetyczne z systemem grzewczym. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. A Hybrid System for Magnetic Hyperthermia and Drug Delivery: SPION Functionalized by Curcumin Conjugate
  Autorzy:
  Dorota Lachowicz,Agnieszka Kaczyńska, Roma Wirecka, Angelika Kmita, Wojciech Szczerba, Anna Bodzoń-Kułakowska, Marcin Sikora, Anna Karewicz, Szczepan Zapotoczny
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2018, tom: 11(12), strony: 2388 (1-17)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma11122388 - link do publikacji
 2. Blood-compatible, stable micelles of sodium alginate - curcumin bioconjugate for anti-cancer applications
  Autorzy:
  Dorota Lachowicz, Michał Szuwarzyński, Alicja Karabasz, Maria Nowakowska, Monika Bzowska,Anna Karewicz
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2019, tom: 113, strony: 208-219), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2019.01.058 - link do publikacji
 3. Biocompatible and fluorescent superparamagnetic iron oxide nanoparticles with superior magnetic properties coated with charged polysaccharide derivatives
  Autorzy:
  D. Lachowicz, A. Szpak, K.E. Malek-Zietek, M. Kepczynski, R. N. Muller, S.Laurent, M. Nowakowska, S. Zapotoczny
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B (rok: 2017, tom: 150, strony: 402-407), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2016.11.003 - link do publikacji