Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Andrzej Staniszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 2. Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 roku

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Grażyna Wrona

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny

 3. Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 4. Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej)...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Wandel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 5. Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Adam Andrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Tradycja, stereotyp, manipulacja. Postać kurtyzany w indyjskiej literaturze i ikonografii kina popularnego.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Tatiana Szurlej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 7. Wzory sporów i ich rozwiązywania jako element popularnej kultury prawnej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Jacek Kurczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 8. Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mirosław Filiciak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 9. Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Tadeusz Bujnicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 10. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

  Polska Akademia Nauk, Zagraniczne Stacje Naukowe PAN, Centrum Badań Historycznych w Berlinie

 11. Wczesnonowożytna popularna pieśń ruska pisana alfabetem łacińskim – pograniczne zjawisko literackie Rzeczypospolitej Obo...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Barbara Dzierżanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 12. Kultura sławy i społecznego wyróżnienia w porozbiorowej Polsce (c. 1795-1831)

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adrian Wesołowski

  Uniwersytet Jagielloński

 13. Teorie przyrodoznawcze we współczesnej humanistyce: darwinowskie paradygmaty oraz mit Darwina w publikacjach popularnona...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dominika Oramus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 14. Wbrew dorosłości: milenialne dziewczyny w amerykańskiej kulturze wizualnej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Kamińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 15. Reprezentacje okresu późnego socjalizmu i postradzieckiej nostalgii w rosyjskiej kulturze popularnej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Svetlova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 16. Performans intermedialny z perspektywy archeologii mediów. Awangarda sztuk performatywnych oraz popularne widowiska XIX ...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Kłeczek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 17. Aseksualność w amerykańskiej kulturze popularnej

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kurowicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 18. Przebieg i konsekwencje zwrotu urbanistycznego w fantasy

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Łozińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 19. Kairska scena muzyczna od 2011 roku: między aktywizmem politycznym a zmianą kulturową

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Moch

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 20. Kulturowy kontekst przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 21. Między wielką a małą historią. Amatorska genealogia we współczesnej Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Raczyńska-Kruk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 22. Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami, a kulturą popularną i komercja...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jaskułowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 23. Układy muzykujące: muzyka popularna a nowy materializm

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 24. Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej i filozofii mesjanizmu (1750...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: Piotr Urbanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 25. Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą daru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny