Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza przestrzenna percepcji jakości życia mieszkańców miast w kontekście rozmieszczenia zieleni miejskiej

2011/03/N/HS4/00368

Słowa kluczowe:

jakość życia planowanie przestrzenne zrównoważony rozwój miast geoinformacja wiedza lokalna

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna
 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Czepkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 119 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-07-30

Zakończenie projektu: 2016-07-29

Planowany czas trwania projektu: 26 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook Dell Vostro 3560 i7 + rozbudowa. Za kwotę 4 200 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Geo-questionnaires in Urban Planning: Recruitment Methods, Participant Engagement, and Data Quality IF: 0,944
  Autorzy:
  Michał Czepkiewicz, Piotr Jankowski, Marek Młodkowski
  Czasopismo:
  Cartography and Geographic Information Science (rok: 2016, ), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15230406.2016.1230520 - link do publikacji
 2. Dlaczego rowerem?
  Autorzy:
  Michał Czepkiewicz
  Czasopismo:
  Czas Kultury (rok: 2016, tom: 188 (1/2016), strony: 45069), Wydawca: Ryszard Czapara
  Status:
  Opublikowana
 3. Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach
  Autorzy:
  Michał Czepkiewicz, Piotr Jankowski
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2015, tom: 77, strony: 101-117), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2015.77.1.6 - link do publikacji