Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 207 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Funkcjonowanie społeczne architektury wybranych fragmentów przestrzeni publicznej w miastach ziem polskich (ok. 1850-191...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksander Łupienko

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 2. Wpływ reform przestrzennych w Medellin (Kolumbia) na grupy społeczne i indywidualne relacje "człowiek-przestrzeń".

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Ewelina Biczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Kultura planowania przestrzennego w małych i średnich miastach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alexander Tölle

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach

 4. Debaty wokół budowy meczetu w Warszawie i innych miastach europejskich. Stan prawny, podmioty budujące, przyczyny protes...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Agata Nalborczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 5. Elita post-transformacyjna a elita Polski należącej do Zachodu. Reprodukcja czy wymiana?

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Betkiewicz

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 6. Transformacja miast post-jugosłowańskich. Antropologiczne studium przypadku Tetowa w Macedonii (FYROM)

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Robert Rydzewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 7. Określenie efektów mutagennych po narażeniu na radon w lokalach mieszkalnych na przykładzie (wybranej grupy mieszkańców)...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: Katarzyna Walczak

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera